RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 9 nam 2006

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 30/09/2006:

LM Hoang Van at dang le cau nguyen cho GM Nguyen Quang Tuyen

Chng Tnh Tang Le c co Giam Muc Giuse Maria Nguyen Quang Tuyen

 

Ngay 29/09/2006:

ien Van Chia Buon Cua c Hong Y Ivan Dias gi Giao Phan Bac Ninh

Tan Quoc Vu Khanh Toa Thanh gap g chnh thc ngoai giao oan

Chnh Thong Giao Tho Nh Ky hy vong chuyen tham cua TC c thc hien

 

Ngay 28/09/2006:

c Thanh Cha Beneito XVI tiep kien Tan ai S c canh Toa Thanh

Ca giao phan Bac Ninh thng khoc va cau nguyen cho ngi Cha hien

 

Ngay 27/09/2006:

TC nhac en mau gng cua Thanh Tong o Toma

Li Cam n Cua Giao Phan Bac Ninh ve Nhng Giup cho GM Bac Ninh

Vai Phan ng lien quan cuoc Gap G cua TC vi Quy V ai S Hoi Giao

 

Ngay 26/09/2006:

Vai chi tiet ve cuoc i cua TGM Milingo b va dt phet thong cong tien ket

TGM Milingo, cu TGM Lusaka, nc Zambia, b va dt phep thong cong

Dien van cua TC trong buoi tiep kien quy v ai S cac nc Hoi Giao

 

Ngay 25/09/2006:

Thanh le cau nguyen cho c co Giam muc Nguyen Quang Tuyen

TC nhan nh ve chuyen vieng tham que hng tai mien nam nc c

 

Ngay 24/09/2006:

c Cha Nguyen Q. Tuyen qua i luc 4:58 chieu 23/9/2006 tai Hoa Ky

 

Ngay 22/09/2006:

Hoi Ngh Au Chau lan th V cua cac giao s ai hoc ve tng lai Au Chau

Hoi Giao tai Nga bang long chap nhan nhng li giai thch cua TC

TC se tiep kien cac v ai s cua cac quoc gia Hoi Giao canh Toa Thanh

 

Ngay 21/09/2006:

TGM Tomasi giai thch ve Dien Van cua TC tai ai Hoc Regensburg

Thong tin ve La Strada, to chc thanh lap nham chong nan buon phu n

 

Ngay 20/09/2006:

HY Bertone, Tan Quoc Vu Khanh Toa Thanh, mo ta ve giao trieu Roma

TC giai thch ve nhng li ngai a noi tai Regensburg lien quan ti Hoi Giao

 

Ngay 19/09/2006:

Nhng chuyen vieng tham trong tng lai cua TC trong nam 2006 va 2007-2008

 

Ngay 17/09/2006:

Gp Vinh to chc thanh le khai giang nam hoc mi cho sinh vien cong giao

 

Ngay 15/09/2006:

TC bo nhiem TGM Dominique Mamberti lam Tan bo trng ngoai giao

HY Tarcisio Bertone chnh thc thi hanh trach vu Quoc Vu Khanh

Dien van t gia cua TC tai Phi Trng Quoc Te Franz Josef Strauss

 

Ngay 14/09/2006:

TC i vieng phan mo cua song than, tai Ngha Trang Ziegetzdorf

 

Ngay 13/09/2006:

Bai Giang cua TC trong Thanh Le tai cong vien Islender Feld, Regensburg

 

Ngay 12/09/2006:

TC Beneito XVI hanh hng en en Thanh c Me Altoetting

 

Ngay 11/09/2006:

HY Pham Minh Man Gap G Thay Co Giao Vao au Nam Hoc Mi

Bai giang cua TC trong thanh le Chua Nhat 10/9/2006 tai Munich

 

Ngay 10/09/2006:

Bai dien van cua TC tai Phi Trng Quoc Te Munich, c Quoc

 

Ngay 8/09/2006:

Th Muc Vu Nam 2006 Cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam

TC len ng vieng tham c va sinh quan cua ngai tai mien Baviera

 

Ngay 6/09/2006:

TC nhac en dung mao cua Thanh Philipphe Tong o

 

Ngay 5/09/2006:

S iep cua TC ky niem 20 nam Cuoc Gap G Cau Nguyen Cho Hoa Bnh

 

Ngay 4/09/2006:

Tap sach ky niem 15 nam HY Sodano phuc vu vi t cach Quoc Vu Khanh

Ky niem 20 Nam cuoc Gap G Lien Ton cau nguyen cho hoa bnh the gii

 

Ngay 2/09/2006:

Bai Giang Cua c Cha Phaolo Bui Van oc Trong Thanh Le Gii Tre

 

Ngay 1/09/2006:

Nhng linh muc nao a cong tac vi mat vu cong san hay nhn nhan loi lam

 


Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: November 09, 2006 .