RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 2 nam 2012

 


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 29/02/2012:

Cuoc gap g vi anh ch em d tong au Mua Chay

 

Ngay 28/02/2012:

S hiep thong trong Giao hoi la e tai tnh tam cua Giao trieu Roma

Hien tnh Siria

Thong cao chung ve cuoc gap g Toa Thanh va Viet Nam

Thien Chua tr lai trong nghe thuat

Nan oi kem hau qua cua cac ng loi chnh tr nong nghiep thien can

 

Ngay 27/02/2012:

Nam c Tin giup Giao Hoi ap ng vi cuoc khung hoang ang dien ra

Tong so nhng ngi Cong giao B con thc hanh ao hien nay

Cai to he thong tai chanh quoc te e phuc vu cong ch

Tu Hoi mi mang ten Totus Tuus c thanh lap tai Santiago Chile

a co ban dch Kinh thanh mi bang tieng A Rap

Bao Quan Sat Vien Roma ca ngi bo phim "The Artist" cua ien anh Phap

Chnh sach cua tong thong Obama vi chnh sach cua Cong San Lien Xo

Sach Kinh Thanh 1500 nam tuoi c tm thay Ankara Tho Nh Ky

 

Ngay 26/02/2012:

Cac cu tn hu Anh giao dang thanh le ta n va cam n c Thanh cha

Sach Giao ly cho gii tre la sach Cong giao ban chay nhat tren the gii

Phai oan toa Thanh c hanh thanh le tai nha th chnh toa Ha Noi

Chong lai s loai bo Thien Chua ra khoi cuoc song con ngi

 

Ngay 25/02/2012:

c Thanh Cha co vo nghien cu chong son se

 

Ngay 24/02/2012:

Nha vua Tonga vieng tham c Thanh cha

Khi ong chng trnh Truyen giao cho cac o th Mission Metropolis

Tai Phap nhieu ni to chc tnh tam va hoc hoi tren mang internet

Xin Chua Thanh Than ban n kien tr cho cac tn hu b bat b

c Thanh Cha e cao cac hoat ong bac ai

Nhom lam viec chung Toa Thanh va Viet Nam hop lan th 3

 

Ngay 23/02/2012:

Nhng thng dan t nan Afghanistan b bo ri trong canh oi khat

Xin m an phong thanh cho V Sang Lap Linh muc Luigi Guissani

TC co the se gap cu Chu tch Fidel Castro trong chuyen tham Cuba

c Thanh Cha gap hang giao s Roma au mua chay

 

Ngay 22/02/2012:

Linh muc Martin Camenzind ai dien tham d ai Hoi Thanh The

Le gio man tang c Co hong y Phaolo Giuse Pham nh Tung

c Thanh Cha chu s Thanh Le vi nghi thc bo tro

Mua Chay la thi gian hoan cai noi tam va tr ve vi Thien Chua

 

Ngay 21/02/2012:

Toa Thanh yeu cau ai hoc Cong giao Peru duy tr can cc Cong giao

Chien dch Mua Chay nam 2012 vi chu e Them bnh ang bt oi ngheo

TC luon song trong an bnh mac cho nhng ieu tieu cc c phi bay

 

Ngay 20/02/2012:

c Thanh cha sap co quyet nh dt khoat ve Huynh oan Thanh Pio X

Ai muon thay gng mu th se nhn thay gng mu

Linh muc Anh giao tham d khoa huan luyen e tr thanh linh muc Cong giao

Tan the va cac ch i cu roi

Linh muc giao s Van chng noi rang tieng La tinh khong phai la t ng

TC keu goi 22 tan Hong Y hiep nhat Giao hoi nh hong an Chua ban cho

Chieu kch ca nhan va cong oan cua c tin

 

Ngay 19/02/2012:

Uy ban TTXH thuoc HGM VN hoi thao ve Ke hoach Muc vu Truyen thong

Giao Hoi la ni Thien Chua en vi con ngi

 

Ngay 18/02/2012:

c Thanh cha chia buon ve vu hoa hoan trong nha tu tai Honduras

c Thanh Cha tan phong 22 Hong Y mi

c Thanh Cha xac nh ngay ton phong 7 v Hien Thanh mi

 

Ngay 17/02/2012:

c Thanh Cha chu toa cong ngh Hong Y ngoai thng

 

Ngay 16/02/2012:

ao tao linh muc la mot u tien cua Giao Hoi

c Thanh Cha tiep kien 70 Hong Y va Giam Muc Phi chau Au Chau

c Thanh Cha keu goi ng chieu theo quyen lc the gian

 

Ngay 15/02/2012:

Giam oc ai Vatican noi rang cac thong tin can theo le phai va co thien y

Luon luon tha th cho nhng ke ham hai chung ta va cau nguyen cho ho

 

