RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 12 nam 2013

 


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 31/12/2013:

c Thanh Cha chu s Kinh Chieu Le Me Thien Chua

c Thanh Cha Phanxico cau nguyen cho cac gia nh

 

Ngay 29/12/2013:

Cac thai o song em lai an bnh va niem vui trong cuoc song gia nh

 

Ngay 28/12/2013:

S iep cu roi t Belem

Cac Kito hu Dai Gaza b t choi cap th thc vao Belem

Nam 2013 qua cac s kien tieu bieu

S iep c Thanh Cha gi cac ban tre Taize

 

Ngay 27/12/2013:

c Thanh Cha Phanxico dung ba tra vi v tien nhiem

Nha th chnh toa Juba Nam Sudan tiep nhan 5000 ngi t nan

 

Ngay 26/12/2013:

TC keu goi cau nguyen cho cac tn hu Kito b ky th va bach hai

Toan van S iep Cua TC Nhan Ngay Hoa Bnh The Gii 2014

 

Ngay 25/12/2013:

Buoi oc s iep Giang Sinh 2013 va ban Phep lanh toan xa cho the gii

Toan van S iep Giang sinh 2013 cua c Thanh Cha Phanxico

TC Phep lanh toan xa Urbi et Orbi cho thanh Roma va toan the gii

 

Ngay 24/12/2013:

c Thanh Cha Phanxico c hanh Thanh Le vong Giang Sinh au tien

Dan ang bc i trong tam toi a nhn thay mot anh sang huy hoang

TC Phanxico en tham c Beneicto XVI nhan dp le Giang sinh

 

Ngay 23/12/2013:

Thanh Giuse mau gng cua s t do va m ra cho Thien Chua

Giang sinh vi nhng ngi tan tat

Trung tu Vng cung thanh ng Giang Sinh Bethlehem

 

Ngay 22/12/2013:

Giang Sinh la ngay le cua niem hy vong s cong bang va tnh huynh e

c hong y Koch tong ket chuyen vieng tham tai nc Nga

 

Ngay 21/12/2013:

c Thanh Cha tiep cac Hong Y va Giao Trieu Roma

c Thanh Cha vieng tham nha thng nhi ong Gesu Bambino

 

Ngay 20/12/2013:

Giao duc ve oi thoai lien van hoa trong cac trng Cong giao

 

Ngay 19/12/2013:

Gii thieu sach mi Gia nh Song Li Chua Hang Ngay

Mot ngi t thieu tai Quang trng thanh Phero

Cac giam muc Mexico dang le mng Giang sinh trong cac nha tu

Buoi tiep kien chung cuoi cung nam 2013 Thien Chua cung chung ta

 

Ngay 18/12/2013:

Nhan vu sat nhap toa ai s My tai Vatican vi toa ai s My tai Y

Giang Sinh la le cua s tin tng va niem hy vong

c Thanh Cha Phanxico tuyen thanh cho chan phc Pierre Favre

 

Ngay 17/12/2013:

c Giao Hoang mng sinh nhat th 77 vi 4 ngi vo gia c

c Thanh Cha quyet nh thay oi cac thanh vien cua Bo Giam muc

 

Ngay 16/12/2013:

Ky gia bao La Stanpa phong van c Thanh Cha Phanxico

Mot bai giang co gia tr

 

Ngay 15/12/2013:

Song Niem Vui Tin Mng Giao Hoi la nha cua niem vui

HY Chu tch Hoi ong Toa Thanh ve Hiep nhat Kito giao tham nc Nga

 

Ngay 14/12/2013:

Ngoai trng My John Kerry tham d Thanh le tai Nha th Chnh toa Sai Gon

c Thanh Cha vieng tham benh xa nhi ong tai Vatican

Toan van S iep hoa bnh nam 2014 cua c Thanh Cha Phanxico

c Tong giam muc Parolin tiep Ngoai giao oan

 

Ngay 13/12/2013:

Gii thieu S iep Ngay Hoa bnh the gii 2014

 

Ngay 12/12/2013:

c Thanh Cha keu goi hiep lc bai tr nan buon ngi

S iep au tien cua c Thanh Cha Phanxico nhan Ngay Hoa Bnh the gii 2014

c Thanh Cha Phanxico c chon la Nhan vat cua nam 2013

 

Ngay 11/12/2013:

HY Gioan Baotixita Pham Minh Man tiep phai oan ngoai giao Canaa

c Thanh Cha quang dien e tai Toi tin s song i i s phan xet

Hoi Thao Lan Th IV Lien Hiep Hoi ong Giam Muc A Chau tai Pattaya Thai Lan

 

Ngay 10/12/2013:

Phong trao Focolare xin m an phong chan phc cho Ch Chiara Lubich

 

Ngay 9/12/2013:

c Thanh Cha tai keu goi hoa bnh cho Ai Cap va Trung ong

 

Ngay 8/12/2013:

Y ngha mau nhiem c Me c ac an vo nhiem nguyen toi

c Thanh Cha Phanxico noi Internet can nhng khong u

 

Ngay 7/12/2013:

c Thanh Cha tiep kien Hoi ong Toa Thanh ve giao dan

Than hoc oi thoai vi cac nen van hoa

 

Ngay 6/12/2013:

c Thanh Cha tiep kien Uy ban Than Hoc quoc Te

c Thanh Cha gi ien van chia buon vi Nam Phi

on nhan tha nhan mot quan iem a ton giao ve hoa bnh

c Thanh Cha thanh lap Uy ban bao ve Tre v thanh nien

 

Ngay 5/12/2013:

Ket thuc khoa hop cua Hoi ong 8 Hong y co van cua c Thanh Cha

 

Ngay 4/12/2013:

Chua Giesu phuc sinh se cho chung ta song lai vi than xac c hien dung

 

Ngay 3/12/2013:

Khoa hop th hai cua Hoi ong 8 Hong Y co van

Chuan b Giang sinh Hay e Chua en gap chung ta

 

Ngay 2/12/2013:

TC m lai cac cuoc tiep kien cac Giam Muc ve Roma tham Toa Thanh

c Thanh Cha tiep kien thu tng Israel

Mua Vong hanh trnh hng ti mot chan tri hy vong

 

Ngay 1/12/2013:

c Giesu Kito hng dan chung ta hng ve Vng Quoc cua Thien Chua

Phong van c cha Nguyen Van Kham ve Tong huan Niem vui Phuc Am

 


Tin Tc nam 2013 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2012 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2011 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2010 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2009 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: January 11, 2014 .