RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 10 nam 2013

 


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 31/10/2013:

TC khuyen khch cac tn hu thc thi bac ai trong i song thng nhat

TC se tan phong cac Hong Y mi vao ngay 22 thang 2 nam 2014

 

Ngay 30/10/2013:

Hoi ong the gii cac Giao hoi hop ai hoi tai Han Quoc

S iep cua Hoi ong Toa Thanh ve oi thoai Lien ton gi cac tn o An giao

S hiep thong cua cac thanh

Chnh sach ngoai giao cua Toa Thanh Vaticang trong 50 nam qua

Tai lieu chuan b ai hoi chung ngoai thng lan th ba cua THGM 2014

 

Ngay 29/10/2013:

ai hoi Thanh nhac toan quoc lan th 33 Hng dan muc vu Thanh nhac

 

Ngay 28/10/2013:

Twitter Pontifex a co hn 10 trieu follower

Gia nh Cong giao cau nguyen gi vng c Tin va truyen giao

 

Ngay 27/10/2013:

150 ngan tn hu tham d Thanh Le TC c hanh vi cac gia nh

Huan t cua TC trong buoi tiep kien cac gia nh Hay en vi Chua Giesu

 

Ngay 26/10/2013:

c Thanh Cha gap g cac gia nh Cong Giao the gii

c Thanh Cha trao tang giai thng Ratzinger 2013 ve than hoc

Cham soc muc vu cho ngi ly d tai hon khong ch la van e rc le

c Thanh Cha Phanxico tiep kien Hoi ong Toa Thanh ve Gia nh

 

Ngay 25/10/2013:

c Thanh Cha tiep kien Hoi ong Toa Thanh ve gia nh

TC noi rang Giam muc la e phuc vu ch khong phai e thong tr

 

Ngay 24/10/2013:

10 t khoa e hieu c Thanh Cha Phanxico

c Thanh Cha keu goi Do thai cung benh vc cac ton giao thieu so

Cac giam muc Cuba va nhng van e xa hoi

 

Ngay 23/10/2013:

Me Maria la mau gng cho Giao Hoi

c Thanh Cha tiep kien 200 v tuyen uy nha tu Italia

Tien ti s hiep thong gia ngi Tin Lanh Luther va ngi Cong giao

 

Ngay 22/10/2013:

Toa Thanh Vatican s hu ten mien cap cao catholic

 

Ngay 21/10/2013:

Th cam n cua Hoi ong Giam muc Philippines

 

Ngay 20/10/2013:

c Thanh Cha giai thch tai sao cau nguyen lien ly

Giao trieu se tnh tam Mua Chay 2014 ben ngoai Vatican

 

Ngay 19/10/2013:

Tong giao phan Saigon c hanh Thanh le be mac Nam c Tin 2012 2013

Thong ke Giao Hoi Cong giao 2013

YOUCAT Viet Nam

 

Ngay 18/10/2013:

c hong y Tagle keu goi cac Kito hu xay dng lai Giao hoi

c Thanh Cha ca ngi Uy ban Giam Muc phung vu Anh Ng ICEL

c Thanh Cha chao mng Hoi ngh tai truyen giang Tin Mng Philippines

Phan quyet cua toa an ngi ngoai Hoi giao khong c s dung t Allah

 

Ngay 16/10/2013:

Th cua c cha Chu tch HGM Viet Nam keu goi cu tr ong bao Mien Trung

c Thanh Cha giai thch Giao Hoi tong truyen

S iep cua c Thanh Cha nhan Ngay Lng Thc

San ch dan se dien ra tai Berlin

 

Ngay 15/10/2013:

Thong Bao ve viec thanh lap Ban Van ong Quy Kien Thiet en Thanh La Vang

TC cam n c Hong Y Bertone va chao c Tong Giam Muc Parolin

 

Ngay 14/10/2013:

Tai truyen giang Tin Mng theo c Thanh Cha Phanxico

c Thanh Cha Phanxico dang the gii len Trai Tim Ven Sach c Me

 

Ngay 13/10/2013:

Thanh le va nghi thc pho thac cho c Me Fatima do TC c hanh

Xin vang moi ngay

 

Ngay 12/10/2013:

c Thanh Cha Phanxico chu s buoi cau nguyen vi c Me Fatima

Khong can xin ve e d le Phong Thanh cho hai c Giao Hoang

 

Ngay 11/10/2013:

Thong cao ve viec oc ten Thanh Giuse trong cac Kinh nguyen Thanh The

c Thanh Cha tiep kien Cong oan Do thai Roma

Chan Phc Angela thanh Foligno c ghi vao so bo cac thanh

 

Ngay 10/10/2013:

Bien ban ai Hoi lan th XII Hoi ong Giam muc Viet Nam

Th Chung Hoi ong Giam Muc Viet Nam Gi Cong ong Dan Chua

Hoi ngh ve Tan Phuc am hoa chau A to chc tai Philippines

Toan van Thong iep Cua TC Nhan Ngay The Gii Truyen Giao 2013

 

Ngay 9/10/2013:

c Thanh Cha Phanxico a giai thch ve ac tnh Cong Giao cua Giao Hoi

 

Ngay 8/10/2013:

c Thanh Cha trieu tap Thng Hoi ong Giam Muc ve muc vu gia nh

 

Ngay 7/10/2013:

c Thanh Cha canh giac trc cam do chay tron Thien Chua

 

Ngay 6/10/2013:

TC khuyen moi ngi hay cau nguyen e co c c tin vng manh

Cau nguyen la hi th cua c tin cau nguyen cho chung ta sc manh

 

Ngay 5/10/2013:

Phong van ba Virginia Coda Nunziante cua phong trao Gia nh ngay mai

 

Ngay 4/10/2013:

TC keu goi bat chc Thanh Phanxico Assisi ci bo tinh than the tuc

c Thanh Cha Phanxico hanh hng tai Assisi

Hoi ong Hong y ket thuc khoa hop au tien vi c Thanh Cha

Sc tan pha nguy hiem cua cac may bay khong ngi lai

 

Ngay 3/10/2013:

B mat cua vu tru trc vu no khai nguyen

c Thanh Cha e cao Thong iep Hoa bnh di the

Hop bao ve cac phien hop cua Hoi ong Hong y

 

Ngay 2/10/2013:

c Giam Muc Giao Phan Kontum gi th cho Pho Chu Tch UBND Tnh Nghe An

Giao Hoi thanh thien theo ngha nao va n goi nen thanh cua tat ca cac tn hu

c Thanh Cha thanh lap mot Hoi ong Hong y e tr giup ngai cai quan Giao hoi

 

Ngay 1/10/2013:

Con ng cua ngi Kito hu la con ng khiem nhu va hien lanh

c Thanh Cha bat au hop Hoi ong Hong Y Co Van

 


Tin Tc nam 2013 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2012 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2011 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2010 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2009 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: November 11, 2013 .