NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

 


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 17/11/2017

S iep c Thanh Cha gi Giao Hoi va dan nc Myanmar

Cuoc song cua chung ta se co ket thuc Chet la gap g vi Thien Chua

Hoi ngh thng nien Lien hiep Be tren Thng cap Viet Nam nam 2017

 

Ngay 16/11/2017

c Thanh Cha gi S iep cho Hoi Ngh COP 23

c Thanh Cha tiep Hiep Hoi Tong o giao s

Nc Tri phat trien nh Chua Thanh Than khong phai nh cac ke hoach

Cac Giam muc Hoa ky ong y khi an phong thanh cho Nicholas Black Elk

Stephen Hawking canh bao ve ch li va nguy hiem cua tr thong minh nhan tao oi vi toan nhan loai

 

Ngay 15/11/2017

Thanh Le la cuoc gap g tnh yeu vi Thien Chua

oi dien vi hien tng nghien ien thoai thong minh

Hoi thao va Gop Y Xay Dng Th Vien Van Hoa Cong Giao Viet Nam

 

Ngay 14/11/2017

Ngay The gii ngi ngheo lan I tai Vatican

Gap g lien bo tai giao trieu Roma ve viec ao tao linh muc

Ngay hop mat cac linh muc va tu s Viet Nam hoc tai Khoa than hoc Loyola Philipppines

Nha bao Stefania Falasca va cuon sach lien quan ti cai chet cua c Gioan Phaolo I

 

Ngay 13/11/2017

Chng trnh vieng tham cua c Thanh Cha tai Chile va Peru

c Thanh Cha Phanxico chia buon vi hai nc Iran va Iraq b tai nan do tran ong at

Gng xau gay thng ton tam hon va cp mat niem hy vong

Cuoc hoi thao ve viec tr giup cac nan nhan nan buon ngi

Dien an Hoi giao Cong giao T do ton giao phai c bao ve

 

Ngay 12/11/2017

c Thanh Cha mi goi cac tn hu hay chuan b luc nao cung san sang gap g Chua

en lt chung ta giup cac tu s cao nien nhng ngi a phuc vu Giao hoi

Gap g cac Linh muc Trng ban Giao dan cua Giao tnh Sai Gon lan th hai

 

Ngay 11/11/2017

c Thanh Cha quan tam ti hiem hoa nhieu hai ao bien mat

Ngi may robot ten la Sophia c trao tang quoc tch Arap Saudi

 

Ngay 10/11/2017

c Giao hoang gi th cam n mot thng binh ngi Colombia

c Thanh Cha tai len an viec s hu va s dung vo kh hat nhan

ng ri vao cai ho tham nhung

Bo y nh pha thai nh s tr giup cua nhom ung ho s song

Bo nhiem Th ky va Phu ta Th ky Bo Loan bao Tin Mng cho cac dan toc

 

Ngay 9/11/2017

Hoi ong Giam muc Viet Nam keu goi cau nguyen va cong tac cu tr nan nhan lu lut

Chnh thc cong bo c co giao hoang Gioan Phaolo I la ang anh knh

Han lam vien Khoa hoc Xa hoi Trung quoc ton vinh cac v t ao ngoai quoc

c Thanh Cha tiep kien Giao Hoang Hoc Vien Ucraina

Khoa tr lieu giup cac linh muc Ai len b vu cao lam dung tnh duc tre em

c Thanh Cha bo nhiem 2 Tong th ky Bo Truyen Giao

Viec thanh luyen Giao hoi c bat au ni chnh tam hon moi ngi

 

Ngay 8/11/2017

B Tch Thanh The giup bc vao s hiep thong vi Chua va co cuoc song i i

Nan bao hanh tre em tren the gii

 

Ngay 7/11/2017

Cau nguyen chong giet ngi trong cuoc chien chong ma tuy Philippines

Neu anh mat kha nang cam nhan tnh yeu thng ban se anh mat tat ca

Cau nguyen cho kito hu A chau

Cuoc hoi thao quoc te ve viec giai tr vu kh hat nhan

Kito hu Nepal tiep tuc song Tin mng va xay dng xa hoi du nhng th thach

Ky gia lam viec cho ai truyen hnh Kurdistan TV a b sat hai tai t gia

Mot quyen sach dep tan nhng on ai ve cai chet cua c giao hoang Gioan Phaolo I

 

Ngay 6/11/2017

c Thanh Cha tiep Hoi ong Ky Lao quoc te

Pho te Patrick Logsdon phuc vu cac cu pham nhan va ngi cai nghien

c Thanh Cha khch le hoat ong bac ai cua hang Sixt

ai hoi Gii tre Toan quoc Philippines

oi dien vi toi loi chung ta hay en vi long Chua xot thng

N tu An o Rani Maria c tuyen phong chan phc

 

Ngay 5/11/2017

ng lam gng xau song hai mat

 

Ngay 4/11/2017

Chng trnh chi tiet chuyen tong du cua c Thanh Cha tai Mien ien va Bangladesh

c Thanh Cha keu goi cac ai Hoc Cong Giao giup di dan

Y cau nguyen cua TC trong Thang Mi Mot nam 2017 Lam chng cho Tin Mng tai Chau A

 

Ngay 3/11/2017

Nhan loai a khong hoc c bai hoc cua chien tranh

c Thanh Cha chu le cau hon cho 151 Hong Y va Giam Muc

c Thanh Cha vieng ngha trang quan oi Hoa Ky tai Nettuno

Hom nay la ngay cua hy vong cung la ngay cua nc mat

Ky niem Cuoc Cai cach cua Tin Lanh mot dien ta khat vong thieng lieng chung

 

Ngay 2/11/2017

c Thanh Cha vieng ni tng niem 355 nan nhan c Quoc xa

500 nam nhn lai Martin Luther

Thanh Le Cau Cho Cac Linh Hon Tai Ngha Trang Giao S Tong Giao Phan Hue

 

Ngay 1/11/2017

c Thanh Cha giai thch the nao la thanh nhan va mi goi cac tn hu song tinh than cac moi phuc that

Hng Dan Muc Vu Di Dan cua Uy Ban Muc Vu Di Dan trc thuoc Hoi ong Giam Muc Viet Nam

Phan ong gop cua Kito giao cho tng lai phat trien cua Au chau

 


Tin Tc nam 2017 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2016 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2015 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2014 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2013 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2012 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2011 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2010 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2009 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Back To Home