RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang Gieng nam 2009

 


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 26/01/2009:

Cong bo chng trnh vieng tham cua c Thanh Cha tai Phi Chau

TC chuc Mng Ngay au Xuan ti cac Quoc Gia A ong

Phai oan cac Giam Muc Hoa Ky mng Tat Nien vi GP a Nang

 

Ngay 25/01/2009:

Chieu cuoi nam tai nha th chnh toa giao phan a Nang

 

Ngay 24/01/2009:

TC Bien c 16 tha va tuyet thong cho 4 Giam Muc Cong Giao thu cu

 

Ngay 23/01/2009:

Cong bo s iep cua c Thanh Cha nhan ngay Truyen thong xa hoi

c Thanh Cha tiep kien tan Thng Phu Cong Giao Siri

 

Ngay 21/01/2009:

Bai giang cua c Cha Todd Brown giam muc Orange tai Ha Noi

 

Ngay 20/01/2009:

c Thanh Cha Bien c 16 gi ien chuc mng tan tong thong Obama

Dien van nham chc cua Tong Thong Hoa Ky Obama

 

Ngay 19/01/2009:

Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen tin tra Chua Nht 18/01/2009

 

Ngay 15/01/2009:

Tong Thong Bush Cong Bo ngay 16 thang 1 la Ngay T Do Ton Giao

 

Ngay 14/01/2009:

Ky niem 25 nam moi lien lac ngoai giao gia Hoa ky va Toa thanh

Ket hiep vi Chua Kito, Kito hu khong s hai quyen lc nguy hiem nao

 

Ngay 13/01/2009:

TC tien biet HY Laghi nguyen Tong trng Bo giao duc Cong Giao

 

Ngay 10/01/2009:

Khc t quyen song cua ngi khac la phu nhan quyen song cua chnh mnh

 

Ngay 9/01/2009:

Thong Tin ve phien toa phuc tham tam giao dan Thai Ha

 

Ngay 8/01/2009:

c Thanh Cha tiep kien ngoai giao oan canh Toa Thanh

 

Ngay 6/01/2009:

c Thanh Cha keu goi hy vong va cham dt chien tranh tai Gaza

 

Ngay 5/01/2009:

Ch th cua Thu Tng CS VN ve nha at lien quan en ton giao

Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen tin tra Chua Nht 4/1/2009

 

Ngay 2/01/2009:

ai Hoi Thanh Ca Thieu Nhi Hat Cam Ranh Mng Chua Giang Sinh

 

Ngay 1/01/2009:

TC c hanh le Knh Me Thien Chua va Ngay Hoa Bnh The Gii

 


Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: February 24, 2009 .