RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 9 nam 2013

 


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 30/09/2013:

c Gioan 23 va Gioan Phaolo 2 se c ton phong hien thanh vao ngay 27/04/2014

c Thanh Cha keu goi cac v lanh ao ton giao kien tao hoa bnh

Th HGM VN chuc mng Tan Tong giam muc Pho cua Tong giao phan Saigon

 

Ngay 29/09/2013:

c Thanh Cha c hanh Thanh Le cho hn 100 ngan giao ly vien va tn hu

 

Ngay 28/09/2013:

c Thanh Cha bo nhiem tan Tong Giam muc Pho Tong giao phan Saigon

TC bo nhiem c Cha Phaolo Bui Van oc lam Tong Giam Muc Pho Saigon

Ve cuoc hop cua c Thanh Cha vi Nhom tam hong y t van

Th chung cua GM giao phan Xuan Loc keu goi cau nguyen cho giao phan Vinh

 

Ngay 27/09/2013:

c Thanh Cha gap g 2 ngan giao ly vien quoc te

 

Ngay 26/09/2013:

S iep au tien cua c Thanh Cha Phanxico nhan ngay di dan va t nan

 

Ngay 25/09/2013:

Giao Hoi la mot gia nh ai ong hiep nhat trong khac biet

oi thoai neo ng cua bnh an

Mot linh muc Australia b an tuyet thong

 

Ngay 24/09/2013:

c Bien c 16 tra li mot nha toan hoc vo than

 

Ngay 23/09/2013:

c Thanh Cha Phanxico gi th cho v Imam cua ai hoc Hoi giao al Azhar

 

Ngay 22/09/2013:

Th hiep thong cua cac Giam muc Giao tnh Ha Noi gi c Cha Nguyen Thai Hp

TC gap ngi ngheo tu nhan gii van hoa va gii tre tai Cagliari Sardegna

c Thanh Cha Phanxico to cao he thong kinh te ton th tien bac va li nhuan

Hoi ong Toa Thanh ve Gia nh hoi thao ve tng lai cua hon nhan va gia nh

Le knh Thanh Mattheo Tong o Anh nhn xot thng cua c Giesu

 

Ngay 21/09/2013:

c Thanh Cha tiep kien Hoi ong Toa Thanh truyen thong xa hoi

Mot so bo nhiem cua c Thanh Cha tai Toa Thanh

Mot trai tim m ra vi Thien Chua Trao oi vi c Thanh Cha Phanxico

Ky niem 20 nam ban hanh Sach Giao ly Hoi thanh Cong giao Ngay Giao ly vien

 

Ngay 20/09/2013:

c Thanh Cha to giac mau thuan trong y khoa

TC mi goi cac muc t hay quang ai ong hanh va gan bo vi oan chien

 

Ngay 19/09/2013:

c Thanh Cha tra li phong van ve nhieu van e cua Giao Hoi

c Thanh Cha tiep kien 120 Giam Muc mi

c Thanh Cha keu goi mot giai phap chnh tr va ngoai giao cho Syria

 

Ngay 18/09/2013:

Th cua c cha Phaolo Nguyen thai Hp gi Hoi ong Giam muc Viet Nam

Lo ngai trc nhng tan kch cua che o c Cha Hp keu goi s ung ho quoc te

Me Giao Hoi giup chung ta song trng thanh va hanh phuc

Cac giam muc Cong giao nghi le Latinh vung A Rap nhom hop tai Roma

Chng trnh chnh thc chuyen vieng tham cua c Thanh Cha tai Assisi

 

Ngay 17/09/2013:

Giao oan Cong Giao Viet Nam tai Nhat Ban c hanh Nam c Tin

Ky niem 6 thang c Jorge Bergoglio lam Giam Muc Roma kiem Chu Chan Giao Hoi

c Thanh Cha keu goi cau nguyen cho cac nha lanh ao

Thanh le ta n cua c Tan Giam muc Phero Nguyen Van Vien tai Hng Phng

 

Ngay 16/09/2013:

Tuyen bo cua Linh muc oan giao phan Vinh

Linh muc oan giao phan Vinh hiep thong vi c Giam muc va giao x My Yen

c Thanh Cha gap g cac linh muc ang lam viec muc vu trong giao phan Roma

c Thanh Cha gap g cac linh muc cua giao phan Roma

 

Ngay 15/09/2013:

c Thanh Cha Phanxico e cao long thng xot va s tha th cua Thien Chua

 

Ngay 14/09/2013:

Th cua c Thanh Cha ve le phong chan phc Brochero

S than Toa Thanh tai Syria cho biet Bau kh Damascus ang c cai thien

 

Ngay 13/09/2013:

c Thanh Cha tiep kien 3500 Hiep S Thanh Mo Jerusalem

Lch phung vu cua TC t thang Chn en thang Mi Mot nam 2013

 

Ngay 11/09/2013:

Linh a Trai Gao Li mi goi bnh an cua c tan Giam muc Phu ta

c Thanh Cha Phanxico gap cac v ng au cac c quan trong giao trieu

Hay yeu men Giao Hoi la me a sinh chung ta ra trong c tin

 

Ngay 8/09/2013:

Theo Chua Giesu la chien au chong lai s d trong moi hnh thai cua no

 

Ngay 7/09/2013:

Hoa bnh la mot thien ch vt qua moi bien gii v no thuoc ve toan the nhan loai

Bat au buoi canh thc cau nguyen cho hoa bnh tai Siria

 

Ngay 6/09/2013:

Th Chung cua c Giam muc GP Vinh keu goi hiep thong vi giao x My Yen

Le Truyen chc Giam Muc phu ta GP Hng Hoa Anphongso Nguyen Hu Long

The gii c hanh Ngay Quoc te T thien lan au tien

Giao hoi Hoa Ky hng ng Ngay an chay va cau nguyen cho hoa bnh Syria

 

Ngay 5/09/2013:

c Thanh Cha tiep kien phai oan Chnh Thong Siro Malankara

c Thanh Cha keu goi khoi G20 suy t va giup giai quyet xung ot tai Siria

 

Ngay 4/09/2013:

ai le Tan phong c Giam muc Phu ta Gp Vinh Phero Nguyen Van Vien

Cac ban tre la niem hy vong cua Thien Chua va cua Giao Hoi

Chng trnh vieng tham cua c Thanh Cha tai Assisi

Hoi giao chnh tr tai Ai Cap va trong the gii A rap

c Thanh Cha Phanxico gap cac nha lanh ao Do Thai

Hoi ngh quoc te Jordan Nhng thach o oi vi Kito hu A Rap

 

Ngay 3/09/2013:

au co Chua Giesu hien dien th ay luon co s khiem ton va tnh thng

Ngay an chay cau nguyen cho hoa bnh tai Siria

 

Ngay 2/09/2013:

Tuyen bo au tien cua c tan quoc vu khanh Toa Thanh

ai hoi Gii tre Hat Phc Ly trong Nam c Tin

TC Phanxico canh tnh cac tn hu ng dung li noi giet hai ke khac

 

Ngay 1/09/2013:

c nguyen Giao Hoang Bien c c hanh thanh le vi cac cu mon sinh

TC an nh ngay 7/09/2013 la ngay an chay cau nguyen cho hoa bnh tai Siria

 


Tin Tc nam 2013 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2012 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2011 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2010 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2009 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: October 14, 2013 .