RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 3 nam 2013

 


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 31/03/2013:

Hoi ong Giam MucViet Nam hop Hoi Ngh Thng nien Ky I 2013

Thanh le va S iep Phuc Sinh au tien cua c Thanh Cha Phanxico

 

Ngay 30/03/2013:

c Thanh Cha Phanxico c hanh le Vong Phuc Sinh

 

Ngay 29/03/2013:

Gii thieu an ban mi cua Sach Hng dan ve i song va tha tac vu linh muc

TC Phanxico bo nhiem tan Tong giam muc Buenos Aires Argentina

TC Phanxico vieng tham va c hanh Thanh le Tiec ly tai nha tu v thanh nien

TC Phanxico goi ien chuc mng Phuc sinh en c Beneito XVI

TC Phanxico chu s ang Thanh Gia trong the tai Hy trng Colosseo

TC Phanxico chu s nghi thc tng niem cuoc kho nan cua Chua

 

Ngay 28/03/2013:

TGM Bac Ninh thong bao Gp Bac Ninh khong co linh muc Nguyen Quoc Hieu

ang Thanh Gia Th Sau Tuan Thanh nam 2013 tai Colosseum do TC chu s

c Thanh Cha Phanxico chu s Le Dau au tien tai Vatican

c Thanh Cha Phanxico vieng tham nha tu v thanh nien

 

Ngay 27/03/2013:

c Tong Giam muc Chullikatt phat bieu tai Lien hiep quoc

Thong iep Phuc sinh cua cac lanh ao cac Giao hoi Kito giao tai Gierusalem

Thanh le lam phep Dau tai Giao phan Hng Hoa

c Thanh Cha Phanxico dang Thanh le Th Ba Tuan Thanh tai Nha nguyen

TC Phanxico mi goi cac tn hu hay ra khoi chnh mnh e tm en vi tha nhan

c Thanh Cha Phanxico keu goi hoa bnh cho Cong hoa Trung Phi

 

Ngay 26/03/2013:

Nhan nh ve c Beneito XVI va c Phanxico ng kim giao hoang

c Thanh Cha Phanxico tiep tuc lai Nha Tro thanh Marta

Chng trnh phung vu Tam nhat thanh cua c Thanh Cha Phanxico

c Thanh Cha Phanxico en tham c Beneito XVI

 

Ngay 25/03/2013:

Hai tap sach cua c Phanxico c gii thieu cho gii bao ch

Chnh phu Cuba nhn nhan Th Sau Tuan Thanh nh ngay le ngh toan quoc

Nhng suy niem ang Thanh Gia vao Toi Th Sau Tuan Thanh Nam 2013

1 trieu ve xe bus co in hnh c Thanh Cha Phanxico

c Thanh Cha Phanxico se vieng tham Brazil vao thang 7 nam 2013

 

Ngay 24/03/2013:

c Thanh Cha Phanxico c hanh Le La au tien 24 thang 3 nam 2013

 

Ngay 23/03/2013:

c Phanxico xin tat ca cac tu s dong Ten cau nguyen cho ngai

Khoanh khac hiep thong sau sac gia hai giao hoang

 

Ngay 22/03/2013:

Tac pham au tien bang tieng Phap cua c Thanh Cha Phanxico

c Thanh Cha Phanxico gi th chuc mng tan Tong giam muc Canterbury

c Thanh Cha Phanxico tiep oan ngoai giao canh Toa Thanh

 

Ngay 21/03/2013:

TC Phanxico se c hanh Thanh le th Nam Tuan Thanh trong mot nha tu Roma

 

Ngay 20/03/2013:

Lien Hiep Quoc ky vong vao c Phanxico ban cua nhng ngi ngheo

c Chan Phc Gioan Phaolo II se c phong hien thanh vao mua thu nam 2013

c Thng Phu ai Ket mi TC Phanxico en tham Istanbul Tho Nh Ky

c Thanh Cha tiep kien cac phai oan Kito va ton giao ban

 

Ngay 19/03/2013:

Xac nh s lien tuc cua c Phanxico vi hai v Giao Hoang tien nhiem

c Thanh Cha Phanxico nhan nhu cac tn hu Argentina

c Thanh Cha Phanxico goi ien thoai trc tiep ve Argentina

Tuyet oi khong co nhng quan he gia HY Jorge Bergoglio va nha oc tai Argentina

Thanh le khai mac s vu Phero cua c Thanh Cha Phanxico

Tieu S c Giao Hoang Phanxico

 

