RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 8 nam 2007

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 31/08/2007:

Hn 300,000 ban tre Italia tham d Dien an Gii Tre va gap TC tai Loreto

 

Ngay 30/08/2007:

So phan nhng co dau Viet di nhng ay vc sau tham cua ai Loan

 

Ngay 28/08/2007:

Giao Phan Vinh To Chc Thi Giao Ly Cap Giao Phan

 

Ngay 27/08/2007:

Cai Nhn cua Phi Chau ve nhu cau chnh yeu cua Phi Chau ngay nay

TC Beneito XVI co the se phong nhng Tan Hong Y vao thang 11/2007

 

Ngay 27/08/2007:

Phat thuoc mien ph cho gan 800 benh nhan tai Giao x Bac Than, Xuan Loc

 

Ngay 26/08/2007:

Nhng Li Khuyen cua TC cho cac ban tre thuoc Tong Giao Phan Madrid

Dung Mao cua nhng ke cc oan mi

 

Ngay 25/08/2007:

Thanh Le Tong Ket He va Khai Giang Nam Hoc Mi tai Giao X Phong Coc

 

Ngay 24/08/2007:

Cac Ban Tre Ngoai Quoc tham d Dien an Gii Tre Italia tai Loreto

Hanh Trnh Noi Vong Tay Ln Cua Trung Tam Tin Hoc Cong Hung

Vai nhan nh cua ai S Nhat Ban canh Toa Thanh ve Toa Thanh Vatican

Thanh Le Phong Chc Pho Te tai Giao Phan Bac Ninh

 

Ngay 19/08/2007:

Le Hoi Tnh ban gia cac Dan Toc c HY Bertone khai mac tai Italia

Ch Chiara Lubich c ton vinh vi tc hieu danh d Ngi Cong Dan Quy Phai

 

Ngay 17/08/2007:

Cong tac cu tr va tai thiet sau tran lut cn bao so 2 cua Ban Tnh Thng

Vai nhan nh cua HY Cottier ve Ba Van Kien c c Beneito XVI ban hanh

Tong Thong Phap co the se en tham Roma vao khoang ngay 13/12/2007

 

Ngay 16/08/2007:

Phai oan Giao Hoi Cong Giao Thai Lan Giao Lu Vi Giao Phan Hue

 

Ngay 15/08/2007:

Giao x T Phong, Bac Ninh, mng knh Le Me Len Tri

Co gai Viet b ngi chong Han anh gay 18 xng sn roi bo chet di ham

Thanh Le Ban B Tch Them Sc Tai Giao X Go Th, Giao Phan Qui Nhn

 

Ngay 14/08/2007:

Le khanh thanh nha th Th ap Cau, Bac Ninh

 

Ngay 12/08/2007:

Tham canh Co dau Viet, Le Th Kim ong, b chet tai Han Quoc

Tng thuat hanh trnh cu tr bao lut tai Hng Khe, tnh Ha Tnh

Thieu nhi Thanh The giao x Ngo Xa, Giao Phan Bac Ninh, vui trai he 2007

 

Ngay 11/08/2007:

123 anh ch em D Tong gia nhap Kito Giao tai giao x Xuan Hiep

Nhan quyen va bon phan hoc hoi Giao Huan cua Giao Hoi ve xa hoi

 

Ngay 10/08/2007:

Tng thuat tnh hnh hai ngay cu tr tai Quang Bnh va Ha Tnh

Thanh Le An Tang c Co Hong Y Jean Marie Lustiger cu TGM Paris

 

Ngay 9/08/2007:

Th c Cha Thuyen Keu Goi Giup Dan B Lu Lut Tai Ha Tnh Quang Bnh

 

Ngay 8/08/2007:

Mot Vai Suy Ngh Lien Quan en Giao Duc Pho Thong Viet Nam Hien Nay

 

Ngay 6/08/2007:

Thanh le mng 25 ch tuyen khan tron i va 2 ch ky niem ngan khanh

 

Ngay 5/08/2007:

Bai Giang cua c Cha Phaolo Bui Van oc trong Thanh Le Gii Tre

Tong ket ngay Hoi Ngo n Goi tai Giao x Lang Anh, Giao Phan Vinh

 


Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: September 25, 2007 .