RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 7 nam 2008

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 31/07/2008:

Xin thng en hoan canh ac biet cua mot em gai khuyet tat

 

Ngay 30/07/2008:

Sac lenh cua Bo Giam Muc cho Giam Muc Tong Thong Paraguay hoi tuc

Mien tr tnh trang giao s cho cu Giam muc TT Fernando Lugo

 

Ngay 29/07/2008:

Nhng Ngay Ngh cua c Thanh Cha Beneito XVI tai Bressanone

70 ky gia thap tung chuyen tong du cua TC tai Phap

 

Ngay 28/07/2008:

Ngay Gii Tre The Gii Khuon mat tre trung cua Giao Hoi

 

Ngay 27/07/2008:

Vai nhan nh cua TC ve Ngay Quoc Te Gii Tre tai Sydney

TC tai cam n cac v to chc Ngay Quoc Te gii tre

 

Ngay 26/07/2008:

Ngay danh cho Me cua gia nh Men Thanh Gia Hue

Ngay Gii Tre The Gii va viec ao luyen the gii tuc hoa

 

Ngay 25/07/2008:

Thu tng Irak mi c Thanh Cha en vieng tham

 

Ngay 24/07/2008:

Phng phap mi e trnh bay s that khong thay oi cua Tin Mng

40 nam ban hanh thong iep Humanae Vitae S Song Con Ngi

Vai Giai Thch cua Linh Muc Lombardi ve WYD 2011 tai Madrid

Tuoi Tre Hy Vong Ln cua Giao Hoi

 

Ngay 23/07/2008:

TC se gap tat ca cac linh muc giao phan Bolzano vao ngay 6/8/2008

iem qua nhng sinh hoat trong mua he 2008 cua TC

Nhng Ngay Tnh Tam Cua ng Sinh Giao Phan Ha Noi

 

Ngay 22/07/2008:

Thanh le at vien a goc xay dng thanh ng giao ho Bac Sn

 

Ngay 21/07/2008:

Nhng thach thc TC gi en cac ban tre tham d WYD 2008

Vai con so ve Ngay Quoc Te Gii Tre 2008 tai Sydney

Lan au tien Uc ai Li e c v ai S thng trc Roma

c Thanh Cha chao t biet Sydney va a tr ve Roma bnh yen

TC chao t biet moi ngi tai Sydney va len ng tr ve Roma

May bay Qantas cat canh e a TC Benecto XVI tr lai Rome

TC chuc lanh Nc Uc trong nghi le tam biet tai Phi trng Sydney

 

Ngay 20/07/2008:

HY TGM Madrid hy vong Chnh Phu ho tr to chc WYD 2011

Vai Nhan nh cua LM Lombardi ve Ngay Quoc Te Gii Tre 2008

TC c hanh Thanh le be mac Ngay Quoc Te gii tre 2008

Bai giang cua TC trong Thanh Le be mac WYD 2008 tai Randwick

Bai giang cua TC trong le ket thuc WYD 2008 tai Randwick Sydney

 

Ngay 19/07/2008:

Truyen Giao Cho Cac Sac Toc Thieu So Mien Tay Bac Viet Nam

Hoc Sinh Ngi Hmong Ngheo c nhan Hoc Bong cua EDM

Thanh le thanh hien ban th mi va buoi canh thc cua cac ban tre

Dien t cua TC vi cac Ban Tre trong em Canh Thc WYD2008

Phong Van TC tren chuyen bay t Roma en Sydney Australia

 

Ngay 18/07/2008:

c Thanh Cha noi chuyen vi cac thanh nien b thiet thoi

Tng thuat ang Thanh Gia cua Ngay Quoc Te gii tre tai Sydney

Gii Tre The Gii trnh dien lai ang Thanh Gia cua Chua Giesu

 

Ngay 17/07/2008:

Cac ban tre quoc te on tiep TC tai ben tau Barangaroo Sydney

Dien t cua TC cho cac Ban Tre chao mng Ngai tai Barangaroo

Dien van cua TGM Philip Wilson chao on TC tai Barrangaroo

c Thanh Cha bat au chnh thc hoat ong tai Sydney

 

Ngay 16/07/2008:

Nhng sinh hoat ac biet cua Gii Tre VN va em Van nghe giao lu

Anh sang hy vong cua ngay Khai Mac ai Hoi Gii Tre The Gii

 

Ngay 15/07/2008:

