RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 3 nam 2012

 


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 31/03/2012:

Toa Thanh chap thuan viec ban phep lanh cho thai nhi trong bung me

Nha nc Cuba cong nhan Th Sau Tuan Thanh la ngay le ngh toan quoc

S iep cua c Thanh Cha nhan ky niem 800 nam thanh Clara

c Thanh Cha tr giup 100 ngan my kim cho dan Syrie

 

Ngay 30/03/2012:

Cac chung vien mi tai Cuba phan anh niem hy vong va thach o

Nhan nh ve chuyen vieng tham Mehico va Cuba cua c Thanh cha

 

Ngay 29/03/2012:

c Thanh Cha ket thuc chuyen vieng tham va ve en Roma bang an

Bo giao ly c tin xac nhan viec phat va tuyet thong 4 Giam muc t xng

 

Ngay 28/03/2012:

Chng trnh Tuan Thanh 2012 tai Vatican

Giao phan Bac Ninh hop mat giao phan nam 2012

TC en La Habana va chu s thanh le tai quang trng Cach Mang

S iep cua c Thanh Cha nhan Ngay Quoc Te gii tre lan th XXVII

Nhng bien co cuoi cung trong chuyen vieng tham cua TC tai Cuba

 

Ngay 27/03/2012:

Cac pham phuc cho thanh le cua TC tai Cuba a c theu may t Peru

c Thanh Cha khi s vieng tham Cuba

TC chao tham hang ngan tre em tu tap tai Quang trng hoa bnh

 

Ngay 26/03/2012:

Tra li cho nhng li to cao cua cac nan nhan cua cha Marcial Maciel

Giao phan My Tho co them bon Tan Linh muc

Nha nc Viet Nam rut lai visa nhap canh cua Phai oan Toa Thanh

c Thanh cha c hanh thanh le tai Cong vien 200 nam Leon

c Thanh Cha chu s Kinh Chieu vi cac Giam Muc My la tinh

Ngay th ba trong chuyen vieng tham Mehico cua c Thanh Cha

on tiep c Thanh Cha tai Mehico

Dien van cua TC trong nghi thc chao on tai Phi Trng Guanajuato

Tng thuat chuyen tong du cua c Thanh cha tai Mehico

 

Ngay 25/03/2012:

Phien hop khoang ai cua HGM Phap ban ve hien trang at nc

 

Ngay 23/03/2012:

Ngay an chay va cau nguyen e tng niem cac nha truyen giao b sat hai

Thong bao cua van phong cao thnh vien an phong thanh cho cha Diep

c Thanh Cha len ng vieng tham Mehico

 

Ngay 22/03/2012:

Vai con so thong ke cua Giao hoi Cong giao tai Mehico va Cuba

 

Ngay 21/03/2012:

Trng ao tao tha sai au tien Han quoc khai giang khoa huan luyen

 

Ngay 20/03/2012:

c Tong Giam muc Leopoldo Girelli tham giao x Lao Cai va Coc Leu

Cong bo ket qua cuoc thanh tra tong toa tai Ailen

Viec nghien cu Thanh Kinh

 

Ngay 19/03/2012:

c Thanh Cha se hanh hng en Thanh c Me Bac Ai Cuba

 

Ngay 18/03/2012:

Nhom hop tai Lo c e chuan b mng 50 nam Cong ong Vaticano II

Vai tro cua Giao Hoi Cong Giao gia long xa hoi Cuba

T Bo Toi Loi e Tm Thay Bnh An

 

Ngay 17/03/2012:

TGM Rowan Williams cua Anh giao se ngh hu vao cuoi nam 2012

 

Ngay 16/03/2012:

Nhan chuyen tham Cuba an phong thanh cho cha Felix Varela c ay manh

Bo Giao Ly c Tin khai m trang ien t cac van kien cua Toa Thanh

Toa Thanh keu goi Huynh oan thanh Pio 10

 

Ngay 15/03/2012:

TC lam phep qua chuong c dung trong ai Hoi Thanh The Quoc Te

Phong van S than Toa Thanh tai Cuba ve chuyen vieng tham cua TC

c Thanh cha bay to au buon trc vu tai nan xay ra tai Thuy S

ng e Thu s tr thanh ni an tron cua nhng toi pham chien tranh

Mot nhom 13 ngi en chiem nha th tai thu o La Havana

HGM Hoa Ky tuyen bo se thuc ay tranh au e bao ve t do ton giao

Lan au tien mot oi v chong soan cac bai suy niem ang Thanh Gia

 

