RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 11 nam 2014

 


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 30/11/2014

Tuyen bo chung cua c Giao Hoang Phanxico va Thng Phu Bactolomeo I

Tng thuat ngay th ba chuyen c Thanh Cha Phanxico vieng tham Tho Nh Ky

An xa trong Nam i song Thanh hien

 

Ngay 29/11/2014

c Thanh Cha Phanxico vieng tham Tho Nh Ky ngay th 2

Ngay th hai cuoc vieng tham Tho Nh Ky cua c Phanxico

c Thanh Cha Phanxico tong du Tho Nh Ky Ngay th nhat

ai hoi Gii tre lan th XII cua Giao tnh Ha Noi

 

Ngay 28/11/2014

c Thanh Cha Phanxico bat au vieng tham Tho Nh Ky

Ngay au tien cua c Giao Hoang Phanxico tai Tho Nh Ky

c Thanh Cha tham Tho Nh Ky va gap Thng Phu Constantinople

c Thanh Cha a gi mot thong iep xa hoi ngan cho chau Au

 

Ngay 27/11/2014

Hien tnh Kito Giao tai Tho Nh Ky

c Thanh Cha tiep cac tham d vien Hoi ngh muc vu cac thanh pho ln

c Thanh Cha khuyen khch cac dong tu canh tan

Hoi ngh Thng nien Caritas Viet Nam 2014

c Thanh Cha Phanxico tra li bao ch tren chuyen bay t Strasbourg tr ve Roma

 

Ngay 26/11/2014

D luan sau chuyen i Strasbourg cua c Phanxico

c Thanh Cha Phanxico quang dien y ngha ngay tan the

S iep hy vong cho mot chau Au a tr nen gia nua

 

Ngay 25/11/2014

c Thanh Cha vieng tham Ngh vien va Hoi ong Au chau

c Giao Hoang Phanxico thuc giuc mot Au Chau tm lai linh hon mnh

Cac nguy c e oa t do lng tam va t do ngon luan tai Au chau

Cac ton giao va cac tng quan quoc te cuon sach ban o than hoc chnh tr

Cong viec chuan b Thng Hoi ong Giam muc 2015

 

Ngay 24/11/2014

D luan ve chuyen i Strasbourg ngay 25 thang 11 nam 2014 cua c Phanxico

Vao buoi xe chieu cua cuoc song chung ta se b xet x ve tnh yeu

ai hoi the gii ve muc vu di dan lan VII Hp tac va phat trien

c Thanh Cha tai bo nhiem cac v ieu hanh Thng Hoi ong Giam muc

 

Ngay 23/11/2014

Th Muc Vu Mua Vong Giang Sinh 2014 khai mac Nam Thanh Tam cua Giao Phan Can Th

c Thanh Cha Phanxico ton phong 6 v tan hien thanh

 

Ngay 22/11/2014

c Thanh Cha co vo giup nhng ngi b benh t ky

c Thanh Cha tiep kien Hoi ngh the gii ky 3 cac Phong Trao Giao Hoi

c Thanh Cha khch le cac nha truyen giao

Nhng van e trong chuyen vieng tham Tho Nh Ky cua c giao hoang Phanxico

 

Ngay 20/11/2014

Phuc trnh dan so ay tnh y thc he cua Lien Hiep Quoc

c Thanh Cha vieng tham To chc Lng Nong quoc te

Ky niem nam mi nam Sac lenh ve Hiep nhat Unitatis Redintegratio

c Thanh Cha Phanxico se gap g ngi t ky

Quyen c quen e lai toi loi ni toa giai toi

 

Ngay 19/11/2014

c Thanh Cha Phanxico dien giai ve n goi nen thanh tat ca moi tn hu

c Thanh Cha len an bao lc tai Thanh a

Nhan Ngay Nha Giao Viet Nam Nhn vi oi mat c Tin

Hoi thao Lien ton Quoc te ve tnh bo tuc gia Nam va N

 

Ngay 18/11/2014

Le tng niem c Gioan Phaolo II tai trung tam cai huan tre v thanh nien Nisida Napoli

 

Ngay 17/11/2014

c Thanh Cha benh vc quyen cua tre em c ln len trong gia nh co cha co me

Ky niem 25 nam bc tng Berlin sup o

c Thanh Cha keu goi ton trong luat giao thong ng bo

c Thanh Cha Phanxico se tham d ai hoi The gii cac Gia nh tai Philadelphia

ng cat n Chua vao ni an toan

Giao hoi chuan b khai mac Nam i Song Thanh hien

 

