RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 9 nam 2011

 


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 29/09/2011:

Lien HGM Au chau hop Hoi ngh khoang ai ve Tan Phuc am hoa

 

Ngay 28/09/2011:

c Giao Hoang la nha cai cach can am am tham cng quyet

c Thanh Cha thay oi tham quyen bo Phung T

c Thanh cha se trieu tap cong ngh hong y vao au thang 11 nam 2011

c hong y Jozef Tomko gap g c Thng Phu Kirill

Giao Hoi c co gng mat tre trung

 

Ngay 27/09/2011:

c Thanh Cha khien cho gii bao ch c kinh ngac

Keu goi chnh tr gia hay song ung vi pham v cong quyen ho ang nam gi

Thu o Madrid thu li nhuan hn 200 trieu USD t ai hoi Gii tre The gii

TC Benedicto XVI en Erfurt la cach tiep can cua nha than hoc

Phe bnh cach thc bao gii Italia tng thuat chuyen tham cua TC tai c

Cong bo chng trnh hoat ong muc vu cua c Thanh Cha

Tnh trang trong rong tam linh cua the gii Tay Au

 

Ngay 26/09/2011:

Giai thch nhng giai oan chuyen dch Sach Le mi theo Anh Ng

c Thanh cha bo nhiem Tan Tong Giam Muc Lublin

Tam quan trong cua viec hoc hanh trong tien trnh huan luyen chung sinh

Cuoc i bo dan s va ton giao v hoa bnh t Perugia en Assisi

Mot vu tan cong t sat nham vao mot cong ong Tin Lanh

Tong thong Italia cau mong at nc c canh tan tinh than luan ly ao c

Caritas giai quyet cac van e nhan quyen

 

Ngay 25/09/2011:

c Tong Giam Muc Cracovia ngo li mi TC tham Ba Lan lan th hai

Toa thanh phu nhan tin on c Thanh cha Benedicto XVI t chc

c Thanh Cha ket thuc chuyen vieng tham nc c vi s tin tng

c Thanh Cha c hanh thanh le vi 100 ngan tn hu tai Freiburg

 

Ngay 24/09/2011:

Huan du cua c Thanh Cha danh cho cac chung sinh c

Trung tam am nhac day thanh nhac cho gii tre Cong giao Malaysia

c Thanh Cha gap g vi 35000 Ban tre Cong giao c

c Thanh Cha gap g 35 ngan ban tre Cong Giao c

Tng thuat ngay th 3 chuyen vieng tham Cong Hoa Lien Bang c

c Thanh Cha chu s Gi Kinh Chieu Knh c Me Etzelbach

 

Ngay 23/09/2011:

Cong Giao Hoa Ky trnh bay phng thc thc hanh Tong Hien Xa Hoi

Bao lc cong ong tai An o gia tang

Giao hoi Cong giao tai Myanmar to chc khoa hoc ve ai ket

c Cha Giuse Trnh Chnh Trc qua i ngay 23 thang 9 nam 2011

c Thanh Cha chu s kinh chieu tai en Thanh c Me Etzelsbach

Hoat ong ai ket cua c Thanh Cha tai Erfurt

Phan ng bao ch ve cuoc vieng tham cua c Thanh Cha tai Berlin

TC vieng tham Dinh Tong Thong c va oc dien van tai Quoc Hoi

 

Ngay 22/09/2011:

Thanh Le au tien cua c Thanh Cha tai thu o Berlin

c Thanh cha Benedicto XVI len ng vieng tham c quoc

c Thanh Cha bat au vieng tham nc c

 

Ngay 21/09/2011:

Lanh ao 7 ton giao Han Quoc en tham Bac Trieu Tien

Ngi dan Phi Luat Tan no lc chong lam dung nhan quyen

Cac Giam muc Tay Ban Nha mng Thanh Tien s mi cua Giao hoi

Anh quoc va Scotland ky niem 1 nam chuyen vieng tham cua TC

Chuyen tham c cua TC se la mot khch le cho s hiep nhat Kito

 

Ngay 20/09/2011:

Cac n tu t Trung Hoa luc a vieng tham giao phan Hong Kong

Mong muon giao dan y thc trach nhiem trong i song va s mang

Ngi ta lo s nhom Abu Sayyaf co the bat coc cac tu s

HGM chau My Latinh vi cac Giam muc My chong bo luat nhap c

 

