RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 11 nam 2005

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 30/11/2005:

HY Sepe chu s thanh le tai CV Ha Noi va noi chuyen vi cac ai chung sinh

 

Ngay 29/11/2005:

Hnh anh le phong chc cho 57 tan linh muc tai nha th chnh toa Ha Noi

Tng thuat Thanh Le Phong Chc Linh Muc cho 57 Pho Te ngay 29/11/2005

TC bo nhiem Cha Phero Nguyen van e lam Giam muc phu ta GP Bui Chu

 

Ngay 28/11/2005:

Tng thuat buoi gap g gia c Hong Y Sepe va chnh quyen Viet Nam

Giao phan Ha Noi vui mng on tiep HY Sepe va Phai oan Toa Thanh

 

Ngay 27/11/2005:

Huan c cua TC trc gi Kinh Truyen Tin Tra Chua Nhat I Mua Vong

Chng trnh chi tiet ve chuyen tham Viet Nam cua HY Crescenzio Sepe

 

Ngay 26/11/2005:

HY Crescenzio Sepe len ng vieng tham Viet Nam va Giao Hoi Viet Nam

 

Ngay 25/11/2005:

TC vieng tham ai Hoc Cong Giao Thanh Tam khai mac nien hoc mi

Huan c cua TC Tra Chua Nhat Le Chua Kito Vua, ngay 20/11/2005

ao luat mi cua Tchequi gii han s t do cua Giao Hoi Cong Giao va Tin Lanh

T Sac cua TC ve sach Toat Yeu Giao Ly cua Giao Hoi Cong Giao

 

Ngay 23/11/2005:

Ngay Quoc Te Chong Bao Hanh oi Vi Ngi N

Phai oan Vatican en Istanbul e mng le quan thay Giao Hoi Chnh Thong

TGM Orlando Quevedo c chon lam Tong Th Ky Lien HGM A Chau

 

Ngay 22/11/2005:

TC Tiep Kien Nhng V a trung Giai Thng Nobel Hoa Bnh

 

Ngay 21/11/2005:

HY Angelo Sodano mng sinh nhat th 78 vao ngay 23/11/2005

TC Benedito XVI noi len c mong c vieng tham c Bartolomeo I

 

Ngay 18/11/2005:

HY Jean Louis Tauran en tham ai Loan t ngay 20 en 27/11/2005

TC xem bo phim ve Cuoc i cua c co Giao Hoang Gioan Phaolo II

 

Ngay 16/11/2005:

Dong Don Bosco mng ky niem 100 nam en Truyen Giao tai Trung Quoc

 

Ngay 15/11/2005:

Huan c TC trong ngay ton phong 3 v Tan Chan Phc, 13/11/2005

 

Ngay 14/11/2005:

c Thanh Cha keu goi hay oc va suy niem Kinh Thanh

Thanh Le Phong Chan Phc vao Sang Chua Nhat 13/11/2005 tai Roma

 

Ngay 12/11/2005:

Tam tnh cua V Cao Thnh Vien An Phong Thanh cho cha Charles de Foucauld

 

Ngay 11/11/2005:

TC c hanh Thanh Le cau nguyen cho cac HY va GM a qua i

 

Ngay 10/11/2005:

Phat hanh Sach Toat Yeu Giao Ly Cong Giao an ban bang tieng Phap

 

Ngay 8/11/2005:

Cha Charles de Foucauld se c ton phong Chan Phc vao ngay 13/11/2005

 

Ngay 1/11/2005:

TC noi ve s hiep thong vi cac thanh va y ngha viec cau nguyen cho cac ang

 


Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: December 08, 2005 .