RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 11 nam 2004

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 28/11/2004:

Huan c cua TC Tra Chua Nhat I Mua Vong 28/11/2004

Huan c cua TC Tra Chua Nhat Le Chua Kito Vua ngay 21/11/2004

 

Ngay 27/11/2004:

S iep cua c Thanh Cha cho Hoi Ngh Quoc Te ve i Tan Hien

Ban ve Viec TC trao thanh tch cho Giao Hoi Chnh Thong Costantinopoli

 

Ngay 25/11/2004:

TC Gioan Phaolo II qua quyet Thanh The la Con Tim cua Giao X

 

Ngay 24/11/2004:

TC khuyen khch cac tn hu hay at Chua Kito vao trung tam i song

 

Ngay 23/11/2004:

Bo Phung T va Ky Luat B Tch to chc ngay Hoc Hoi ve T ao Th Roma

Thanh lap danh sach cac Hiep Hoi Giao Dan trong giao hoi toan cau

ai Hoi The Gii lan th hai ve i Tan Hien, tai Roma

TC trao Thanh Tch cho c Thng Phu ai Ket Bartolomeo I

ai Hoc Nicolaus Copernicus cua BaLan trao bang tien s danh d cho TC

Phong van ve cac N an Vien trong Giao Hoi Cong Giao

 

Ngay 20/11/2004:

c Thanh Cha Gioan Phaolo II keu goi bao ve va thang tien gia nh

 

Ngay 19/11/2004:

TC khuyen khch xay dng Hoa Bnh va dan than oi thoai vi cac ton giao khac

Phong Van TGM Sorrentino nhan dp giap 1 thang khai mac Nam Thanh The

 

Ngay 18/11/2004:

TC tiep kien nhng v lanh ao ton giao en t Cong Hoa Azerbaigian

Phong Van HY Francis Arinze ve s dan than trong Nam Thanh The

 

Ngay 17/11/2004:

Vai nhan nh cua TC ve Khoa Hop THGM The Gii vao thang 10/2005

TC len tieng keu goi hay ha xuong nhng bc tng cua chia re va han thu

 

Ngay 16/11/2004:

Chnh Quyen Ai Len ong thuan vi viec mi TC en tham vao nam 2005

 

Ngay 14/11/2004:

Con ngi dang li cam ta Thien Chua cach tron ven trong b tch Thanh The

 

Ngay 13/11/2004:

Cuoc Toa am tai Roma cua Do thai giao, Kito giao va Hoi giao

 

Ngay 12/11/2004:

Phong Van c Ong Fortino ve Hoat ong ai Ket cua Giao Hoi Cong Giao

 

Ngay 11/11/2004:

HY Paul Poupard en tham Moscowa e khanh thanh Trung Tam Van Hoa

TC bay to niem mong c co c mot nen hoa bnh va hoa giai cho at Thanh

 

Ngay 10/11/2004:

Phong Van Giao S Rudolf Lill nhan dp 15 nam Bc Tng Berlin b pha o

 

Ngay 9/11/2004:

Viec nhn nhan mot so quyen li cua cac cap chung song vi nhau

Nhng ngi cong giao tai Palestine lo s rang cac nhom cc oan se manh hn

Mehmet Ali Agca ke am sat TC a b t choi e c phong thch sm hn

Phong Van TGM Fitzgerald ve nhng cong tac gia hoi giao va kito giao

Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 7/11/2004

 

Ngay 8/11/2004:

c hong y Cormac Murphy O'Connor xin tha cho con tin

HGM Thuy s  canh cao ve d luat cho phep nghien cu ve te bao goc

Kinh te khong nen e ra nhng tieu chuan cho khoa hoc

TC Gioan Phaolo II co vo cac nha ngan hang gop phan canh tan xa hoi

c Thanh Cha Gioan Phaolo II e cao gng sang cua mot chnh tr gia Y

Tong Th cua c Thanh Cha Gioan Phaolo II cho Nam Thanh The

Phong Van giao s Michael Novak ve Cuoc Bau C Tong Thong Hoa Ky

 

Ngay 7/11/2004:

Cac sach v ve y te tai bang Texas chap nhan nh ngha ve hon nhan

Chnh phu mi tai Indonesia ng au vi van e hoi giao cc oan

Cac nha than hoc cong giao va chnh thong hp tac e co vo s hiep nht

Ly tr tach la khoi Thien Chua la mot can ngai cho Hoa Bnh

Ngay tr giup cac linh muc tai Y

TC Gioan Phaolo II nhac nh Phep La Thanh The tai Lanciano, Italia

 

Ngay 5/11/2004:

Giao hoi Cong giao tai Hoa Ky sau cuoc bau c tong thong ngay 2/11/2004

Tre em chnh la nhng an ban ac biet t Thien Chua

 

Ngay 4/11/2004:

Israel len tieng mi goi cac tn hu Kito hanh hng en at Thanh

 

Ngay 3/11/2004:

C tri cua 11 tieu Bang Hoa Ky tch cc ung ho Hon Nhan truyen thong

 

Ngay 2/10/2004:

Co vu keu goi gn gi hoa bnh th nhieu nhng nhng thien y chnh tr th qua t

 


Tin Tc Thi S nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | 

Tin Tc Thi S nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc Thi S nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc Thi S nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc Thi S nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC
Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: December 07, 2004 .