RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

Trong thang 7 nam 2002

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

Tin Tc va Thi S trong thang 7/2002:

Toa Giao Chu Chnh Thong khong chap nhan cau tra li cua Cong Giao

Dan BaLan cho rang chuyen tham cua TC tai BaLan la quan trong

Cai chet cua tre em la rao can oi vi hoa bnh tai Israel

HY Joachim Degenhardt Tong Giam Muc Paderborn qua i

Cong oan Anh Giao bo nhiem tan Tong Giam Muc Canterbury

Tng thuat chuyen Tham Canada, Guatemala va Mexico cua TC

TC Gioan Phaolo II noi ngai se cau nguyen cho Iraq

Nga huy bo thong hanh cua mot muc s Tin lanh

HY Crescenzo Sepe vieng tham Cong hoa Nam Han

Ky niem 100 nam t ao cua Thanh N Maria Goretti

c TGM Jean Louis Tauran vieng tham Cong hoa Ukraine

Giao hoi len an cuoc tan cong tai Kashmir

Nhng ngi di dan phai ton trong ton giao tai quoc gia ma ho nh c

VENEZUELA ket cng trong gong km kho khan Kinh Te Chnh Tr

TC gi ien Van Phan u ti nhng nan nhan bao lut Philippines

HY Sepe phong chc cho hai tan linh muc va mot pho te tai Mong co

7 ngi phu n tham d vao viec thu phong linh muc b canh cao

Van e Kiem Soat Dan So khong c gii han Quyen Li cua Cha Me

Nhom Chung Toi La Giao Hoi khong phai la mot nhom thuoc giao hoi

Cac bac s yeu cau lang nghe Lap Trng cua Giao hoi ve benh AIDS

Th ch trch cua Giao hoi chnh thong Nga co the giup e tai lap  oi thoai

60,000 ngi a tham d thanh le ky niem 100 nam truyen giao tai Kenya

To chc Tr giup giao hoi au kho giup Giao hoi Chnh Thong Nga

Bosnia b e doa neu uy ban hoa bnh ri khoi ni o

Cuoc xung ot ton giao tai Molucca dng nh hoa hoan

Van phong Cong giao tai Sudan tr thanh a iem quan s cua Hoi giao

Giao hoi oan ket vi cac benh nhan AIDS

Cac giam muc Malta tan cong ngh quyet cua Au chau ve pha thai

Di dan la c hoi cho viec oi thoai quoc te

TC i ngh he tai Catel Gondolfo

Viec bo phieu ung ho Pha thai tai quoc hoi Au chau a b ch trch

Hi vong b phai nhat gia thanh nien Israel va Palestine

D thao cua cong hoa Czech va nhng thoa thuan vi Giao hoi

Truyen ba Phuc am tai Sudan va hp tac vi nhng ngi Hoi giao

Tong so tien thuoc Ngan qu thanh Phero tai Toa thanh

Giao ly la cha khoa chu yeu cho ngay gii tre the gii

Cac giam muc Colombia a ra thong iep hi vong

Cac cuoc noi chuyen ve hiep nhat phai tiep tuc

T do ton giao co mot t cai tien tren toan the gii

Yeu to ton giao trong s thanh cong cua oi Bong Brazil

Linh muc Dong a Minh au tien c thu phong tai Kiev

TGM Moscowa, noi ve tnh hnh Giao hoi cong giao tai Nga

 


Tin Tc Thi S nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc Thi S nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc Thi S nam 2000 :  | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999  | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998  | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc vaø Thôøi Söï trong naêm 1997

Nhng bai Thi S va Huan c trong nam 1997

S iep va Dien Van cua TC
Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: January 22, 2003 .