RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 6 nam 2015

 


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 30/06/2015

Chng trnh vieng tham cua c Thanh Cha tai Cuba va Hoa Ky

c Thanh Cha tiep Hoi ngh quoc te Kito va Do thai

c Thanh Cha Phanxico tien c nguyen Giao Hoang Bien c 16 i ngh he

 

Ngay 29/06/2015

c Thanh Cha lam phep day Pallium cho 46 Tong Giam Muc chnh toa

 

Ngay 28/06/2015

c tin la sc manh giai thoat va cu roi

c Thanh Cha Phanxico ban hanh T sac thanh lap Quoc vu vien Truyen thong

 

Ngay 27/06/2015

c Thanh Cha gi S iep Video cho Ecuador Bolivia va Paraguay

Hop bao gii thieu ai hoi the gii cac gia nh lan th tam

Cong bo Tai lieu lam viec cua Thng Hoi ong Giam muc Khoa Thng le th 14

Ngi Kito hu Ai Cap to chc ba an hiep nhat trong thang Ramadan

 

Ngay 26/06/2015

Ky ket Hiep nh toan bo gia Toa Thanh va Palestine

c Thanh Cha tiep Hoi ong quoc te n hng ao Cong Giao

Tiep bc Song than Thanh Terexa thanh Lisieux tren ng nen thanh

 

Ngay 25/06/2015

c Thanh Cha gap cac nha ngoai giao tng lai cua Toa Thanh

c Thanh Cha co vo s cong tac gia Kito va Do thai giao

N tu Nirmala nguyen Be tren Tong quyen Dong Tha Sai Bac Ai qua i

Cuoc oi thoai cua chung ta phai c tiep tuc

 

Ngay 24/06/2015

Moi o v va la chon sai lam cua cha me gay kho au cho con cai

D luan ve Tai Lieu Lam Viec cua Thng Hoi ong nam 2015

oc cac ghi chu Thong iep Laudato Si thay ro hn ng hng cua c Phanxico

 

Ngay 23/06/2015

Cong bo Tai lieu lam viec cua Thng Hoi ong Giam Muc 14 ve Gia nh 2015

Chng trnh mua he cua c nguyen giao hoang Beneicto XVI

 

Ngay 22/06/2015

TC Vieng tham en th Tin Lanh Valdese va ket thuc vieng tham Tong giao phan Torino

S iep cua Hoi ong Toa Thanh ve oi thoai Lien ton gi ngi Hoi giao nhan thang Ramadan

Thong iep Laudato Si di cai nhn Kito Giao

 

Ngay 21/06/2015

TC tham Dong Salesien nhan dp ky niem 200 nam sinh nhat cua thanh sang lap Gioan Bosco

c Thanh Cha c hanh thanh le cho 100 ngan tn hu tai Torino

c Thanh Cha gap g gii cong nhan tai Torino bac Italia

Mi iem rut ra t Laudato Si

 

Ngay 20/06/2015

c Thanh Cha tiep kien oan Hiep s Lao ong Italia

Tong th ky Lien hiep quoc cam n c giao hoang ve Thong iep Laudato Si

Phan ng cua cac nha lanh ao chnh tr ton giao va chuyen vien ve Thong iep Laudato Si

 

Ngay 19/06/2015

c Thanh Cha khuyen khch cac van ong vien Italia

c Thanh Cha chia se au kho cua Giao Hoi Chnh Thong Siriac

c Thanh Cha co vo song va rao giang Li Chua

Song than cua Thanh Terexa thanh Lisieux sap c tuyen thanh

Phan ng cua truyen thong the tuc ve Thong iep Laudato Si

 

Ngay 18/06/2015

Tom lc Thong iep Laudato s cua c Thanh Cha Phanxico

c Thanh Cha phe chuan lan th ba danh sach giam muc tham d Thng HGM nam 2015

c Thanh Cha Phanxico ung ho viec mng le Phuc Sinh vao mot ngay duy nhat

t e c mi nhat se tao soi ong tai thng hoi ong nam 2015

 

Ngay 17/06/2015

c Thanh Cha trnh bay ve thai o cac tn hu Kito ng trc nhng tang toc trong gia nh

c Thanh Cha keu goi on nhan Thong iep mi ve viec san soc can nha chung la thien nhien

Thong iep ve moi sinh Laudato Si se khong ta khong hu

 

Ngay 16/06/2015

c Thanh Cha phe chuan them danh sach cac ai bieu Thng Hoi ong Giam Muc 14

D luan va cac ch mong oi vi Thong iep ve Moi Sinh

Toa Thanh Vatican t choi khoan tai tr cua Lien oan Bong a Nam My

 

Ngay 15/06/2015

c Thanh Cha tiep kien cac c quan t thien tr giup Cong Giao ong Phng

c Thanh Cha co vo hoi sinh thanh Roma ve luan ly va tinh than

Niem vui sng ln lao cua Giao Hoi Cong Giao Lao

 

