RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 9 nam 2014

 


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 30/09/2014

Toa Thanh co vo oi pho hu hieu vi nan khung bo quoc te

Hoi ngh lien ton v Hoa Bnh cua cac nc ong Nam A lan I

Cuoc gap g quoc te cac ton giao tai Anvers ben B

 

Ngay 29/09/2014

c Thanh Cha Phanxico gap g nhng ngi cao tuoi va nhng ngi lam ong ba

ai hoi Chau A Thai Bnh Dng lan II ve Di dan Gia nh va S vu

Tong ai hoi cua phong trao To am Focolarini

 

Ngay 28/09/2014

c Thanh Cha gap g va c hanh thanh le vi ngi cao nien

Cac hoc gia Hoi giao cong bo Th ngo gi Nha nc Hoi giao

Dong Chua Cu the Viet Nam ky niem Kim khanh ngay thanh lap tai Thai Ha

 

Ngay 27/09/2014

c Thanh Cha chu s Kinh Chieu ta n 200 nam tai lap dong Ten

c Thanh Cha khuyen khch chuan b Hoi ngh Thanh The quoc te th 51

Lch c hanh phung vu cua c Thanh Cha Phanxico trong thang Mi nam 2014

 

Ngay 26/09/2014

c Thanh Cha tiep kien ai Hoi Phong Trao Focolari

Bieu tng chnh thc chuyen tong du cua c Thanh Cha Phanxico en Philippines

S am me va nhiet huyet can thiet e em Tin Mng cho toan the gii

 

Ngay 25/09/2014

Quoc vu khanh Toa Thanh len tieng tai Hoi ong Bao An Lien Hiep Quoc ve nan khung bo

Toa Thanh keu goi chong khung bo trong s ton trong luat phap

Uy ban Than hoc Quoc te bat au nhiem ky mi: cac bo nhiem mi va trang web mi

 

Ngay 24/09/2014

Thc chat Nha Nc Hoi Giao Tr

Albania la mau gng cua s chung song hoa bnh va cong tac gia tn hu cac ton giao

c Thanh Cha Phanxico thanh lap Uy ban cai to cac vu an hon nhan

c hong y Bo trng Bo Giao Ly c Tin Muller gap Be tren Tong quyen Huynh oan Pio X

 

Ngay 23/09/2014

c Thanh Cha Phanxico bo nhiem 5 phu n vao Uy ban Than hoc Quoc te

c Thanh Cha thanh lap Uy ban ac biet nghien cu canh tan viec tieu hon

Chu e va Bieu tng chuyen tong du cua c Thanh Cha en Sri Lanka

c Thanh Cha keu goi lien i va tr giup ngi di dan t nan

S tang trng cua Giao Hoi Camerun

 

Ngay 22/09/2014

c Thanh Cha len an lam dung danh Thien Chua e giet ngi

Lan au tien c Thanh Cha Phanxico khoc cong khai

ng quen to am quen lch s cua anh ch em va nhng thng au

 

Ngay 21/09/2014

oan ket lien ton e phuc vu que hng

Ton trong cac nhan quyen can ban va t do ton giao la gop phan thang tien va phat trien

Albania ien hnh cua hoa hp lien ton

Hoi giao tai c len an Phong trao Nha nc Hoi giao

San ch dan to chc tai Bologna Italia vao cuoi thang Chn nam 2014

 

Ngay 20/09/2014

c Thanh Cha tiep kien 94 Giam Muc mi thuoc cac x truyen giao

c Thanh Cha Phanxico en Albania mot at nc a ton giao

 

Ngay 19/09/2014

TC tiep kien 2 ngan tham d vien cuoc gap g ve d an Muc Vu Niem vui Phuc Am

Joseph Vaz v thanh au tien cua Sri Lanka

c Thanh Cha gap cac nha lanh ao Do Thai nhan dp mng le Rosh Hashana

 

Ngay 18/09/2014

c Thanh cha mi Chu tch Tap Can Bnh sang tham Vatican

c Thanh Cha nhan nhu cac tan Giam Muc

Le gio lan th 12 c Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan

c Thanh Cha xin cac tn hu cau nguyen trc chuyen vieng tham Albania

 

Ngay 17/09/2014

An tam ve Thng Hoi ong Giam Muc vao thang 10 nam 2014

Giao Hoi la cong giao va tong truyen

Nhng hoat ong hng ve ai hoi the gii cac gia nh tai Philadelphia 2015

 

Ngay 16/09/2014

Bai Giao Ly ve ai Hoi Quoc Te ve Gia nh a c phat hanh

Gia nh la mot Giao Hoi hay Giao Hoi la mot gia nh

Cong giao va Chnh thong giao nhom hop tai Amman

Hoi ong Hong y T van nhom hop Khoa th sau

Khoa hoi hoc ve truyen thong cho cac Giam Muc Bolivia Ecuador va Peru

 

