RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 11 nam 2008

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 30/11/2008:

Sinh vien Cong Giao cau nguyen cho Cong Ly va cho 8 anh ch em b ra toa

 

Ngay 26/11/2008:

Cam xuc nhan dp tham d Le Phong Chan Phc cho 188 v T ao Nhat Ban

 

Ngay 24/11/2008:

Mot so nhan nh ve chng ta cua 188 v t v ao Nhat Ban

Cong san Viet Nam a cp at lai con vu cao giam cam cac nan nhan

c Thanh Cha gap g phai oan Thng Phu Armeni Tong Truyen

 

Ngay 23/11/2008:

7,000 ban tre thuoc 10 giao phan tham d ai Hoi Gii Tre tai Bui Chu

TGM Ha Noi tham ba con vung lu trong Tong Giao Phan Ha Noi

 

Ngay 18/11/2008:

oan Viet Nam d le Phong Chan phc 188 v T ao cua Nhat Ban

 

Ngay 16/11/2008:

Th cua GM Giao phan Kontum nhan Ngay Nha Giao Viet Nam

 

Ngay 15/11/2008:

Bai giang cua HY Pham Minh Man trong Le tan phong tan giam muc

 

Ngay 13/11/2008:

Phai oan Phi Luat Tan en hanh hng La Vang

 

Ngay 11/11/2008:

Dien an cong giao hoi giao tai Roma

 

Ngay 7/11/2008:

Y Ngha Huy Hieu Giam Muc cua c Tan Giam Muc Chu Van Minh

 

Ngay 6/11/2008:

Tng trnh ai Hoi Giao Ly Toan Quoc Viet Nam lan th II tai My Tho

Th cua TGM Ngo Quang Kiet keu goi giup nan nhan lu lut mien Bac

 

Ngay 4/11/2008:

Xin Loi va o Loi

c TGM Giuse Ngo Quang Kiet tham ong bao vung lu lut Ha Noi

Quoc gia th 177 thiet lap quan he ngoai giao vi Toa Thanh

 

Ngay 3/11/2008:

Nhng Li Nhan Nhu cua TC vao Tra Chua Nhat Le Cac ang

 

Ngay 1/11/2008:

TC noi ve Be Mac Khoa Hop Thng Hoi ong Giam Muc The Gii

Phng phap tam ly trong viec huan luyen nhng ng sinh chc linh muc

 


Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: December 16, 2008 .