RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 2 nam 2008

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 29/02/2008:

Giai thng mang ten Chan phc Teresa thanh Kolkata

HY Bertone nhan nh tch cc ve chuyen vieng tham cua ngai tai Cuba

TC tiep kien nhng tham d vien cua Hoi ong Toa Thanh ong Tam

Hop Uy Ban Bac Ai Xa Hoi Giao Phan Kontum

 

Ngay 27/02/2008:

Giao x My Du, Giao phan Vinh, gap kho khan vi chnh quyen a phng

 

Ngay 25/02/2008:

Gia tr Lch s va Phap ly lien quan ti quyen s hu cua Toa TGM Ha Noi

 

Ngay 24/02/2008:

Giao x T Ne vui mng on nhan cha Pho

ai Chung Sinh Noi en vi nhng Gia nh Ngheo khu bai gia Song Hong

Chia se Lap trng cua Toa Thanh ve Moi Sinh

 

Ngay 22/02/2008:

Kham cha benh t thien ve mat tai Bac Ninh

Giao X T nh Giao Phan Bac Ninh on Cha X Mi

 

Ngay 21/02/2008:

Cao Pho Linh Muc Phero Le Duy Lng a c Chua goi ve ngay 21/02/2008

 

Ngay 20/02/2008:

Vu khieu kien ve Nha at Toa Kham S: Nha Chua hay nha Chua?

 

Ngay 18/02/2008:

Noi kho cua ngi dan H'Mong theo ao

 

Ngay 17/02/2008:

Tuan Muc Vu au Nam Mau Ty 2008 cua ai Chung Sinh Ha Noi

 

Ngay 15/02/2008:

Giao Phan Thai Bnh gi Tien va Qua en cac benh nhan Trai Phong Cui

Chia se tnh thng vi nhng ngi ngheo trong dp Tet co truyen

 

Ngay 14/02/2008:

Luan An nam 1957 cua than hoc gia Joseph Ratzinger

 

Ngay 13/02/2008:

Giao x Tam Toa giao phan Vinh ang hy vong c tai thiet

10 Ngay Gia ret cua nhng ngi dan Mien Bac Viet Nam

 

Ngay 9/02/2008:

Vai net ve Cuoc tiep kien truyen thong gia TC va hang giao s Roma

 

Ngay 8/02/2008:

ong gop chi ph xay Nha Th Giao X Sn Thuy, Tong Giao Phan Hue

c m xay mot ngoi Nha Nguyen cho Giao Dan vung Da Sn

 

Ngay 5/02/2008:

Giao X Thai Nguyen on Xuan Vi Ngi Ngheo

 

Ngay 1/02/2008:

D An Thanh Lap Hoc Vien Nhan Van Va Nghe Thuat Viet Nam Hai Ngoai

D an Cau Lac Bo Van Hoa Hai Ngoai va Ngay Gap G Thng Nien Hai Ngoai

Giao X Dan Tru, Giang Sinh Nay Loc Mua Xuan

Th Chuc Tet cua TGM Ha Noi: a co oi thoai e i en mot giai phap tot ep

 


Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: March 18, 2008 .