Ngay 14/06/2015

c Thanh Cha mi goi cac tn hu tin tng ni sc manh cua Li Chua

c Thanh Cha Phanxico se vieng tham Cong hoa Trung Phi va Uganda

 

Ngay 13/06/2015

100 ngan hng ao sinh Italia gap c Thanh Cha

c Thanh Cha tiep Hoi ong cap cao nganh phap quan Italia

c Thanh Cha giang tnh tam cho 1 ngan linh muc quoc te

Hoi ong Hong y T van ket thuc phien hop th mi

4 ngan Thieu Nhi Thanh The d ai Hoi lan th XV tai Tapao

Khanh thanh nha th Cong giao mi Cac Tieu vng quoc A Rap Thong nhat

 

Ngay 12/06/2015

c Thanh Cha khuyen khch cac tuyen uy phi trng dan dung

 

Ngay 11/06/2015

c Thanh Cha tai to giac s phung ph lng thc

c Thanh Cha tiep kien cac Giam Muc Estoni va Lettoni

c Hong Y Kaspers qui loi chia re cho nhng ai ch trch ngai

 

Ngay 10/06/2015

Luon luon tr giup an ui va gan gui cac benh nhan

Ngay 18 thang 6 nam 2015 se cong bo Thong iep mi cua c Thanh Cha ve viec bao ve moi sinh

c Thanh Cha tiep kien Tong thong Nga Vladimir Putin

Putin yet kien c Phanxico

 

Ngay 9/06/2015

c Thanh Cha vi gii tre Sarajevo ng xay vach ngan nhng hay bac nhng nhp cau

 

Ngay 8/06/2015

c Thanh Cha tiep kien cac Giam Muc Puerto Rico

Cuoc tnh tam ky 3 cua cac Linh Muc the gii

Them 15 v t ao cua Lao c nhn nhan

c Thanh Cha tra li gii bao ch tren chuyen bay t Sarajevo tr ve Roma

c Thanh Cha c hanh Thanh le tai Sarajevo thanh pho cua oi thoai va chung song hoa bnh

 

Ngay 7/06/2015

Le Mnh Mau Thanh Chua mi goi dan than tiep on va lien i

Hoi Giao hoang Truyen giao: m ra en nhng ranh gii a ly va nhan van

 

Ngay 6/06/2015

70 ngan tn hu tham d thanh le vi c Thanh Cha tai Sarajevo

c Thanh Cha Phanxico gap g chnh quyen Bosni Erzegovine

Chng t au thng cua cac linh muc va n tu Bosnia Herzegovina

c giao hoang Phanxico se tiep kien Tong thong Nga Vladmir Putin lan th hai

c Thanh Cha Phanxico sap cong bo thong iep ve sinh thai

 

Ngay 5/06/2015

c Thanh Cha tiep kien ai Hoi cac Hoi Giao Hoang truyen giao

c Thanh Cha tiep kien Tong tu ngh Dong cac Linh Muc Thanh Tam

Truyen thong la mot chinh phuc nhan ban

Chang le c luon mai la quan tot th tren ban c the gii

Thong bao ve viec c Thanh Cha bo Nhiem Giam muc Pho Giao phan Xuan Loc

 

Ngay 4/06/2015

c Thanh Cha bo nhiem c Cha Giuse inh c ao lam Giam Muc Pho giao phan Xuan Loc

c Thanh Cha chu s Thanh Le knh Mnh Mau Thanh Chua

ai ket hoa bnh song chung va chuyen i Sarajevo cua c Thanh Cha

Tong du Bosnia c Phanxico keu goi hoa giai

 

Ngay 3/06/2015

Ngheo tung va ban cung a thng va huy hoai gia nh

S iep video cua c Thanh Cha Phanxico trc chuyen tong du en Sarajevo

Hoi thao nghien cu cai thien s hp tac gia Giao hoi Cong giao va xa hoi Trung Quoc

Thng Hoi ong phe cap tien ang the b ong

 

Ngay 2/06/2015

S iep c Thanh Cha gi cac tn hu tai Bosni Erzegovine

Ky niem 70 nam thanh lap UNESCO Toa Thanh va UNESCO tiep tuc phat trien s hp tac

 

Ngay 1/06/2015

Mong c Hoi Thanh ong hanh va khao khat lam chng cho c Tin

Kito hu chau A Cung song trong nha Thien Chua

Hoi ngh cac tha sai chau A Giao hoi tai chau A t hoan cai en loan bao Tin Mng

Mau nhiem Thien Chua Ba Ngoi mi goi chung ta song vi nhau

Tap sach Hng dan Muc vu Thanh nhac

Thng hoi ong trong bong toi

 


Tin Tc nam 2015 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2014 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2013 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2012 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2011 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2010 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2009 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Back To Home