RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 4 nam 2009

 


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 30/04/2009:

Cac GM Uruguay khuyen khch bao ve s song hon nhan va gia nh

Cuoc hanh hng v Hoa Bnh cua c Thanh Cha Benedicto XVI

 

Ngay 29/04/2009:

Cam nhan ngay c Cha Nguyen Van Ban ve nham quan giao phan BMT

 

Ngay 28/04/2009:

c Thanh Cha Bien c 16 vieng tham cac nan nhan ong at

 

Ngay 26/04/2009:

Le phong thanh cho 5 chan phc 26/04/2009

 

Ngay 25/04/2009:

Sac Lenh Ban n Xa ac Biet Nhan Dp Nam Thanh Linh Muc

 

Ngay 22/04/2009:

Tng thuat le Ta n 28 nam Giam muc cua c Cha Nguyen Van Sang

e cho Chua Kito sinh ra chet i va song lai moi ngay trong chung ta

 

Ngay 21/04/2009:

Toa Thanh Than Phien Viec Dung LHQ e Xuc Pham Cac Quoc Gia

 

Ngay 19/04/2009:

c Thanh Cha oc kinh Lay N vng thien ang ngay 19/04/2009

 

Ngay 17/04/2009:

Phu Quoc Vu Khanh Toa Thanh phe bnh Quoc Hoi B ch trch TC

 

Ngay 16/04/2009:

Nhan ky niem 40 nam RVA ngh ve Giao Hoi trong The Gii Phang

ai phat thanh Chan ly A chau (RVA) 40 nam phat song

 

Ngay 14/04/2009:

Tham canh song cua cac nan nhan ong at tai Aquila

 

Ngay 13/04/2009:

TC chu s kinh Lay N Vng Thien ang tai Castel Gandolfo

 

Ngay 12/04/2009:

Thanh le va s iep Phuc sinh cua c Thanh Cha

 

Ngay 11/04/2009:

c Thanh Cha chu s le Vong Phuc Sinh

 

Ngay 10/04/2009:

c Thanh Cha chu s ang Thanh Gia trong the

TC chu s nghi thc tng niem cuoc Thng Kho cua Chua

HY Quoc Vu Khanh chu s le an tang cac nan nhan ong at

 

Ngay 9/04/2009:

c Thanh Cha chu s le ky niem Chua Giesu lap phep Thanh The

c Thanh Cha giai thch ve y ngha chc linh muc

 

Ngay 8/04/2009:

c Thanh Cha giai thch ve Tam Nhat Thanh

c Thanh Cha lien i vi cac nan nhan ong at tai Italia

 

Ngay 5/04/2009:

Nhng co gang cua Giao Hoi Ba Lan e a ra anh sang vu Katyn

TC Bien c 16 chu s Thanh le chua nht le La

 

Ngay 2/04/2009:

TC Bien c 16 chu s Le gio lan th 4 c Giao Hoang Gioan Phaolo 2

 

Ngay 1/04/2009:

c Thanh Cha tng thuat cuoc vieng tham cua ngai tai Phi chau

 


Tin Tc nam 2009 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | |

Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: May 19, 2009 .