RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 6 nam 2008

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 30/06/2008:

S Menh Chu Chan Nay Sinh T Tnh Yeu oi Vi Chua Kito

Tng thuat Le Trong Knh hai Thanh Tong o Phero va Phaolo tai Roma

 

Ngay 29/06/2008:

TC keu goi moi tn hu hay tr thanh nhng nha truyen giao cua Tin Mng

Mng kim khanh linh muc Phero Nguyen Ngoc Quy tai TGM Bac Ninh

Thanh le truyen chc 26 tan linh muc tai Giao Phan Vinh

ai le knh hai thanh Tong o Phero va Phaolo

 

Ngay 28/06/2008:

Nhng tam tnh cua TC Beneito XVI oi vi c Thng Phu Bartolomeo I

Phong van HY Andrea Cordero Lanza di Montezemolo ve Nam Thanh Phaolo

c Thanh Cha khai mac Nam Thanh Phaolo Tong o

 

Ngay 27/06/2008:

M rong ngha trang danh cho benh nhan phong nham bao ve nhan pham

Cac lanh ao gii tre ong Timor c ao tao cach kiem soat cam xuc

Giao X Thai Nguyen to chc Thi Dang Hoa Knh Thanh Tam Chua Giesu

TC bo nhiem HY Agostino Vallini lam tan Giam Quan giao phan Roma

 

Ngay 26/06/2008:

Phu n Cong giao Mong Sn vat va xe nui di non e nuoi gia nh

 

Ngay 25/06/2008:

Cac n tu Viet Nam giup con cai cua benh nhan phong ngi dan toc thieu so

Giao phan Bandung ao tao giao dan ve giao huan xa hoi cua Giao hoi

TC bo nhiem Ba V Chu Tch tha uy cua Khoa Hop Thng Hoi ong GM

 

Ngay 24/06/2008:

ieu phoi cac ai dien Pakistan tham d Ngay Gii tre The gii la thach thc ln

S menh mi cho The gii toan cau hoa mi goi khi Nam Thanh Phaolo bat au

Cong tac phuc hoi ang thay the cong tac cu tr tai Myanmar

S iep cua TC cho Gii Tre tham d ai Hoi Thanh The Quoc te lan th 49

 

Ngay 23/06/2008:

Gii tre Cong giao Sri Lanka phuc vu ba an cho Phat t hanh hng

Giao hoi Philippines giup cac nan nhan b anh hng bao

Nam Thanh Phaolo se c khai mac vao chieu ngay 28 thang 6 nam 2008

Nhng Li nhan nhu cua TC cho cac tham d vien ai Hoi Thanh The

Thanh Le Ta n tai ai Chung Vien Thanh Tam Chua Giesu Thai Bnh

 

Ngay 20/06/2008:

TC ong vien cac Kito hu Pakistan trong thi iem kho khan

Giao dan Viet Nam suy ngh ve nhng thanh qua cua phai oan Toa Thanh

Cac ban tre Campuchia len ng tham d Ngay Gii tre The gii Uc

TC keu goi cac ai Phat Thanh Cong Giao tiep tuc truyen ba Li Chua

 

Ngay 19/06/2008:

Cac xac chet troi lenh benh Myanmar va khong co ngi quan tam ti

Bai Phong Van Sau Chuyen Tham VN Cua Phai oan Toa Thanh

Vai nhan nh ve ai Hoi Thanh The Quoc Te tai Quebec Canada

 

Ngay 18/06/2008:

Mot trung tam y te ho tr va mang lai hy vong cho nhng ngi b ung th

Chnh phu ong Timor dng ai tng niem TC Gioan Phaolo II

 

Ngay 17/06/2008:

Thong cao chnh thc ve chuyen tham VN cua Phai oan Toa Thanh

 

Ngay 16/06/2008:

Phai oan Toa Thanh noi TC se gi th cho ngi Cong giao Viet Nam

TC khen ngi ngi Cong giao Bangladesh va khuyen khch oi thoai

 

Ngay 15/06/2008:

Phai oan Toa Thanh tham ai Chung vien Thanh Giuse Saigon

 

Ngay 14/06/2008:

Ngay Hoi Cua Giao X Cam Pha Quang Ninh

 

Ngay 13/06/2008:

Cac giam muc Hong Kong va Ma Cao c mi tham d le khai mac Olympic

Hien Tng la xuat hien tren bau tri La Vang em tin vui cho giao hoi

Tng thuat cuoc vieng tham cua Phai oan Toa Thanh tai La Vang

Phai oan Toa Thanh vieng tham mot so a iem tai Viet Nam

 

Ngay 12/06/2008:

Giao hoi An o len an ong thai bat ep cac phng tien truyen thong

Dien van chao mng cua c Cha Hong dp Phai oan Toa Thanh en Hue

Chnh phu Viet Nam muon oi thoai nhieu hn vi Toa Thanh

 

Ngay 11/06/2008:

Phai oan Toa Thanh Tham GP a lat Va Dang Thanh Le Tai a Lat

Phai oan Toa Thanh c on tiep long trong va nong nhiet tai a Lat

Phai oan Ngoai giao Toa Thanh ket thuc s vu tai Ha Noi

 

Ngay 10/06/2008:

Giao hoi ay manh the duc the thao nham giup gii tre phat trien toan dien

Ngi Cong giao va Phat giao len an cac vu tan cong nham vao thng dan

Phai oan Toa Thanh Tham Dong Men Thanh Gia Ha Noi

Phai oan Toa Thanh Tham D Buoi Khai Mac Thng Huan Linh Muc

 

Ngay 9/06/2008:

TC ong vien cac giam muc theo uoi oi thoai lien ton

Phai oan Toa Thanh en Ha Noi e am phan vi chnh phu Viet Nam

 

Ngay 8/06/2008:

Tai lieu ve ai Hoi Thanh The Quoc Te lan th 49 tai Quebec Canada

 

Ngay 7/06/2008:

UBND Tnh trao lai ai Chung Vien My c cho giao phan Thai Bnh

 

Ngay 6/06/2008:

Ngay sinh nhat nhac nh moi ngi nh cong n sinh thanh cua bo me

Chien dch an ap thang tay cac lanh ao ton giao Kerala An o b len an

Cac trng hoc cua Giao hoi gap phai nhng han che tai A Chau

 

Ngay 5/06/2008:

HY Pham Minh Man se mi TC Beneicto XVI sang tham Viet Nam

 

Ngay 3/06/2008:

GP Nha Trang hy vong nha nc chap thuan ke hoach xay dng c s mi

TC noi vi ai s Sri Lanka am phan chan thanh e co c hoa bnh

 

Ngay 2/06/2008:

Kito hu An o va nhng ngi khac phan oi thay oi ngay ngh cuoi tuan

TC khen ngi Giao hoi Myanmar a giup nhng ngi can giup sau bao Nargis

 


Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: July 11, 2008 .