Hanh Trnh Ve Pho Hien Chiec Noi Cua Giao Hoi Viet Nam

TGM Ve Tham a Danh Pho Hien Va Giao X Th Xa Hng Yen

Dien an a ton giao c thanh lap nham chong bao lc giao phai

Thanh Gia Ngay Quoc te Gii Tre en t Thanh Gia Nam Thanh 1983/1984

Lch s Ngay Quoc Te Gii Tre theo li ke cua HY Paul Josef Cordes

Bai Giang Trong Thanh Le Khai Mac ai Hoi Gii Tre The Gii

Vai net ve le khai mac ai Hoi Gii Tre The Gii WYD 2008

Thanh Le Khai Mac Ngay Quoc Te Gii Tre tai Sydney Australia

 

Ngay 14/07/2008:

30 v giam oc va giao s ai chung vien Viet Nam tu nghiep tai Paris

Giao Hoi Cong Giao Australia va Ngay Quoc Te Gii Tre

TC Bien c XVI a ti Sydney e chuan b tham d ai Hoi Gii Tre

 

Ngay 13/07/2008:

Hoi Ngo Melbourne Hoi trong Viet Nam

Vai net ve chuyen vieng tham cua TC tai Uc Chau nhan ngay QTGT

 

Ngay 12/07/2008:

Thong Tin Ve ai Hoi Gii Tre The Gii Lan Th XXIII Tai Sydney

Lch Trnh Chuyen Tong Du cua TC Benedict XVI en Sydney

Bai noi truyen cho Gii Tre WYD 2008 tai Melbourne ngay 12/7/2008

40 Ban Tre GP Orange ti Viet Nam va giao lu vi TGP Ha Noi

Vai Net Ve ai Hoi Gii Tre The Gii

Mot vai sinh hoat trong Ngay Hoi Ngo Gii Tre Cong Giao Viet Nam

Ngay hoi ngo Gii Tre Cong Giao Viet Nam tai Melbourne

c Thanh Cha Len ng Cong Du Australia

Lch s Ngay ai Hoi Gii Tre the gii

 

Ngay 11/07/2008:

Phong van C Denis James Hart TGM Melbourne ve Ngay cua cac giao phan

Cac giao phan tai Australia tng bng tiep on ngi tre t khap ni en

ai hoi Sydney: Ma tri Melbourne

Cac oan Viet Nam tham d ai Hoi Gii Tre The Gii Qui Tu Ve Melbourne

 

Ngay 10/07/2008:

Mng ky niem 350 nam thanh lap Hoi Tha sai Hai ngoai Paris

Giao hoi Pakistan lo s cac vu anh bom Karachi

Macao thanh lap uy ban mi va ke hoach thuc ay n goi

Tu s dong Ten b bat coc nhng a c tra t do nh can thiep cua dan lang

Nhng ngay chuan b ai hoi gii tre tai Melbourne Australia

 

Ngay 9/07/2008:

c Thanh Cha Bo Nhiem Tan Tong Trng Bo Phong Thanh

Dong Thanh Tam Hue Tiep Sc Mua Thi ai Hoc Lan Th 2

Dong Thanh Tam ho tr 630 cho tro mien ph cho cac th sinh d thi ai Hoc 2008

 

Ngay 8/07/2008:

Kito hu Sri Lanka phan oi s quay roi cac phng tien truyen thong

Caritas Bangladesh giup xay dng bc tng xanh e tranh thien tai

Tnh Dong Thanh Phaolo Saigon keu cu v b chnh quyen cp Vn Tra

 

Ngay 7/07/2008:

Ngi tre vac Thanh Gia cung anh ch em bat hanh tren ng ve WYD 2008

Mot tu s dong Salesian Nepal b sat hai

 

Ngay 5/07/2008:

TC Ban n Toan Xa Cho Nhng Ai Tham D Ngay QTGT Sydney

Cua Cezar Tra Lai Cho Cezar Cua Nha Dong Tra Lai Cho Nha Dong

 

Ngay 4/07/2008:

Toa Thanh cong bo chng trnh TC vieng tham Phap Quoc

 

Ngay 3/07/2008:

oan Viet Nam tham d Ngay Gii tre The gii ong ky luc

GM Thai Bnh Dang Le Ta n Cau Nguyen Cho Hoi ong Muc Vu Giao Phan

Thanh Le Truyen Chc Linh Muc Giao Phan Bac Ninh

Luan An Tien S Lien Quan en ao Cong Giao Va Van Hoa Viet Nam

Cong Bo Cac Sac Lenh Cong Nhan Cac Phep La Va Nhan c Anh Hung

 

Ngay 2/07/2008:

Hai n tnh nguyen vien tre lan vt xac chet trong tau b lat tai Philippines

ai Hoi Ngh tai Roma cua Phong Trao To Am Focolare

a on Cac Th Sinh Thai Bnh D Thi Ha Noi

 

Ngay 1/07/2008:

Chng Trnh Sinh Hoat cua TC Beneito XVI trong mua he 2008

Khoang 2000 ban tre b t choi cap chieu khan vao Uc Chau tham d QTGT

 


Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: August 17, 2008 .