RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 4 nam 2007

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 30/04/2007:

TC phong chc linh muc cho 22 Thay Pho Te cua Giao Phan Roma

 

Ngay 29/04/2007:

Con ng nao bao ve t do va xay dng hoa bnh

Ngay Hoi n Goi nam 2007 Cua Dong Men Thanh Gia Hue

Ngay cau nguyen cho n thien trieu tai Giao x Dan Tru, Giao phan Bac Ninh

Mot vai tam s nhan ngay gii thieu va cau nguyen cho n goi tai Ha Noi

Ngay cau cho n goi tai giao x Thach Bch - Ha Noi

c Giam Muc Giao Phan Vnh Long dang thanh le cau nguyen cho n goi

Ngay quoc te cau nguyen cho n thien trieu tai Ninh Thuan Nha Trang

Mot ngan ban tre a tham d Ngay n Goi tai giao phan a Nang

Ngay n thien Trieu nam 2007 tai giao phan Phu Cng

Th Muc Vu cua c Cha Micae Hoang c Oanh nhan Ngay n Goi 2007

 

Ngay 27/04/2007:

Cuon sach "c Giesu thanh Nazareth" cua TC c nhieu ngi ham mo

 

Ngay 26/04/2007:

Ho ao Dung Vi, Bac Ninh, mng k niem 120 nam on nhan Tin Mng

 

Ngay 25/04/2007:

S iep cua TC cho Ngay Quoc Te lan th 44 cau nguyen cho n goi

 

Ngay 24/04/2007:

Chuan b m au ho s Phong Chan Phc cho HY Nguyen Van Thuan

 

Ngay 23/04/2007:

Chnh quyen Viet Nam cong bo an phat cho nhng ai pha thai v gii tnh

 

Ngay 22/04/2007:

Nhng Chng T Song n Goi a Thu Hut Hang Tram Thanh N tai Hue

Th Muc Vu cua GM Toma Nguyen Van Tan cho Ngay n Goi tai Vnh Long

 

Ngay 21/04/2007:

Le nhan chc cua Linh Muc Tan Chanh X Van Cng Giao Phan Bac Ninh

Khi cong tai thiet tru s Giao Phan Vinh tai Quan 1 Saigon

 

Ngay 19/04/2007:

Le ta n va lam phep nha th thanh Giuse Xom Mui, Giao X Thach Bch

Le at Vien a au Tien khi cong xay dng Nha Th Phu Hau, TGP Hue

 

Ngay 17/04/2007:

Phong van HY Pham Minh Man ve chuyen vieng tham muc vu tai Nhat Ban

Ngay Ao Trang - Ngay Tan Tong Giao hat Pleiku, Giao Phan Kontum

Sinh vien Henh Ly, goc Viet Hoa, la nan nhan b tham sat tai Virginia Tech

Mot vai dien bien lien quan ti vu no sung tai trng ai Hoc Virginia Tech

 

Ngay 16/04/2007:

Ngay Ao Trang - Ngay Tan Tong Giao hat Kontum, Giao Phan Kontum

Thanh Le Mng Sinh Nhat th 80 cua TC vao sang Chua Nhat 15/04/2007

 

Ngay 15/04/2007:

Phai oan ai hoc Cong giao Paris tham ai Chung Vien Thanh Giuse Ha Noi

Thanh Le va cuoc rc kieu ton knh Long Thng Xot Chua tai Thu Thiem

Le nhan chc cua Linh Muc Tan Chanh X Nha th Chnh toa Bac Ninh

Hop Mat Cac Ch Em Khan Tron cua Hoi Dong aminh Rosa Lima

Tuan Chau Lt Cua Tan Giao X Hoang Xa, Giao Phan Thai Bnh

 

Ngay 14/04/2007:

Toa Thanh chap nhan n xin ve hu cua c Cha Giuse Nguyen Van Yen

Cau chuyen that ve ngi Tan Tong X Ke Set Giao phan Ha Noi

 

Ngay 11/04/2007:

Thanh Le Mng Sinh Nhat th 80 cua TC se c c hanh vao ngay 15/04/2007

 

Ngay 10/04/2007:

Hop mat anh em linh muc cac giao phan mien Bac Viet Nam

TC keu goi tn hu ng s tr thanh nhng s gia cua Tin Mng Phuc Sinh

 

Ngay 9/04/2007:

Be Tren Tong Quyen Dong Saledieng vieng tham Tnh Dong Viet Nam

 

Ngay 8/04/2007:

32 ngi Tan Tong Hue Chia Se Niem Vui Phuc Sinh

Mng Le Chua Phuc Sinh 2007 tai giao phan Thai Bnh

S iep Phuc Sinh cua c Thanh Cha Beneito XVI nam 2007

3,000 anh ch em c lanh nhan B tch Thanh tay tai Giao Phan Kontum

 

Ngay 7/04/2007:

Bai giang Thanh Le em Phuc Sinh 2007 cua c Giam Muc My Tho

 

Ngay 6/04/2007:

Tai sao khoa hoc gia nay tin vao Thien Chua

 

Ngay 5/04/2007:

Bai giang Le Dau th Nam Tuan Thanh 5/04/2007 cua c Giam Muc My Tho

TGM Hue nhan nhu linh muc oan Hue trong hoan canh hien tai

N tu Anne Thole a qua i trong khi cu cac nan nhan cua vu hoa hoan

Mot Linh Muc b toa an ra lenh buoc phai tra lai tien xin le cho ngi a xin

Thanh Le Dau sang th Nam Tuan Thanh (5.4.2007) tai Giao Phan Kontum

 

Ngay 3/04/2007:

To chc Caritas Uc tr giup cac nan nhan Song Than tai quan ao Solomon

Thanh Le cong bo sac phong c Ong Tran Thanh Phong tai Nha Trang

Chnh quyen Tnh Kon Tum gi van th cam to chc Thanh Le La va Tuan Thanh

 

Ngay 2/04/2007:

Ket thuc giai oan cap giao phan e phong Chan Phc cho c Gioan Phaolo II

Thanh Le Truyen Dau Tai Giao Phan Bac Ninh

Cam Ta quy an nhan a cau nguyen va tien a Cha An Phong Tran Khanh Thanh

 

Ngay 1/04/2007:

Giao X Van Cng Ket Thuc Tuan Le Gii Tre Song Yeu Thng - Phuc Vu

Hang Tram Sinh Vien tham d Ngay Quoc Te Gii Tre tai an Vien Thien An Hue

Thanh Le La au tien trong lch s hn 50 nam tai ho ao Hoang Mai Bac Ninh

ai Hoi Gii Tre Tong Giao Phan Saigon - Mua Chay 2007

Bai Giang cua C Bui Van oc trong Thanh Le Gii Tre vao Chua Nhat Le La

 


Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: May 21, 2007 .