Ngay 16/11/2014

Mng le bon mang va k niem 20 nam thanh lap Cong oan Cong Giao Viet Nam tai Hong Kong

S dung nen bac Chua trao

c Tong giam muc Phaolo Bui Van oc tra li phong van ve van e An toan giao thong

 

Ngay 15/11/2014

Hoi ngh Quoc te ve Loan bao Niem Vui Phuc Am cho hang giao s A Chau

c Thanh Cha keu goi cac bac s Cong Giao

Chng trnh chuyen tong du cua c Thanh Cha Phanxico en Sri Lanka va Philippines

 

Ngay 14/11/2014

Cong bo chng trnh vieng tham cua c Thanh Cha tai Sri Lanka va Philippines

 

Ngay 12/11/2014

Chu chan khong c oc oan nhng phai khiem ton va biet lang nghe

ai hoi The gii cac Gia nh lan th VIII bat au nhan ghi danh tham d

 

Ngay 11/11/2014

Thanh lap Hoi ong ac biet tai Bo giao ly c tin

S iep cua Hoi ong Toa Thanh ve oi thoai Lien ton gi cac tn o ao Sikh

Quyen Kinh Thanh th 125 trieu cua Trung Quoc

 

Ngay 10/11/2014

S iep c Thanh Cha gi cac chung sinh Phap

c Thanh Cha tiep kien cac Giam Muc Senegal Mauritanie Guinea va Capo Verde

c Thanh Cha Phanxico va sc manh cua mot vong tay om

 

Ngay 9/11/2014

Dan than thang vt moi bien gii thu nghch va ap o moi bc tng chia re

Nhng bo nhiem mi tai Giao trieu Roma

o ac trong nha cua cac Kito hu b em ra ch ban Mosul

 

Ngay 8/11/2014

c Thanh Cha tiep kien Phong trao Hng ao Cong Giao Italia

c Thanh Cha tiep tong tu ngh dong Con c Me Phu Ho

Thay oi quan trong tai Toa Thanh

c Thanh Cha gi s iep cho Hoi ong Giam muc Phap

 

Ngay 7/11/2014

c Thanh Cha tiep 40 Giam Muc ban cua Phong trao Focolari

c Thanh Cha keu goi cac tu s nam n

Nhng hoi ngh thng nh moi sinh ton tien vo ch

Hoi ngh Thng nien 2014 Lien hiep Be Tren Thng cap Viet Nam

oi cam tng ve hoi ngh Lien Hiep Cac Be Tren Thng Cap tai Viet Nam nam 2014

Lien Hoi ong Giam muc Au chau hop Hoi ngh ve truyen thong

 

Ngay 6/11/2014

c Thanh Cha tiep kien phai oan Lien hiep Tin Lanh the gii

c Thanh Cha tiep kien cac Giam Muc Malawi

Nhng Quy nh mi ve viec t nhiem cua giam muc giao phan va cac giam chc Giao trieu

 

Ngay 5/11/2014

Cac tha tac giam muc dien ta gng mat Me Thanh Giao Hoi pham trat phuc vu tn hu

c Thanh Cha keu goi tien hanh mau thu tuc giai hon phoi

c Thanh Cha tang cng luat ve hu cua cac Hong Y va Giam Muc

 

Ngay 4/11/2014

Phuc trnh hay nhat trong cac nhom nho nhan manh ti Tin Mng Gia nh

 

Ngay 3/11/2014

Toa Thanh phe chuan Hien phap mi cua Dong ao Binh Chua Kito

an vien Xito Thanh Mau Tam My Ca mng 80 nam thanh lap va chuc phong Vien Phu

 

Ngay 2/11/2014

Thong cao nam 1965 cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam ve viec ton knh to tien

Cai chet khong co tieng noi cuoi cung tren so phan cua con ngi

 

Ngay 1/11/2014

c Thanh Cha mi goi cac tn hu hay vui mng song mau nhiem cac thanh thong cong

Th Muc vu cua Hoi ong Giam muc Viet Nam gi cong ong Dan Chua

Bien ban Hoi ngh Thng nien Ky II 2014 Hoi ong Giam muc Viet Nam

 


Tin Tc nam 2014 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2013 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2012 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2011 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2010 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2009 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: December 09, 2014 .