RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

Trong thang 1 nam 2007

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 30/01/2007:

Phan hoi bai viet cua Gs Pham Van Hng: i tm nguon goc ch quoc ng

Ve bai bao vu khong va ph bang cha ac Lo

Chnh phu va Giao hoi anh gia cao cuoc gap g gia Toa thanh va Viet Nam

 

Ngay 29/01/2007:

Th Muc Vu Mua Chay 2007 cua c Cha Bui Van oc Giao phan My Tho

Giao x Hoang Xa tng b lu lut va phai s tan va khanh thanh nha th mi

Chnh sach gia nh cua Trung Quoc a tao nen s thieu quan bnh gia nam va n

HY Stanislaw Dziwisz ghi lai giay phut qua i cua c Gioan Phaolo II

Tap sach Cuoc i cua c Gioan Phaolo II tr thanh tac pham ban chay nhat

 

Ngay 28/01/2007:

Dong MTG Hue on Tiep Cac Sinh Vien Cong Giao en Sinh Hoat Va Hoc Hoi

en vi ngay Quoc te benh nhan phong lan th 54 tai Qua Cam - Bac Ninh

TGM Ha Noi gap g cac Giao s trng ai Hoc Xa Hoi va Nhan Van Ha Noi

 

Ngay 27/01/2007:

Thanh Le Mng Bon Mang Va Tot Nghiep Cua Hoc Vien Lien Dong Thanh Toma

Giao Hoi Viet Nam va Giao Huan cua Giao Hoi Ve Xa Hoi

Lan au tien co Thanh Le Khan Tron cua Cac N Tu Viet Nam tai ai Loan

 

Ngay 26/01/2007:

Chuyen tham Vatican cua thu tng Viet Nam c anh gia la bc tien quan trong

Thanh le khi cong trung tu xay dng lai khu CV cu tai S Kien Ha Noi

Cuoc gap g au tien gia cac giam muc va linh muc cua Thai Lan va Viet Nam

Phai oan Giao Hoi Thai Lan vieng tham Giao phan Hue

Thong Cao cua Toa Thanh ve cuoc Gap G gia TC va Thu Tng Viet Nam

 

Ngay 25/01/2007:

Giao dan Bao Loc phuc vu tu nhan va nhng ngi vo gia c b nhiem AIDS

c Cha Nguyen Minh Nhat, Cha Linh Hng, Ngi "Me Hien" Cua Toi

Vai net ve cuoc i cua Linh Muc Pierre v sang lap Cong oan Emmau

 

Ngay 23/01/2007:

Chuyen tham Vatican cua Thu tng Viet Nam se don ng cho viec bang giao

Th Cam Ta quy an nhan a cau nguyen va hiep dang thanh le an tang C Nhat

Thanh Le An Tang c Co Giam Muc Phaolo Maria Nguyen Minh Nhat

Cong oan hiep nhat

 

Ngay 21/01/2007:

Be mac Tuan Le Di Dan cua Tong Giao Phan Saigon

Tng Nh c co Giam Muc Nguyen Minh Nhat: Xin Mot Lan Muon Noi

Thong Bao cua Toa Thanh ve Hoi Ngh ban ve Giao Hoi tai Trung Quoc

Cac ai dien en phan u va cau nguyen cho c Cha Co Phaolo Maria

 

Ngay 20/01/2007:

Cham dt hoat ong cua Van Phong Phoi Ket Muc Vu Viet Nam Hai Ngoai

Toa Thanh bao cao ket qua Hoi Ngh ac Biet tai Vatican ve Trung Quoc

 

Ngay 19/01/2007:

Nghi Thc Tam Liem Va Knh Vieng c Co Giam Muc Nguyen Minh Nhat

 

Ngay 18/01/2007:

Giao Trng Jonah Metzger cua Do Thai Giao mi TC vieng Tham Israel

TC trieu tap Hoi Ngh ac biet e thao luan ve Giao Hoi tai Trung Quoc

Cao Pho cua TGM Xuan Loc: c Cha Phaolo Maria ngh yen muon i

Nhng nhan nh cua TC Beneito XVI ve Giao Hoi trong nam 2006

 

Ngay 17/01/2007:

Bai Th Tien Biet c Cha Nguyen Minh Nhat: Bong Hoa Tien Biet

Tng nh ve c Cha Phaolo Maria: Mot i Ngi, Mot Hanh Trnh

c Cha Nguyen Minh Nhat qua i ngay 17/01/2007 hng tho 81 tuoi

 

Ngay 15/01/2007:

ai Loan to chc Trien lam tranh Giao hoi phan anh c tin vi nghe thuat

 

Ngay 14/01/2007:

Th cac Giam Muc Ba Lan gi tn hu toan quoc ve viec duyet xet qua kh

Toa Thanh ung ho quyet nh kiem iem qua kh cua cac giam muc Balan

Khai mac Tuan Le Di Dan tai Tong Giao Phan Saigon

 

Ngay 12/01/2007:

TC Beneito XVI se vieng tham Ao quoc vao thang 9 nam 2007

Xuat ban tap sach noi ve giao s BaLan cong tac vi mat vu cong san Balan

 

Ngay 11/01/2007:

HGM Ba Lan trieu tap khoa hop thao luan ve cuoc khung hoang tai Balan

 

Ngay 10/01/2007:

Giao X Yen Bai to chc Ngay Gia nh hang nam vao dp le Gia That

 

Ngay 9/01/2007:

Le gio lan th 12 c Cha Giacobe Huynh Van Cua tai giao x Phu Long

Nhan le gio oi net ve cuoc i va cong viec cua c Cha Huynh Van Cua

TC se vieng tham Brazil va khai mac khoa hop cua HGM My Chau Latin

c Hong Y Adolfo Antonio Suarez Rivera mng sinh nhat th 80

Dien Van cua TC khi tiep Ngoai Giao oan en chuc mng nam mi 2007

 

Ngay 8/01/2007:

Giao dan VN tiet kiem chi tieu trong dp Giang sinh e giup nan nhan bao lut

TC bo nhiem C John Charles Wester lam Giam Muc GP Salt Lake City

Khi Cong Xay Dng Con ng i Len Tng ai c Me Tapao

Huan c cua TC vao Tra Chua Nhat Le Chua Giesu Chu Phep Ra

 

Ngay 7/01/2007:

Bai giang cua c Cha Bui Van oc trong le Hien Linh cho gii tre My Tho

TC chap thuan n t chc cua c Tong Giam Muc Stanislaw Wielgus

 

Ngay 5/01/2007:

Nhng Suy Niem cua TC Beneito XVI ve Giang Sinh va Nam Mi

Nhom khung bo m au nam 2007 bang vu bat coc Linh Muc Truyen Giao

Li cau chuc Xuan inh Hi cua HY G.B. Pham Minh Man TGM Saigon

 

Ngay 4/01/2007:

Mot tu oan non tre cua Viet Nam co cac linh muc au tien c phong chc

Nhan Vat You cua Nam 2006 va vai tro cua Internet trong gii tre ngay nay

 

Ngay 3/01/2007:

Le gio tram ngay c Co Giam muc Giuse Maria Nguyen Quang Tuyen

 

Ngay 2/01/2007:

Ong Welby b t choi c hanh le an tang theo nghi thc cong giao

Nhng Li cau chuc au nam mi 2007 cua c Thanh Cha Beneito XVI

 

Ngay 1/01/2007:

Ngay Truyen Thong Dong a Minh Rosa Lima 01-1-2007

Chnh quyen tnh Sn La m chien dch tuyen truyen boi nho Kito giao

 


Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: February 27, 2007 .