RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 2 nam 2014

 


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 28/02/2014

c Thanh Cha keu goi Giao Hoi My la tinh quan tam en gii tre

c Thanh Cha gap g 60 Giam Muc ban Phong trao Focolare

c Thanh Cha gap cac thanh vien Bo Giam Muc

c Thng phu Babylon keu goi cac Kito hu ng ri khoi Iraq

Lch c hanh phung vu cua c Thanh Cha trong Mua Chay va Mua Phuc sinh

 

Ngay 26/02/2014

B tch Xc Dau Benh Nhan long xot thng cua Thien Chua oi vi con ngi

Tong th T sac Fidelis et dispensator prudens ve viec quan ly kinh te Toa Thanh

Th keu goi cac gia nh cau nguyen cho Thng Hoi ong Giam muc 2014

 

Ngay 25/02/2014

Gii thieu toan van noi dung th c Thanh Cha Phanxico gi cac gia nh

Toan Van Bc Th cua c Thanh Cha Phanxico Gi Cac Gia nh

Ca the gii Kito giao cau nguyen cho Ucraina

 

Ngay 24/02/2014

Th gi cac Chu tch Uy ban Giam muc ve Gia nh va cac Uy ban Caritas Quoc gia

c Thanh Cha thiet lap c cau mi ve kinh te tai Vatican

Hoi ngh Geneve II va tnh hnh Siria

S iep cua c Thanh Cha nhan Ngay The Gii truyen thong xa hoi lan th 48

 

Ngay 23/02/2014

c Thanh Cha c hanh Thanh Le vi 18 Hong y mi va Hong y oan

 

Ngay 22/02/2014

c Thanh Cha Phanxico tan phong 19 Hong y mi

TC chao tham cac HY Ucraina va ca ngi nen than hoc quy goi cua HY Kasper

S iep cua TC gi cac tham d vien Hoi ngh chuyen e ve Phung vu

 

Ngay 21/02/2014

TC bo nhiem 3 v Hong y Chu tch thay phien nhau chu toa hop THGM

c Thanh Cha va Hong Y oan lien i vi cac tn hu b bach hai

Moi quan tam ve Ngi ly d tai hon va mot Thng hoi ong hieu qua hn

 

Ngay 20/02/2014

Khai mac cong ngh ngoai thng cua Hong y oan

Khai mac Cong ngh Hong y ngoai le ve Gia nh

Bao ve ngi Palestine khong co ngha la chong lai Israel

 

Ngay 19/02/2014

c Thanh Cha co vo cac tn hu lanh nhan b tch Hoa Giai

Khoa hop th ba cua Hoi ong Hong y T van

 

Ngay 18/02/2014

Hoi ngh chuyen e ve Phung vu

Gi b mat y nh t nhiem cua c Beneicto XVI la mot ganh nang ln

Cac cong nhan b anh ap va sa thai v muon thanh lap nghiep oan

 

Ngay 17/02/2014

c Thanh Cha bat au nhom hop vi cac Hong Y

Bien co TC Bien c XVI t nhiem va cuoc song hien nay cua ngai

 

Ngay 16/02/2014

c Giesu en e Kien Toan Le Luat

 

Ngay 15/02/2014

c Thanh Cha Phanxico gap g cac ban tre sap ket hon

 

Ngay 14/02/2014

c Thanh Cha gap g 30 ngan ngi nh hon

c Thanh Cha tiep kien Hoi ong Giam Muc Cong hoa Tiep

Nen tang cuoc oi thoai Do Thai giao Kito giao la than hoc

 

Ngay 13/02/2014

c Thanh Cha co vo s cong tac gia Do thai va Cong Giao

c Thanh Cha tiep kien Bo Giao Duc Cong Giao

ai hoi gii tre chau A lan th sau tai Han Quoc

 

Ngay 12/02/2014

B tch Thanh The phai a chung ta ti cuoc song bac ai quang ai va tha th

ng dung pho bien Giao huan xa hoi cua Giao hoi Cong giao cho iPhone va iPad

 

Ngay 11/02/2014

Giao hoi Ao va Thng Hoi ong Giam muc ve Gia nh

c Thanh Cha Phanxico se phong chan phc cho 124 v t ao Han Quoc

c Beneicto XVI bnh an vi chnh mnh va cung bnh an vi Chua na

Ky niem 1 nam c Giao Hoang Bien c 16 tuyen bo t nhiem

Buoi gap g cua cac cap nh hon vi TC nhan ngay le thanh Valentino

Phu Quoc vu khanh phai tr thanh mot mau mc cho toan the Giao hoi

 

Ngay 10/02/2014

Kito hu la ngon en chay sang mang anh sang cua Chua Giesu

 

Ngay 9/02/2014

Kito hu mon e truyen giao la muoi at va anh sang the gian

17000 cap nh hon se mng ngay Tnh yeu Valentine vi c Thanh Cha

 

Ngay 7/02/2014

c Thanh Cha tiep kien 97 Giam Muc Ba Lan

Giam oc Phong Bao ch Toa Thanh phe bnh Uy ban Lien hp quoc

c Thanh Cha Phanxico nhan nhu ngi tre Hay khc t th hanh phuc re tien

 

Ngay 6/02/2014

S iep cua c Thanh Cha nhan Ngay Quoc Te gii tre 2014

Cong bo S iep cua c Thanh Cha nhan Ngay Quoc Te gii tre 2014

Hop bao gii thieu S iep Mua Chay 2014

 

Ngay 5/02/2014

Thanh The la b tch cua tnh yeu thng dien ta hanh ong cu o cua Thien Chua

Toa Thanh phe bnh Uy ban Lien Hiep Quoc ve cac quyen tre em

 

Ngay 4/02/2014

S iep Mua Chay cua c Thanh Cha Phanxico nam 2014 (c Thanh)

S iep Mua Chay au tien cua c Thanh Cha Phanxico nam 2014 (Tran c Anh)

Ngay Quoc Te Di Dan va T Nan lan th 100

c hong y Maradiaga giai thch ve cai to

c Thanh Cha gap g cac thanh vien cua Con ng Tan D Tong

Mot cach lam muc vu di dan

 

Ngay 3/02/2014

Toa Thanh Vatican bat au tong hp cac ban tra li cau hoi ve gia nh

Haiti bon nam sau ngay ong at

 

Ngay 2/02/2014

Giao Hoi va the gii rat can s hien dien cua nhng ngi song i thanh hien

 

Ngay 1/02/2014

c Thanh Cha gi 414 gia nh i truyen giao

 


Tin Tc nam 2014 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2013 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2012 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2011 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2010 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2009 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: March 08, 2014 .