RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 7 nam 2006

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 31/07/2006:

Huan c cua TC Tra Chua Nhat ngay 30/7/2006 tai Castel Gandolfo

 

Ngay 28/07/2006:

TC ket thuc nhng ngay ngh he tai Valle d'Aosta, mien Bac Italia

 

Ngay 27/07/2006:

Cuoc Hop Thng nh ve Liban a khong mang lai ket qua ngng ban tc khac

 

Ngay 26/07/2006:

e Ngh Cach Viet Ten Rieng Tieng Nc Ngoai Va Ky Hieu Thanh Kinh

e Ngh oi Ten cac Thanh theo lch Phung Vu Hang Thang trong nam 2007

Ky Hieu cac Sach Kinh Thanh Theo Th T Ch Cai

TC cau chuc cho Hoi Ngh Quoc Te ve Liban c nhng thanh qua cu the

 

Ngay 25/07/2006:

D An Thanh Lap Khu Pho Viet Nam Tai Montreal, Quebec, Canada

TC Beneito XVI len tieng keu goi cho Hoa Bnh tai Trung ong

 

Ngay 24/07/2006:

Huan c cua TC vao Tra Chua Nhat 23/7/2006 tai Valle D'Aosta

HY Tarcisio Bertone en gap TC Beneito XVI tai Valle d'Aosta

 

Ngay 21/07/2006:

TC keu goi cau nguyen cho nhng ke khung bo c n an nan tr lai

Bao Quan Sat Vien Roma to cao viec coi thng mang song con ngi

 

Ngay 20/07/2006:

TC keu goi danh ngay 23/7/2006 Cau Nguyen cho Hoa Bnh tai Liban

 

Ngay 19/07/2006:

HGM VN bien soan va phat hanh cuon Lch Block Cong giao 2007

TC ung ho Nhom Cng Quoc G8 keu goi cham dt xung ot Trung ong

 

Ngay 18/07/2006:

HY Martino keu goi hay can thiep giai quyet cuoc xung ot tai Trung ong

 

Ngay 17/07/2006:

Huan c cua TC vao Tra Chua Nhat 16/7/2006 tai Valle d'Aosta

TC ngh he tai mien Valle d'Aosta t ngay 11/7/2006 en ngay 28/7/2006

 

Ngay 16/07/2006:

Khoa Boi Dng Ve ao Tao Linh Muc Cho Cac ai Chung Vien Viet Nam

S iep cua TC gi cac Giam Muc Tay Ban Nha, trong tham Valencia

 

Ngay 14/07/2006:

Toa Thanh keu goi cac quoc gia G8 hay hoat ong cho s quan bnh hoa hp

 

Ngay 13/07/2006:

Cong oan Egidio mng ky niem 20 nam Ngay cau nguyen cho Hoa Bnh

TC Beneito XVI chon chu e cho S iep Hoa Bnh Nam 2007

Dien Van cua TC gi ai Hoi Cac Gia nh vao Toi Th Bay 8/07/2006

 

Ngay 11/07/2006:

TC bo nhiem LM Lombardi lam Tan Giam oc Phong Bao Ch Toa Thanh

 

Ngay 10/07/2006:

Huan c cua TC Tra Chua Nhat ngay 9/7/2006 tai Valencia, Tay Ban Nha

Bai Giang cua TC trong Thanh Le Be Mac ai Hoi Quoc Te cac Gia nh

TC ket thuc chuyen vieng tham Valencia, Tay Ban Nha, va tr ve Roma

 

Ngay 9/07/2006:

Vai chi tiet ve chuyen vieng tham cua TC tai Valencia, Tay Ban Nha

 

Ngay 5/07/2006:

TC Beneito XVI nhac en dung mao cua Thanh Gioan Tong o

 

Ngay 3/07/2006:

Gii Tre Hue Gap G Giao Lu Vi Gii Tre Dan Toc Thieu So Tay Nguyen

Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 2/7/2006

 


Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: November 09, 2006 .