RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 8 nam 2006

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 30/08/2006:

HY Bertone ri Genova e nhan nhiem vu mi: Tan Quoc Vu Khanh

Ky niem 50 nam ky Hiep c thanh lap Cong ong Kinh Te Au Chau

TC Beneito XVI noi en mau gng cua thanh tong o Matheu

 

Ngay 29/08/2006:

Giao Phan Vinh To Chc Ky Thi Giao Ly Cap Giao Phan

 

Ngay 28/08/2006:

TC tiep kien n thu tng c, Ba Angela Merkel

TC noi ve thanh n Monica va thanh Agostino

 

Ngay 26/08/2006:

Xay dng va tu sa ai Chung Vien Thanh Giuse c s II tai Xuan Loc

 

Ngay 25/08/2006:

HY Bertone chuan b nhan trach vu Tan Quoc Vu Khanh Toa Thanh

 

Ngay 24/08/2006:

S iep cua Hoi ong Toa Thanh cho ngay Quoc Te Du Lch lan th 27

 

Ngay 23/08/2006:

c Thanh Cha Beneito XVI bat ng i hanh hng

TC nhac en nhng bach hai va chong oi ma Giao Hoi phai trai qua

Ngay Hoi Giao Ly Vien Giao Phan Bac Ninh

 

Ngay 21/08/2006:

Giao Phan Thai Bnh, Viet Nam, Chu Trong Canh Tan Viec Day Giao Ly

Hong Y oan con 118 v di 80 tuoi, co quyen Bau Giao Hoang

TC len tieng keu goi cau nguyen cho Hoa Bnh tai Trung ong

 

Ngay 19/08/2006:

TC bo nhiem HY Sepe lam ac s tai ai Hoi Truyen Giao A Chau

 

Ngay 18/08/2006:

Cong oan Taize bay to tam tnh quy men Thay Roger Schutz

TC tiep rieng c Hong Y Roger Etchegaray tr ve t Liban

 

Ngay 17/08/2006:

HY Roger Etchegaray a ket thuc tot ep chuyen vieng tham Liban

 

Ngay 16/08/2006:

TC tiep kien chung cac tn hu tai Castel Gandolfo, Th T, 16/8/2006

 

Ngay 15/08/2006:

TC Beneito XVI c hanh Le Me Hon Xac Len Tri tai Castel Gandolfo

TC se tiep kien Ba Angela Merkel thu tng Cong Hoa Lien Bang c

 

Ngay 14/08/2006:

K Thi Kinh Ban Giao Ly Tai Giao Phan Bac Ninh

 

Ngay 10/08/2006:

Con qua sm e noi ve mot thi chuyen tiep chnh tr tai Cuba

Le truyen chc linh muc tai giao phan Vinh va ai Hoi Gii Tre 2006

TC gi s gia rieng en tiep can vi tnh hnh tai Trung ong

 

Ngay 9/08/2006:

TC len tieng keu goi cho Hoa Bnh tai Trung ong

 

Ngay 8/08/2006:

c Ong Georg Gaenswein, th ky rieng cua TC, mng sinh nhat th 50

Mot Phan Ba dan chung Phap con tin vao Phep la

 

Ngay 7/08/2006:

Le Khanh Thanh Nguyen ng c Me La Vang tai Thu o Washington

 

Ngay 6/08/2006:

TC giai thch y ngha cua le Chua Bien Hnh va cau nguyen cho Hoa Bnh

 

Ngay 5/08/2006:

800 ban tre tham d ai Hoi Gii Tre Cong Giao A Chau tai Hong Kong

 

Ngay 4/08/2006:

Cam n Cua c Cha Chau Ngoc Tri Cuoi Thanh Le Tan Phong Giam Muc

Le Tan Phong c Tan Giam Muc Giuse Chau Ngoc Tri Giao Phan a Nang

 

Ngay 2/08/2006:

Suot 20 Nam, Nhieu Giao Dan Tham D Thanh Le Qua ai Chan Ly A Chau

TC tiep kien 42 ngan chu giup le en t 17 quoc gia Au Chau

 


Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: November 09, 2006 .