Ngay 18/03/2013:

Long thng xot phai tr thanh s iep hang ngay cua Giao hoi

Cong bo huy hieu cua c Giao Hoang Phanxico

 

Ngay 17/03/2013:

Tin nhan Twitter au tien cua c giao hoang Phanxico

c cha Chu tch HGM Viet Nam gi th chuc mng en c thanh cha Phanxico

Long Thng Xot Co Sc Bien oi The Gii

 

Ngay 16/03/2013:

Thong bao ve Le tan phong Giam muc Phu ta Xuan Loc

Th cua c giao hoang Phanxico gi Rabbi Trng Cong oan Do thai Roma

Th gi Cong ong dan Chua tai Viet Nam cua c cha Chu tch HGM VN

c Thanh Cha Phanxico tiep kien gii truyen thong

c Thanh Cha yeu cau cac v lanh ao tai Toa Thanh tiep tuc cong viec

 

Ngay 15/03/2013:

Thong cao cua Huynh oan Thanh Pio X ve viec c giao hoang Phanxico ac c

c Thanh Cha Phanxico gap g Hong y oan

Toa Thanh bac bo chien dch Argentina chong c tan Giao Hoang

 

Ngay 14/03/2013:

Kham benh va cap thuoc mien ph tai Lao Cai mien tay bac

Danh Goi cua c Tan Giao Hoang la Phanxico

Khong Tuyen Xng c Kito Chu ong inh th Khong Phai Mon e cua Ngi

Nhng Li au tien cua c Thanh Cha Phanxico

Chng Trnh nhng hoat ong au tien cua c tan Giao hoang Phanxico

Nhng hoat ong au tien cua c Giao Hoang Phanxico

 

Ngay 13/03/2013:

Ve nguon thong tin e biet ket qua bau Giao hoang

Tong thong Obama cua Hoa Ky chuc mng c Tan Giao Hoang Phanxico

c Hong Y Bergoglio c bau lam tan Giao Hoang Phanxico

Hop bao cua Cha Lombardi ve mat ngh Hong Y tra ngay 13 thang 3 nam 2013

Ba lan bo phieu au tien cua cac Hong Y khong co ket qua

 

Ngay 12/03/2013:

Chng trnh Khuyen hoc cua Caritas Viet Nam

Cac Hong Y bat au bau Giao Hoang

Thanh le khai mac Mat Ngh Bau Giao Hoang

 

Ngay 11/03/2013:

Phien hop th 10 cua Hong Y oan ngay 11 thang 3 nam 2013

Lch s va qui luat mat ngh bau Giao Hoang

 

Ngay 9/03/2013:

Giao hoi bay to lap trng qua Tweet

Mat tuyen vien va nhng con so

Phien hop th 9 cua Hong y oan ngay 9 thang 3 nam 2013

 

Ngay 8/03/2013:

Mat ngh Hong Y bau Giao Hoang se bat au ngay 12 thang 3 nam 2013

Phien hop th 6 va 7 cua Hong y oan chieu 7 thang 3 va sang 8 thang 3 nam 2013

 

Ngay 7/03/2013:

Phien hop th 5 cua Hong y oan ngay 7 thang 3 nam 2013

 

Ngay 6/03/2013:

Cac giam muc bat hp phap va b va tuyet thong tham gia Quoc hoi Trung Quoc

Phien hop th t cua Hong Y oan ngay 6 thang 3 nam 2013

 

Ngay 5/03/2013:

Phien hop th hai va th ba cua Hong y oan

 

Ngay 4/03/2013:

ng dung Giao hoang cho iPhone

Phien nhom au tien cua Hong y oan

 

Ngay 3/03/2013:

Hoi ngh Hoi giao Kito giao tai Djakarta

 

Ngay 1/03/2013:

Th cua Hoi HGM Viet Nam nhan nh va gop y sa oi Hien phap

c Hong Y Nien Trng Hong Y oan gi th mi cac Hong Y nhom hop

c Hong Y Giam Quan Roma mi goi tn hu cau nguyen

Giam Muc Linh Muc Tu S va Giao Dan Trung quoc gi th cam n TC

Muc S Tong Th Ky Hoi ong ai Ket gi th to long biet n TC

Be Tren Tong Quyen Dong Quoc te viet th cam n TC Bien c XVI

 


Tin Tc nam 2013 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2012 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2011 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2010 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2009 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: April 12, 2013 .