Ngay 19/09/2011:

Giao phan Phung Tng to chc Tnh tam nam cho cac linh muc va tu s

Tnh hnh tuyet vong cua ngi dan Somali

Ngay Quoc Te Gia nh se c to chc tai thanh pho Milano Bac Italia

Toa Thanh keu goi can co nep song an khp vi i song thieng lieng

Tham quan Vn Hoa Canh trong Noi Thanh Vatican bang xe bus nho

TC mi goi cac bac lam cha me hay neu gng cho con cai

TC se oc 17 bai dien van va thc hien 24 cuoc gap g tai c

Hien tnh cua Giao hoi Cong giao c trc chuyen tham cua TC

c Thanh Cha keu goi Giao hoi An o tiep nhan tan tong

Hay tr ve trc khi qua tre

 

Ngay 18/09/2011:

c Thanh cha co the se vieng tham Cuba vao nam 2012

TC mi goi cac bac cha me khuyen khch con cai trong viec hoc hanh

S diep Video cua c Thanh Cha gi dan c

Tin Mng a va con ang bien oi the gii

 

Ngay 17/09/2011:

Ngi Cong giao ho tr nan nhan lu lut tai Pakistan va An o

Thanh Gia Ngay Quoc Te Gii Tre c chuyen en Sao Paolo

 

Ngay 16/09/2011:

Giao Phan Nha Trang on tiep c Tong Giam muc Leopoldo Girelli

Cuoc gap g tai Assisi se la s cam ket cho hoa bnh

Uy ban Cong ly va Hoa bnh nhom hop tai Albania e ban ve lien ton

 

Ngay 15/09/2011:

Danh tanh ke am sat c Tong Giam muc Romero a c cong bo

Nhan dp le Gio 9 nam ngay c Hong Y Phanxico Xavie qua i

c Thanh cha bo nhiem tan S than Toa Thanh tai cong hoa Czech

c Thanh Cha tiep kien 120 Giam muc mi

Trien lam 600 cuon sach cua c Thanh Cha Bien c 16

 

Ngay 14/09/2011:

anh mat niem tin thach o ln cua cac Giao Hoi Kito tai c

Thien Chua xot thng cu thoat ngi vo toi b bach hai

Gap g gia bo Giao ly c tin va Huynh oan thanh Pio 10

 

Ngay 13/09/2011:

Lo ngai trc hien tng ngi kito tai Au Chau ang b loai ra ben le xa hoi

HY Paulo Evaristo Arns ha se tham d bieu tnh do ai hoc to chc

Hoi ngh thng nh tai Cebu Philippines ung ho quyen li ngi lao ong

Hiep hoi Sinh vien Hoi giao Indonesia vieng tham Toa Thanh

 

Ngay 12/09/2011:

Giao Hoi phai xay dng mot xa hoi mi bao gom va ho tr ngi ngheo

S kien ngay 11 thang 9 truyen cam hng cho cuoc oi thoai

Caritas Singapore trong no lc xay dng mot xa hoi ho tr ngi ngheo

Hy vong bao lc se giam bt va khong con anh hng tren con ngi na

Li chao mng TGM Leopoldo Girelli cua GM Ban Me Thuot

Chong oi ton giao bang cach nhao bang niem tin

S iep gi cac tham d vien cuoc gap g hoa bnh tai Munich

 

Ngay 11/09/2011:

Hoi ngh quoc te v Hoa bnh tai thanh pho Munich mien nam nc c

TC khen ngi ngi dan Hoa Ky ve long kien tr sau vu khung bo 911

c Thanh Cha be mac ai Hoi Thanh The Toan Quoc Italia

 

Ngay 10/09/2011:

Chuyen vieng tham cua TC tai que hng khong phai la mot trnh dien

Bai giang cua TGM Leopoldo Girelli tai Nha th Chnh toa Kontum

HGM c Quoc gii thieu chuyen tham cua c Thanh Cha tai c

 

Ngay 9/09/2011:

N tu va linh muc b anh ap T Xuyen v bao ve tai san cua Giao Hoi

c Thanh cha nhac lai s phong phu cua Kinh Thanh

Dien van chao mng TGM Leopoldo Girelli cua GM Kontum

c Thanh Cha tiep kien tan ai S Anh Quoc canh Toa Thanh

 

