RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 5 nam 2008

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 30/05/2008:

Giao phan Thai Bnh thuc ay long ton sung B tch Thanh The

 

Ngay 29/05/2008:

Huan Th cua Bo Tu S va Tu Hoi i noi ve Quyen Bnh va c Vang Li

Giao Phan Bac Ninh Mng Ky Niem 125 Nam Ngay Thanh Lap

 

Ngay 28/05/2008:

Cac oi v chong tm hieu tai sao van e tien bac co the lam tan v gia nh

 

Ngay 27/05/2008:

Th Muc Vu cua c Giam Muc Kontum nhan dp ngay Quoc Te Thieu Nhi

Th gi cac em Thieu Nhi cua c Giam Muc Giao Phan Kontum

 

Ngay 26/05/2008:

Ngi khuyet tat co c lng thc nuoi the xac va linh hon tai Th Nghe

 

Ngay 25/05/2008:

TC ban tc v c Ong cho Cha Giuse Hoang Minh Thang

Giao Phan Thai Bnh Thuc ay Long Ton Sung B Tch Thanh The

Thanh Le Khanh Thanh Giao X Hoa Loan Giao Phan Bac Ninh

 

Ngay 24/05/2008:

Thong Cao Ve Chuyen Vieng Tham GP alat Cua Phai oan Toa Thanh

 

Ngay 23/05/2008:

Ket hp cac thong iep cua c Kito va c Phat e thiet lap hoa bnh

So linh muc Han Quoc gia tang nhng Giao hoi van thuc ay n goi

a co 55,740 ngi b chet do tran ong at 7.9 o chan tai T Xuyen

 

Ngay 22/05/2008:

Thong Bao Tuyen Sinh cho Chung vien Tha Sai Kontum cua TGM Kontum

Giao dan Hue thc hien thang Nam e ton vinh Me Thien Chua

 

Ngay 21/05/2008:

Cuoc hop tai Thai Lan nhac nh ve nhng ong gop cua phu n cho Giao hoi

Nhng ngi Cong giao Trung Quoc suy ngh ve c tin s song va s chet

 

Ngay 19/05/2008:

Vai net ve chuyen vieng tham cua TC tai Savona va Genova Tay Bac Italia

 

Ngay 17/05/2008:

Li Cau Nguyen cua TC dang len c Me Trung Hoa ngay 24 thang 5

 

Ngay 16/05/2008:

Giao hoi Cong giao gi thong iep chuc mng lanh ao Phat giao nhan ngay Phat an

Phong Van Linh muc Tran Trong My Nhom Bao Ve S Song Giao Phan Vinh

 

Ngay 15/05/2008:

Cac giao s ai chung vien Viet Nam se tham d chng trnh ao tao tai Paris

Tm hieu ve Van Kien ai Cng cua THGM The Gii ve Li Chua

 

Ngay 13/05/2008:

Keu goi cau nguyen va cu tr cac nan nhan ong at tai T Xuyen Trung Quoc

TC bo nhiem TGM Nguyen V Tot lam S Than Toa Thanh tai Costa Rica

Giao X Lang Anh iem hen Ly Tng Cua Gii Tre Cong Giao Vinh

c tong giam muc Hue d le hoi 350 nam giao x Phng uc

 

Ngay 12/05/2008:

Phong van c Ong Nguyen Van Phng ve Phai oan Vatican ti Viet Nam

Vai li huan c cua TC dp Le Chua Thanh Than Hien Xuong

 

Ngay 10/05/2008:

Cao pho Nguyen Vien Phu Tran Ngoc Hoang qua i ngay 10/5/2008

Le Thanh Lap Mai Am Me Viet Nam tai Giao Phan Vinh

c Thanh Cha ban n Toan Xa nhan dp Nam Thanh Phaolo

 

Ngay 9/05/2008:

TGP Mandalay bat au chng trnh cu tr nhng ngi song sot sau bao

Thi ai chung ta thieu nhng con ngi say me ly tng

 

Ngay 8/05/2008:

HY cua Han Quoc gi li chia buon va tien tr giup Myanmar

Nhng chia se muc vu cua cha Nguyen Van Chu vi CV Ha Noi

 

Ngay 7/05/2008:

TC bay to oan ket vi cac nan nhan b anh hng bao loc Myanmar

Bien oi cac gia tr gia nh e cai thien so phan cua ngi lao ong

Ban Nhac Trung Quoc hoa nhac mng c Thanh Cha

Di Dan Viet Nhng Neo ng tren at Thai Lan

Buoi Hop Tong Ket Cua CV Ha Noi Vi Be Tren Cac Giao Phan

 

Ngay 6/05/2008:

Giao hoi Campuchia giao duc gii tre ve tnh yeu va cac moi quan he

TGM Ha Noi khuyen chung sinh can am song trong Than Chan L

Giao x Phng uc xay nha an ngh trc khi ngha trang b giai toa

 

Ngay 5/05/2008:

Giao hoi A Chau nhan manh nhu cau hoi nhap van hoa thch hp

To chc thi viet tren mang nham ham nong long ton s trong ao

 

Ngay 4/05/2008:

Cung nghinh Thanh The tai Giao x Yen ai Giao phan Vinh

 

Ngay 3/05/2008:

Vai ket qua cua cuoc ieu tra ve viec oc Kinh Thanh

 

Ngay 2/05/2008:

Cac n tu dong Thanh Phaolo thuc giuc chnh quyen VN tra lai at

Gii tre Cong giao Myanmar ra nc ngoai lam viec

 

Ngay 1/05/2008:

Cac n lanh ao lien ton thanh lap mang li toan chau A

Thanh Le Chua Thang Thien Tai Nha Th Chnh Toa Ha Noi

 


Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: June 13, 2008 .