RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 12 nam 2006

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 31/12/2006:

Nhng Huan c cua TC vao Tra Chua Nhat Le Knh Thanh Gia That

 

Ngay 30/12/2006:

Chiec Tham Tho Nh Ky - Tho Nh Ky Xa Va Nay

Giao dan Moc Chau b cng bc phai ky cam ket khong sinh hoat ton giao

 

Ngay 29/12/2006:

ai dien cac trai phong mien bac Viet Nam keu goi Giao hoi hp tac

Tong ket cac s kien quan trong cua TC Beneito XVI trong nam 2006

Tet Ta hay Tet Tau

 

Ngay 28/12/2006:

Le hoi Giang Sinh 2006 cho nhng ngi kem may man Viet Nam

Nhng giai thch cua TC Beneito XVI ve Mau Nhiem Giang Sinh

 

Ngay 27/12/2006:

ong at 6.7 tai ai Loan lam cho 2 ngi chet va 45 ngi b thng

Huan c cua TC vao Tra Ngay 26/12/2006 le Thanh Tephano

 

Ngay 26/12/2006:

em Yeu Thng Mien Sn Cc X Hue

Giao dan vung Moc Chau tnh Sn La on Giang Sinh 2006 trong niem hy vong

Mot vai sinh hoat Mng Le Giang Sinh 2006 tai Giao Phan Kontum

S iep Giang Sinh nam 2006 cua c Thanh Cha Beneito XVI

 

Ngay 25/12/2006:

Bai Giang Thanh Le Na em Giang Sinh 2006 cua TC Beneito XVI

Cac Chung sinh CV Ha Noi mng le Giang sinh vi cac em khiem th Ha Noi

Thanh le Giang Sinh lch s tai amrong a Lat

Huan c cua TC vao Tra Chua Nhat 24/12/2006 trc le Giang Sinh

 

Ngay 24/12/2006:

S iep TC gi cho Cuoc Gap G Gii Tre Au Chau tai Zagreb ben Croat

Bai Suy Niem Giang Sinh 2006 cua c Cha Phaolo Bui Van oc GP My Tho

 

Ngay 22/12/2006:

Vien chc Trung Quoc noi ve cac van e Giao hoi va quan he vi Toa Thanh

Tam tnh Giang Sinh cua c Cha Giuse Vo c Minh Giao Phan Nha Trang

 

Ngay 22/12/2006:

Th Muc Vu Giang Sinh 2007 cua c Cha Giuse Chau Ngoc Tri GP a Nang

Cai chet cua ong Piergiorgio Welby a dan en nhieu tranh luan trong gii luat gia

 

Ngay 21/12/2006:

Cac Trai Phong Pha Bac Chuc Mng CV Ha Noi Nhan Dp Le Giang Sinh

Nhng Suy T cua TC Beneito XVI vao luc sap ket thuc Mua Vong 2006

 

Ngay 20/12/2006:

Benh nhan HIV/AIDS va ngi than cam n ngi Cong giao a giup ho

c Thanh Cha tang 1 trieu euro cho V Quan Thu Thanh a

 

Ngay 19/12/2006:

Cau chuyen Ong Gia Noel hay con c goi la Thanh Nicolas (Santa Klaus)

 

Ngay 18/12/2006:

Bai thuyet trnh cua TC c bnh chon la Dien Van Cua Nam 2006 tai c quoc

 

Ngay 17/12/2006:

Sinh Vien Cong Giao Hue Hoc Hoi, ao Sau Va Trao oi Ve Chu e Lng Tam

Chung sinh ai Chung vien Ha Noi on Giang sinh tai mot so iem muc vu xa hoi

Chung sinh ai Chung vien Ha Noi mng Giang sinh vi tre em lang SOS Ha Noi

 

Ngay 16/12/2006:

Th Muc Vu Giang Sinh 2006 cua c Cha Toma Nguyen Van Tan GP Vnh Long

 

Ngay 15/12/2006:

Bai phong van Mot n giao dan tr thanh me va thay cua tu nhan

Th chuc Mng Giang Sinh cua c Cha Phero Nguyen Van Nhn gi an nhan

 

Ngay 14/12/2006:

Th Muc Vu Giang Sinh 2006 cua c Cha Giuse Vu Van Thien GP Hai Phong

Chng Trnh Le Giang Sinh 2006 va Nam Mi 2007 cua TC Beneito XVI

Th Muc Vu Mua Giang Sinh 2006 cua HY GB Pham Minh Man TGM Saigon

 

Ngay 13/12/2006:

Gii thieu S iep cua TC cho ngay Quoc Te Benh Nhan 11/2/2007

 

Ngay 12/12/2006:

Th Muc Vu Giang Sinh 2006 cua c Cha Micae Hoang c Oanh GP Kontum

S iep cua TC Beneito XVI cho ngay Quoc Te Hoa Bnh mung 1/1/2007

Cuoc hop bao gii thieu s iep cua TC cho ngay Quoc Te Hoa Bnh nam 2007

Ky Niem 100 Nam Thanh Lap Giao X Ha Bau Va Khanh Thanh Nha Th

 

Ngay 11/12/2006:

Bai phong van cha Thomas Michel ve chuyen tham cua TC tai Tho Nh Ky

 

Ngay 9/12/2006:

c Thanh Cha noi ve y ngha cua Le Me Maria Vo Nhiem Nguyen Toi

 

Ngay 8/12/2006:

Li keu goi giup nan nhan bao Durian - bao so 9 tai Nam Viet Nam

Li cau nguyen TC dang len Me Maria di chan tng Me Vo Nhiem

TC en at Vong Hoa va Cau Nguyen di chan Tng c Me Vo Nhiem

HY Gioan Baotixita Pham Minh Man tra li 10 cau hoi cua cha Tran Cong Ngh

 

Ngay 7/12/2006:

c Thanh Cha nhan nh ve chuyen vieng tham cua ngai tai Tho Nh Ky

ai Truyen Hnh Italian chieu bo phim V Giao Hoang Co Nu Ci Ti

 

Ngay 6/12/2006:

HY Tran Nhat Quan tham vieng va dang Thanh le vi ngi Hoa tai Saigon

Bai giang cua TC trc Nha Nguyen Nha cua c Me Maria th T 29/11/2006

Bai giang cua TC trong thanh le sang th Sau mung 1/12/2006 tai Istanbul

 

Ngay 4/12/2006:

Cac c Hong Y A chau va Phap giao lu vi 12,000 Ban Tre Cong giao Saigon

TC nhac lai chuyen vieng tham tai Tho Nh Ky va ve y ngha cua Mua Vong

 

Ngay 3/12/2006:

Vai suy t cua TC vao khi au Mua Vong Thien Chua luon en vi con ngi

Sinh Vien Giao Phan Vinh Tnh Tam Va Tnh Thc on Ch Ngay Chua en

oan Hoi ong Giam Muc Phap en tham Giao phan Kontum

Phong Van c Thng Phu Bartolomeo I ve chuyen vieng tham cua TC

 

Ngay 2/12/2006:

Phai oan Hoi ong Giam Muc Phap tham giao phan a Nang

Lien tu s giao phan Sai Gon on tiep Quy Hong Y A Chau tham Viet Nam

TC Beneito XVI dang thanh le tai Istanbul va len ng tr ve Roma

 

Ngay 1/12/2006:

TC vieng tham c Thng Phu Bartolomeo I va mng le thanh Anre

 


Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: January 10, 2007 .