Ngay 8/09/2011:

au buon trc vu anh bom toa nha Toi Cao Phap Vien New Delhi

TC se phai oi pho vi hien tng the tuc hoa gia tang tai que hng

Bai giang cua TGM Leopoldo Girelli tai nha th Mang Lang Tuy Hoa

ong Timor tng niem ngi Cong giao hy sinh cho nen oc lap

HY Tettamanzi hien tang th vien cua ngai cho Thanh Pho Milano

Toa Thanh keu goi chong lai moi hnh thc cuong tn ton giao

TC se en Ancona e be mac ai Hoi Thanh The Toan Quoc Italia

c Thanh Cha tiep kien oan V cac Giam muc An o

 

Ngay 7/09/2011:

Giao x tr thanh trung tam t nan va cu tr cho nan chay rng tai Texas

Ngay Quoc te Xoa mu ch tap trung lien he gia xoa mu ch va hoa bnh

Bai giang cua c Tong Giam muc Girelli tai Nha th Chnh toa Qui Nhn

Cac Sinh vien ai Hoc Cong Giao An o x ly cac van e xa hoi

Thien Chua hien dien lang nghe va giai thoat

 

Ngay 6/09/2011:

c ong Georg Ratzinger phat hanh sach noi ve em mnh

Khach hanh hng cau nguyen e xin phong chan phc cho 125 v t ao

HY Quoc Vu Khanh noi tnh lien i la trach nhiem cua tat ca moi ngi

c Hong y Jaime Ortega noi rang Cuba ang song mot mua xuan c tin

Sach mi Em trai toi la ngi Ba Linh va la Giao hoang sap c phat hanh

Giao hoi khong the thng lng van e han che sinh san

 

Ngay 5/09/2011:

Mot Giam muc noi rang Can co en th Thien Chua trong trai tim

Cong ong Cong giao Taom hoi sinh sau 40 nam b tan pha

Toa Thanh Vatican co tan Chu tch Phu Thong oc

 

Ngay 4/09/2011:

Li chao mng c Tong Giam muc Girelli cua c Tong Giam muc Hue

Mua xuan A rap va th thach dan chu

c Thanh cha chia buon ve s ra i cua c hong y Andre Marie Deskur

Tam quan trong cua viec sa loi anh ch em trong sinh hoat giao hoi

Ngi dan Indonesia ket thuc thang chay Ramadan trong tinh than hoa bnh

 

Ngay 3/09/2011:

TGM Leopoldo Girelli chnh thc tham muc vu Tong giao phan Hue

Keu goi Nhat Ban hp tac vi cac ton giao trong cong tac nhan ao

TGM Leopoldo Girelli bat au vieng tham Tong giao phan Hue

e ln len Hoi giao can phai nham ti hoa bnh

Giao duc la cha khoa phat trien Phi chau

Toa Thanh bac bo nhng li cao buoc cua chnh phu Ailen

 

Ngay 2/09/2011:

Cac Kito hu hoan nghenh phan quyet toa an ve vu bao lc nam 2008

Linh muc va giao dan b bat v bieu tnh chong lai viec xay can c quan s

Mot Giam muc noi rang se thc hien s mang nhan ao Bac Trieu Tien

Gia nh cac Sinh Vien Cong Giao Vinh b bat len tieng xin cau nguyen

Hoi ong Quoc Gia Chuyen Tiep cua Libia no lc xay dng lai at Nc

Tng quan gia vat ly hoc va c tin

c Thanh Cha keu goi cac tn hu Chnh Thong va Cong Giao oan ket

Ngay tan cua che o oc tai Muamma Gheddafi

 

Ngay 1/09/2011:

Chnh phu ong y tra lai tai san cho cac Giao Hoi

Cac giao x bang Kerala An o ho tr gia nh ong con

Am Nhac la phng tien u tien e thong truyen c Tin

Giao hoi keu goi chnh phu va phe cong san giai quyet nhng bat ong

80 dan bieu cong giao en t khap the gii hop nhau tai Castel Gandolfo

c Hong y Paul an Quoc T c dp nhn thay que hng mnh

 


Tin Tc nam 2011 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | |

Tin Tc nam 2010 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2009 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: October 15, 2011 .