Ngay 15/09/2014

c giao hoang Phanxico se vieng tham Tho Nh Ky

Tham canh cua cac ngi t nan ben Libia

 

Ngay 14/09/2014

Toa Thanh len an nan no le hien ai

c Thanh Cha chu s le ci cho 20 oi hon phoi

Thong bao Le gio lan th XII toi t Chua c Hong Y Phanxico Xavie Nguyen Van Thuan

 

Ngay 13/09/2014

c Thanh Cha phe bnh thai o song chet mac bay trc tham canh chien tranh

c Thanh Cha bo nhiem c TGM Bui Van oc lam thanh vien Bo truyen giao

Hoi ngh Thng nien Uy ban Muc vu Gia nh lan V tai giao phan Thanh Hoa

c Thanh Cha thiet lap Le nh hai thanh giao hoang Gioan XXIII va Gioan Phaolo II

 

Ngay 12/09/2014

Gia nh kinh nghiem chung cua nhan loai

c Thanh Cha tiep kien gan 50 Giam Muc Congo

c Thanh Cha e cao tam quan trong cua khoa chu giai Kinh Thanh

Le khanh thanh va cung hien nha th Nhat ong Hue

Ket thuc Cuoc hop vong V cua Nhom cong tac hon hp Viet Nam Toa Thanh

Cac Hong y viet sach bao ve giao ly Hoi Thanh

The gii hoc c g t hai the chien

 

Ngay 11/09/2014

Thong cao ve viec gap g gia phai oan Toa Thanh va Viet Nam

Thng Hoi ong Giam muc ve Gia nh vi mot phng phap mi

C xin th se c c tm th se thay c go th ca se m

 

Ngay 10/09/2014

Khai mac Hoi ngh thng nien lan V cua Uy Ban Muc Vu Gia nh HGM Viet Nam

Nhng ngi Hoi Giao hu ly

Le Suy Ton Thanh Gia Nhn len Thanh Gia

Me Giao Hoi day chung ta song thng xot la nong cot Tin Mng cua Chua Giesu Kito

c Thanh Cha Phanxico gi s iep cho Hoi ngh quoc te Anwerp

 

Ngay 9/09/2014

253 ngi se tham d Thng Hoi ong Giam Muc ve gia nh

 

Ngay 8/09/2014

Bon niem vui ln tai giao phan Phat Diem

c Thanh Cha chia buon ve 3 n tu tha sai Italia b sat hai

Vua vng quoc Bahrain hien tang Giao Hoi cong giao mot mieng at e xay nha th chnh toa

28 thang Chn Ngay cau nguyen cho Thng Hoi ong Giam muc ve gia nh

 

Ngay 7/09/2014

c Thanh Cha tai len an chien tranh

Sa loi cho nhau la mot phuc vu nhng phai te nh khiem ton va tranh cac li thng tch

c hong y Paul Josef Cordes tron 80 tuoi so hong y c tri con lai 114 v

 

Ngay 6/09/2014

c Thanh Cha tiep kien 31 Giam Muc Camerun

Toa Thanh keu goi cau nguyen cho Thng Hoi ong Giam Muc the gii ve gia nh

Ket thuc khoa hop cua Hoi ong Kinh te

 

Ngay 5/09/2014

Cuoc hop vong th nam cua Nhom cong tac hon hp Viet Nam Toa Thanh

 

Ngay 4/09/2014

Co phai kinh Korang day chat au

c Thanh Cha tiep kien cu Tong thong Israel va Hoang than Giordani

c Hong Y Quoc vu khanh Parolin co vo giai phap chnh tr cho Irak

c Beneicto XV v Giao hoang cua Hoa bnh

 

Ngay 3/09/2014

Giao Hoi la me sinh chung ta va dng nuoi chung ta bang Li Chua va cac B Tch

 

Ngay 2/09/2014

Cac kho au cua Kito hu va cac nhom thieu so ben Irak

 

Ngay 1/09/2014

ai dien Toa Thanh yeu cau LHQ a ra cac bien phap cu the cham dt bach hai tai Iraq

c Thanh Cha Phanxico m lai cac cuoc tiep kien

C hanh 200 nam ngay thanh Gioan Bosco sinh ra

Lanh ao Giao hoi tai Trung ong len an Nha nc Hoi giao pham toi ac chong lai nhan loai

Le tan phong giam muc tai Hong Kong au tien ke t 18 nam qua

 


Tin Tc nam 2014 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2013 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2012 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2011 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2010 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2009 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: October 08, 2014 .