RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 9 nam 2007

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 30/09/2007:

HY Pham Minh Man tra li ve chuyen vieng tham Trung Quoc (24-28/09/2007)

Le Khanh Thanh, Thanh Hien en Thanh Mau T Phong, Bac Ninh

S iep gi Tn o Hoi Giao nhan dp ket thuc thang chay tnh Ramadan

 

Ngay 29/09/2007:

Danh sach cac nan nhan b thiet mang trong vu sap cau Can Th

 

Ngay 28/09/2007:

Thanh le au tien mang lai phan khi cho ngi dan toc Cham Cong giao

HY Gioan Baotixita Pham Minh Man vieng tham Giao Hoi Trung Quoc

Lien Hoi ong Giam Muc A Chau keu goi thiet lap hoa bnh Myanmar

Giao Hoi Cong Giao tai Mien ien trc tnh hnh bien ong cua at nc

 

Ngay 26/09/2007:

Tai nan Sap cau Can Th ang xay lam 52 ngi thiet mang

 

Ngay 25/09/2007:

Phong van c Hong Y George Pell ve Ngay Quoc Te Gii Tre tai Sydney

Giao phan Thai Bnh lap ky luc ve so giao x mi va tan linh muc

Giao Phan Vinh cam n quy an nhan a giup cac nan nhan bao lut

 

Ngay 24/09/2007:

Th Muc Vu Nam Long Chua Thng Xot

HY Camillo Ruini nhan nh ve cong cuoc rao giang Phuc Am tai Au Chau

TC se tiep Tan ai S Italia canh Toa Thanh vao ngay 4/10/2007

Kinh cau nguyen cho viec Phong Chan Phc Hong Y FX Nguyen Van Thuan

Vai nhan nh cua TC Beneito XVI ve chu ngha t ban va ve tnh lien i

 

Ngay 23/09/2007:

Dong Thanh Tam Hue tang hang tram phan qua trung thu cho thieu nhi

em Canh Thc Cau Cho c co Giam Muc Giuse Nguyen Quang Tuyen

Trung tam Muc vu Hue to chc vui Trung Thu cho Thieu Nhi Cong Giao

HY Tarcisio Bertone sau 1 nam Phuc Vu trong Chc Vu Quoc Vu Khanh

 

Ngay 22/09/2007:

Thanh Le Khai Giang Nam Hoc mi 2007-2008 cho Sinh Vien Cong Giao

Kham va phat thuoc mien ph cho ba con vung sau va vung xa Gp My Tho

Vai phan ng ve viec tan phong c Cha Ly Sn Tan TGM Bac Kinh

 

Ngay 21/09/2007:

Cac nha ao tao chung vien Viet Nam soan thao chng trnh chung cho ca nc

 

Ngay 20/09/2007:

Th chung cua c cha Phanxico Xavie Nguyen Van Sang giam muc Thai Bnh

 

Ngay 19/09/2007:

Phu N VN b Cng Bc No Le Tnh Duc trong cac quan bia om Karaoke tai ai Loan

Cac giam muc tre c mi phong chc cho v tan giam muc cua Bac Kinh

D an cua dong Dons Bosco Viet Nam giup ch cho ngi lao ong nhap c

Le an tang linh muc Giuse Pai San Anamwat ngi Thai Lan goc Viet

 

Ngay 18/09/2007:

Nhan nh Ve Ngay M An Phong Chan Phc Cho HY Nguyen Van Thuan

TC vui mng ve viec m an ton phong chan phc cho HY ngi Viet Nam

Bai dien van cua TC ve HY Thuan Trong buoi trieu yet ngay 17/09/2007

Vai chi tiet ve viec M An Phong Chan Phc Cho HY Nguyen Van Thuan

TGM Paris xuat ban 2 tap sach noi ve tng lai Giao Hoi Cong Giao tai Phap

 

Ngay 17/09/2007:

TC vieng tham muc vu Tong Giao Phan Napoli ngay 21/10/2007

Ngi Cong giao Viet Nam bat au xay nha th mi sau bon thap nien

Tm hieu ve The Thc e Ton Vinh Chan Phc cho HY Nguyen Van Thuan

TC chao mng Khi S An Phong Chan Phc HY Nguyen Van Thuan

 

Ngay 16/09/2007:

Le Gio lan th 5 cua HY Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan tai Nha Trang

 

Ngay 15/09/2007:

Thnh nguyen vien An phong chan phc cho HY Nguyen Van Thuan

 

Ngay 14/09/2007:

Knh nh c Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan

Toa Thanh va Viec Nuoi Benh Nhan trong tnh trang Thc Vat

c Thanh Cha Beneito XVI nhn lai chuyen vieng tham Ao Quoc

Giao Hoi Chnh Thong tai Romania a bau c c tan Thng Phu

 

Ngay 11/09/2007:

Anh Phaolo Minh c ca ngi v a phuc vu ngi dan toc va benh nhan

 

Ngay 10/09/2007:

Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat mung 09/09/2007

Cac nha ao tao chung vien nhat tr to chc cac khoa hoc boi dng hang nam

 

Ngay 9/09/2007:

Tng thuat chuyen vieng tham cua TC tai Ao Quoc vao ngay 8/09/2007

 

Ngay 8/09/2007:

Thanh Le Mng 50 Nam an Vien Thanh Mau Chau Sn Tai GP a Lat

Tng thuat chuyen vieng tham cua TC tai Ao Quoc vao sang 7/09/2007

 

Ngay 7/09/2007:

Nhng ngi Cong giao ln tuoi Bac Kinh mong ch mot ngoi nha th mi

oan Cu Tr Tang Qua Cac Em Hoc Sinh Va Giao Dan Vung Lu Lut

 

Ngay 6/09/2007:

Nha ngoai giao chuyen nghiep Han quoc c bo nhiem lam tan ai s tai Vatican

 

Ngay 5/09/2007:

Giao phan Vinh a to chc khai giang khoa hoc cho lp tu sinh va trung tuyen

 

Ngay 4/09/2007:

Giao Phan Thanh Hoa mng Le ky niem 75 nam thanh lap giao phan

Vai net ve en Thanh Knh c Me tai Mariazell, Ao quoc

Vai con so ve Giao Hoi cong giao tai Ao Quoc dp TC en vieng tham

 

Ngay 3/09/2007:

Thanh le khai giang au nam cua lp Hoc Vien Lien Dong Thanh Toma

 

Ngay 2/09/2007:

Tng thuat Chuyen Vieng Tham cua TC tai Loreto, t ngay 1 en 2/9/2007

 

Ngay 1/09/2007:

Th cua TC gi cho cac tn hu tai Ao Quoc chuan b cho chuyen vieng tham

 


Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: October 23, 2007 .