RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 10 nam 2004

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 31/10/2004:

TC nhac en bien co ky ket Hien Phap mi cho Au Chau

Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat 24/10/2004

 

Ngay 29/10/2004:

TC tiep tan ai s Iran canh Toa Thanh va keu goi loai tr nan khung bo

TC tiep kien tham d vien cua phien hop cua Hoi ong Cong Ly va Hoa Bnh

Bai phat bieu cua Lm. Anton Nguyen Ngoc Sn tai ai hoi CLHB tai Roma

 

Ngay 28/10/2004:

ai Hoi The Gii lan th I cac c quan hoat ong cho cong ly va hoa bnh

Niem tin ton giao va cuoc chay ua vao Toa Bach Oc

 

Ngay 27/10/2004:

Ngi cong giao va dan chu

TC tiep kien cac tn hu va keu goi hoa giai tai thiet at nc Iraq

 

Ngay 26/10/2004:

Vatican tai khang nh lap trng oi vi cac cuoc hon nhan ong tnh

Toa th chnh Roma cong bo mot nien lch chung cho moi tn hu

Gii thieu Tong luan ve giao huan xa hoi cua Giao hoi

 

Ngay 25/10/2004:

c hong y Schonborn nhan manh en y ngha cua b tch Thanh The

Bang Kerala An o rut lai chnh sach ni long viec uong ru manh

Cac c giam muc Hoa ky giai thch lap trng lien quan cuoc bau c

Toa Thanh len an chu ngha khung bo

TC keu goi moi tn hu hay loan bao Tin Mng cho cac dan toc

 

Ngay 24/10/2004:

Giao hoi tai Anh Quoc len tieng ve y ngha ch thc cua co trang hat

LHQ khong at c quyet nh ve viec san sinh theo phng phap vo tnh

Hai nha vat ly c bo nhiem lam thanh vien cua HTT ve khoa hoc

c hong y Schotte c c Thanh Cha c lam ac s i Hoa Ky

 

Ngay 22/10/2004:

c hong y Kazimierz Swiatek 90 tuoi van con lam viec

Hay song chung thuy trong bac hon nhan e chong lai benh Aids

Tranh luan xung quanh Quyen Toi Thng cua c giao hoang

 

Ngay 21/10/2004:

TC mi goi cac Linh Muc hay song thanh thien va mang niem hy vong

 

Ngay 20/10/2004:

TC Gioan Phaolo II canh bao ve nguy c cua s giau sang

 

Ngay 19/10/2004:

S iep cua TC nhan dp Be Mac ai Hoi Thanh The Quoc Te lan th 48

 

Ngay 18/10/2004:

Tap Sach su tam nhng Bai Dien Van ngoai giao cua TC trong 25 nam qua

Nhng Tam Tnh cua TC vao luc Ket Thuc ai Hoi Thanh The Quoc Te

 

Ngay 15/10/2004:

HY Angelo Sodano quoc vu khanh noi ve van e ln trong tng lai

TC mng ky niem 26 Nam thi hanh tha tac vu ngi ke v Thanh Phero

 

Ngay 14/10/2004:

S iep cua TC Gioan Phaolo II cho ngay the gii Truyen Giao 2004

Phien Hop Khoang ai cua Hoi ong Giam Muc Canada

Van Kien lam phu ban cho Tong Th cua TC cho Nam Thanh The

Nam Thanh The va Nhng C hanh Phung Vu

 

Ngay 13/10/2004:

Buoi tiep kien th 1,150 cua c Gioan Phaolo II

 

Ngay 12/10/2004:

ao Dien Mel Gibson tang 10 trieu my kim cho hai benh vien Los Angeles

Hn 1,100 linh muc tham d Cuoc Hoi Ngo Quoc Te tai Malta nam 2004

Khai Mac ai Hoi Thanh The Quoc Te lan th 48 tai thanh pho Guadalajara

Ban ve Boi canh va Vien Tng cua Nam Thanh The

 

Ngay 11/10/2004:

Nhng Li Huan c cua c Thanh Cha vao Tra Chua Nhat 10/10/2004

 

Ngay 9/10/2004:

Gii Thieu tiep Tong Th cua TC cho Nam Thanh The t 10/2004-10/2005

Gii Thieu Tong Th cua TC cho Nam Thanh The t 10/2004-10/2005

 

Ngay 8/10/2004:

Ba Wangari Maathai c lanh giai Thng Nobel Hoa Bnh nam 2004

 

Ngay 7/10/2004:

TC tiep kien cac thanh vien Uy Ban Quoc Te cac Than Hoc Gia

HY Aloisio Lorscheider, ngi Brazile, mng sinh nhat th 80

 

Ngay 6/10/2004:

Tap sach cua TC: Ky c va Can Tnh Cuoc oi Thoai Gia Hai Ngan Nam

TC nhac lai giao ly ve Hon Nhan trong buoi tiep kien th T 6/10/2004

 

Ngay 4/10/2004:

Mehico a chuan b san sang cho ai Hoi Thanh The Quoc Te tai Guadalajara

30 Ngan tn hu tham d Cuoc Hanh Hng cua Kinh Man Coi tai Lo c

Phien Hop cua Uy Ban Than Hoc Quoc Te ban ve viec Ra Toi cho tre em

 

Ngay 3/10/2004:

Gii thieu Tong Th cua TC Gioan Phaolo II ve Nam Thanh The

 

Ngay 1/10/2004:

TC bay to c nguyen oi vi ai Hoi Thanh The Quoc Te tai Guadalajara

TC chu s le Phong Chan Phc cho 5 ay T Chua vao ngay 3/10/2004

 


Tin Tc Thi S nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | 

Tin Tc Thi S nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc Thi S nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc Thi S nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc Thi S nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC
Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: October 20, 2005 .