Ngay 14/02/2012:

Sc manh cua long tin giup chien thang nghi ng va vt qua cac khung hoang

Ton giao tr thanh mon hoc bat buoc tai tat ca cac trng hoc lien bang Nga

Cuoc song the gii ben kia

 

Ngay 13/02/2012:

c ong Franz Joseph Giam oc Chung vien Graz tham Giao phan Vinh

Cong bo S iep c Thanh Cha nhan Ngay Cau cho n Goi lan th 49

ai hoc Tubingen m them phan khoa Than Hoc ve Hoi Giao

 

Ngay 12/02/2012:

c Thanh Cha keu goi cham dt bao lc tai Siria

 

Ngay 11/02/2012:

Thay oi hay la chet

 

Ngay 10/02/2012:

c Thanh Cha keu goi tr giup dan vung Sahel

 

Ngay 9/02/2012:

Chong lai sac lenh cua Bo Y Te va Dch Vu Nhan Sinh HHS

V giang phong cho TC va giao trieu Roma trong Mua chay nam 2012

 

Ngay 8/02/2012:

Iran xac nhan ch s dung nang lng nguyen t cho muc tieu hoa bnh

Cong bo logo Ngay Quoc Te Gii Tre nam 2013

Cong ong Vatican II sau 50 nam va Nam c Tin cua Giao hoi sap ti

Hoi ngh Lien Hoi ong Giam muc chau Phi va Lien HGM chau Au

Thien Chua khong bao gi bo ri chung ta ca khi xem ra Ngi vang mat

 

Ngay 7/02/2012:

Cac nha lanh ao ton giao keu goi hoa giai

c Thanh cha d kien se vieng tham Liban vao thang 09 nam 2012

Tap III cua Bo sach Chua Giesu Nazareth se c xuat ban vao thang 09

S iep Mua Chay 2012 cua c Thanh Cha Bien c 16

Cong bo S iep Mua Chay 2012 cua c Thanh Cha

Lan song phan oi chnh quyen tai Rumania

 

Ngay 6/02/2012:

La phieu cua ngi Cong giao trong cuoc bau chon tong thong vao thang 11

c Thng Phu ai Ket c Nha Nc mi phat bieu tai Quoc Hoi

TC tiep kien Tan Trng oan ai Dien Cong ong Au Chau

Len tieng keu goi nho bo moi hnh thc lam mat nhan ban tai An o

Honduras ang b thng nang sap chet v bao lc va s ngheo cung

Chuyen tham cua TC tai Ai Nh Lan khong nen thc hien trong luc nay

Khai mac Hoi ngh quoc te ve nan lam dung tnh duc tre v thanh nien

S iep cua c Thanh Cha nhan ngay The Gii cac benh nhan 2012

Kha the oi thoai cau nguyen va suy gam tren Internet

 

Ngay 5/02/2012:

Niem tin vao tnh yeu thng cua Thien Chua giup chien thang s d

oan Y Bac S Tam Viet kham benh va phat qua tai Giao x Kim Ngoc

 

Ngay 4/02/2012:

T le n thien trieu tnh mien Trung Java gia tang manh me

Giao hoi cng quyet lam chng cho nhng gia tr Tin mng

Tr ly Ngoai trng My tham Viet Nam va ban ve van e nhan quyen

c Thanh cha trieu tap toan the quy hong y e cau nguyen va thao luan

La th Muc vu au tien cua giao hat tong nhan Ngai toa thanh Phero

 

Ngay 3/02/2012:

Niem hy vong Kito giao se la giai phap cho cuoc khung hoang

Vai tro cua Giao Hoi hng en mot xa hoi An o tot ep hn

 

Ngay 2/02/2012:

c Thanh cha chuan b cong bo S iep Mua Chay nam 2012

c Thanh Cha chu s Kinh Chieu Ngay i Song Thanh Hien

 

Ngay 1/02/2012:

ai Phat Thanh Vatican cung ong hanh vi nhng oi thay cua thi gian

Cac linh muc Dong Ten tai Bangalore b nhom qua khch tan cong

Giao phan Thng Hai to chc Khoa hoc ao tao cac tnh nguyen vien

TC bo nhiem c cha Francesco Moraglia lam Tan Giao Chu Venezia

Giao dan Viet Nam Lao ve que an Tet va lo viec tam linh

Giai toi la c hanh long thng xot ch khong phai xet x

c Thanh cha c mi vieng tham Ba Lan vao nam 2016

Chua Giesu can s lien i tnh thc cau nguyen cua chung ta

 


Tin Tc nam 2012 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2011 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2010 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2009 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: April 02, 2012 .