RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 7 nam 2004

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 30/07/2004:

Huan c cua TC Tra Chua Nhat 25/07/2004 tai Castel Gandolfo

 

Ngay 29/07/2004:

Tai lieu mi ve s cong tac gia ngi nam va n trong Giao Hoi

Phat hanh tap sach ban ve nhng van e Luan Ly va Gia nh

 

Ngay 28/07/2004:

TC giai thch thanh vnh 15 trong buoi tiep kien chung 28/07/2004

 

Ngay 25/07/2004:

Trung Quoc chan ong nhng trang ien t ton giao

Huan c cua TC Gioan Phaolo II Tra Chua Nhat 18/07/2004

 

Ngay 23/07/2004:

ai Hoi Quoc Te Cac Linh Muc tai ao Malta t ngay 18~23/10/2004

 

Ngay 22/07/2004:

TC gi c Hong Y Paul Cordes en tm hieu tnh hnh tai Soudan

 

Ngay 21/07/2004:

TC giai thch Thanh Vnh 118 trong buoi tiep kien chung 21/07/2004

 

Ngay 18/07/2004:

Huan c cua TC Tra Chua Nhat 11/07/2004 tai Thung Lung Aosta

Cac Chung Sinh m chien dch chuan b cho ai Hoi Thanh The

 

Ngay 16/07/2004:

Hn 20,000 Ban Tre Tham D Cuoc Hanh Hng Gii Tre Au Chau

 

Ngay 15/07/2004:

Phong van tac gia tap sach Anh Hng cua bo Phim Cuoc Thng Kho

 

Ngay 14/07/2004:

HY Martino yeu cau ng bo quen tham kch tai Ouganda

 

Ngay 13/07/2004:

Sinh hoat chnh tr ang gap khung hoang luan ly

 

Ngay 11/07/2004:

Phong Van Tien S Joaquin Navarro Valls ve tnh hnh Iraq hien nay

Vai nhan nh cua Toa Thanh ve giai phap giam bt Nan Ngheo oi

 

Ngay 9/07/2004:

Toa Thanh va Slovak a chap nhan Hiep c ve Giao Duc Cong Giao

 

Ngay 6/07/2004:

Nhng hnh thc bach hai mi oi vi ngi Kito tai Au Chau ngay nay

HY Cassidy mng sinh nhat th 80 vao ngay 5 thang 7 nam 2004

 

Ngay 4/07/2004:

25 nam thi hanh chc vu lam nha giang thuyet phu giao hoang

 

Ngay 2/07/2004:

Bai giang cua c Thng Phu Bartolomeo trong thanh le Phero va Phaolo

c Thng Phu Chnh Thong Costantinopoli noi ve tng lai Hiep Nhat

Toa Thanh Vatican c LHQ Nhn Nhan vai tro tham d tron ven

 


Tin Tc Thi S nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

Tin Tc Thi S nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc Thi S nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc Thi S nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc Thi S nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC
Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: August 20, 2004 .