Ngay 14/03/2012:

Phan khoa y hoc va giai phau cua benh vien Gemelli mng 50 nam thanh lap

Thanh gia tiep tuc b phan biet oi x tai Anh quoc

Tap sach mng ky niem 50 nam Khai Mac Cong ong Vatican II

c Giam muc Alfonsa Santos se tranh c Tong thong Honduras

S bat lc cua quoc te e giup giai quyet bao lc dien ra tai Syria

Sung knh Me Maria la noi gng Me luon cau nguyen vi Giao Hoi

 

Ngay 13/03/2012:

Cac Giam muc An o bac bo cao buoc Giao hoi kiem tien t phep la

Phai oan Toa Thanh len tieng tai Dien an The Gii ve Nc sach

 

Ngay 12/03/2012:

Chien dch Ngay Hoa Hong tren toan quoc e gay quy trong Mua Chay

Phai oan nhan vien y te chia se kinh nghiem cham soc benh nhan HIV

 

Ngay 11/03/2012:

c Thanh cha chia buon ve s qua i cua c Hong y Jose Sanchez

Long nhiet thanh oi vi Chua Cha va Nha Chua

 

Ngay 10/03/2012:

c Hong y Jose Sanchez qua i tai Phi Luat Tan

HY Angelo Bagnasco tiep tuc gi chc Chu tch Hoi ong Giam Muc Y

c Thanh Cha chu s kinh chieu vi Giao Chu Anh Giao

e trnh Nien Giam 2012 cua Toa Thanh len c Thanh Cha

 

Ngay 9/03/2012:

Nan t vong cua cac san phu va tre s sinh tren the gii

TC khch le cac Giam Muc Hoa Ky tiep tuc thang tien hon nhan gia nh

Gian lan va quyen lc nen dan chu con xa

c Thanh Cha tiep kien 1300 linh muc va pho te d khoa hoc ve giai toi

 

Ngay 8/03/2012:

Van kien mi ve nhng nguyen tac va tieu chuan cua nen than hoc Cong giao

 

Ngay 7/03/2012:

Toa Thanh bay to lap trng ve Nhan Quyen va T Do Ton Giao tai LHQ

c Thanh cha hoi kien vi v thu lanh Giao hoi Anh giao

Hoc biet thinh lang e lang nghe Thien Chua va tha nhan

 

Ngay 6/03/2012:

T do ton giao cang ngay cang tr nen mong don tren the gii

Tap sach Anh sang the gian c chon xuat ban trong the loai sach bo tui

Cac Kito hu mong muon TC phong thanh cho cu bo trng Shahbaz Bhatti

Toa Thanh benh vc phu n nong thon

uc ket 11 nam lam Giam oc Caritas Italia

 

Ngay 5/03/2012:

HY Rodolfo Quezada Toruno nguyen TGM Guatemala mng sinh nhat 80

Dan toc Nga a bau chon ong Vladimir Putin lam tan Tong thong

 

Ngay 4/03/2012:

Giao hoi phai chong lai s gia tra va la doi ni chnh mnh va trong the gii

Chua Giesu la en khong bao gi tat

 

Ngay 3/03/2012:

Tay phng va s doi tra cua viec toan cau hoa

N tu Luigina Traverso c khoi benh tai Lo c c y khoa nhn nhan

c Thanh Cha be mac tuan tnh tam mua chay

 

Ngay 2/03/2012:

Ky niem 50 nam Cong ong Chung Vaticang II

 

Ngay 1/03/2012:

Thng vien Hoa Ky ngan chan no lc e bao ve t do ton giao

Giao hoi Cong giao cua 9 quoc gia vung ong Nam Au chau nhom hop

Cac Giam muc Hoa Ky co the ong cac c s y te thay v theo lenh nga thai

HY Rylko en Rio de Janiero e chuan b cho Ngay Gii Tre 2013

 


Tin Tc nam 2012 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2011 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2010 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2009 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: April 16, 2012 .