RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 3 nam 2007

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 31/03/2007:

ai bieu gii tre Viet Nam tham d hoi ngh quoc te gii tre lan th IX tai Roma

 

Ngay 30/03/2007:

Phai oan HY Pham Minh Man tham vieng Tokyo, Nhat Ban

N Tu Marie Simon Pierre c Phep la do li cau khan cua c Gioan Phaolo II

 

Ngay 29/03/2007:

Phai oan HY Pham Minh Man tham vieng Nagasaki, Nhat Ban

TC gap g va C Hanh Nghi Thc Thong Hoi vi Cac Ban Tre Roma

Lien Hiep Cac Be Tren Thng Cap Viet Nam en Tham Giao Phan Kon Tum

 

Ngay 28/03/2007:

Phai oan HY Pham Minh Man tham vieng Hiroshima, Nhat Ban

Linh Muc Anphong Tran Khanh Thanh a c Chua goi ve ngay 28/03/2007

 

Ngay 27/03/2007:

Phai oan HY Pham Minh Man tham vieng Kobe va Himeji, Nhat Ban

 

Ngay 26/03/2007:

Phai oan c Hong Y Gioan Baotixita Pham Minh Man tham vieng Nhat Ban

Phong Van c Ong Parolin ve Chuyen tham Viet Nam cua Phai oan Toa Thanh

Thanh Le Ta n Mng Ky Niem 120 Nam Giao x Phng Quy (1887-2007)

 

Ngay 25/03/2007:

Phong Van HY Scola ve Tong Huan Hau THGM ve B Tch Thanh The

 

Ngay 24/03/2007:

Phong van TGM Eterovic ve Tong Huan Hau THGM ve B Tch Thanh The

 

Ngay 23/03/2007:

HGX va Ban Nganh Hat Quang Tr Tham D Tnh Tam Mua Chay 2007

Tnh Tam Mua Chay 2007 Tai Nha Th Ha Bau Gh Pleiku Gp Kontum

Phong van LM Juan Flores ve Tong Huan Hau THGM ve B Tch Thanh The

HY Martino tham d Hoi Ngh ve van e Di Dan Tai ai Loan

 

Ngay 22/03/2007:

Dien bien mi nhat xung quanh bien co tng Pieta b ap pha ong inh

Khoa huan luyen giao ly vien au tien trong lch s giao x ai ien

Gii thieu Tong Huan Hau TH Giam Muc ve B Tch Thanh The (bai 8)

 

Ngay 21/03/2007:

ai Chung Vien Saigon c Chnh Quyen VN cho phep tuyen sinh hang nam

Gii thieu Tong Huan Hau TH Giam Muc ve B Tch Thanh The (bai 7)

 

Ngay 20/03/2007:

Chng Nhan i Thng - Li T Tnh cua Giuse Maria Nguyen c Ngh

Giot Le Thong Hoi

Gii thieu Tong Huan Hau TH Giam Muc ve B Tch Thanh The (bai 6)

 

Ngay 18/03/2007:

Gii thieu Tong Huan Hau TH Giam Muc ve B Tch Thanh The (bai 5)

Thanh le phong chc Pho Te tai giao phan Thanh Hoa

TGM Ngo Q Kiet c hanh Le Giuse Bao Tr Hoi Gia Trng Bac Ninh

Cong oan Mai Sn - Sn La b cong an khung bo cam sinh hoat ton giao

 

Ngay 17/03/2007:

GM Nguyen Van Hoa tham cac ch em dong Men Thanh Gia Nha Trang

Gii thieu Tong Huan Hau TH Giam Muc ve B Tch Thanh The (bai 4)

 

Ngay 16/03/2007:

Gii thieu Tong Huan Hau TH Giam Muc ve B Tch Thanh The (bai 3)

 

Ngay 15/03/2007:

Tong Huan Hau THGM ve B Tch Thanh The Sacramentum Caritatis

Gii thieu Tong Huan Hau TH Giam Muc ve B Tch Thanh The (bai 2)

 

Ngay 14/03/2007:

Song tnh bac ai mua chay 2007 tai Giao Phan Bac Ninh

Le gio th 18 c Co Giam Muc Giuse Maria inh Bnh muc t Hoa Bnh

Gii thieu Tong Huan Hau TH Giam Muc ve B Tch Thanh The (bai 1)

 

Ngay 13/03/2007:

Phai oan Toa Thanh mang ve tin tc tot ep trong chuyen tham Viet Nam

Thong cao cua Toa Thanh sau chuyen tham cua Phai oan Toa Thanh tai VN

 

Ngay 12/03/2007:

Tong Thong Bush se hop mat vi TC Beneito XVI tai Vatican vao thang 6/2007

Huan c cua TC trong buoi oc Kinh Truyen Tin Tra CN III Mua Chay

 

Ngay 11/03/2007:

Thanh le ta n cua phai oan Toa Thanh Vatican tai nha th chnh toa Ha Noi

Con Tim Vui Tr Lai

GM Vo c Minh en vi Hoi Dong MTG Nha Trang dp Thng Huan 2007

 

Ngay 10/03/2007:

Tnh Tam Mua Chay 2007 tai Giao X Nam Hoa Saigon

Lien hiep N aminh VN to chc ai hoi ky niem 11 nam ngay thanh lap

TC gap g va cau nguyen vi cac sinh vien Au A Chau

 

Ngay 9/03/2007:

Tien trnh phong chan phc cho c Gioan Phaolo II ket thuc ngay 2/04/2007

Tng thuat chuyen tham cua Phai oan Toa Thanh tai Pleiku ngay 9/03/2007

Tng thuat thanh le do Phai oan Toa Thanh c hanh tai Kotum ngay 8/3/2007

Tng thuat chuyen tham cua Phai oan Toa Thanh tai Kontum ngay 8/03/2007

 

Ngay 8/03/2007:

Giao phan Qui Nhn on tiep Phai oan Toa Thanh en vieng tham

 

Ngay 7/03/2007:

Cau chuyen chim canh cut tm ve que hng

TC bo nhiem TGM Angelo Bagnasco lam tan chu tch HGM Italia

Vai net ve HY Camillo Ruini Chu tch sap man nhiem cua HGM Italia

Phai oan Toa Thanh Vatican vieng tham giao phan Qui Nhn

 

Ngay 6/03/2007:

Giao Hoi VN yeu cau Nha Nc tra lai phan at cua Thanh a La Vang

Tong Huan Hau THGM ve B Tch Thanh The Sacramentum Caritatis

Phai oan Toa Thanh Vatican gap g cac vien chc chnh phu Viet Nam

 

Ngay 5/03/2007:

Nhng nhan nh cua TC Beneito XVI ve c Phaolo VI

Chng trnh em anh sang cho ngi mu ngheo Bac Ninh

Vai li ban hau trng sau s kien c Me Pieta Ninh Bnh b ap pha

 

Ngay 4/03/2007:

Huan c cua TC tra Chua Nhat II Mua Chay: s can thiet cua Cau Nguyen

 

Ngay 4/03/2007:

Nhng Tam Tnh Tri An cua TC gi en HY Biffi vao cuoi Tuan Phong

 

Ngay 3/03/2007:

Vai net ve HY Giacomo Biffi, v Giang Phong Mua Chay danh cho TC

Bai Giang cua c Cha Bui Van oc trong Thanh Le gii tre tai My Tho

 

Ngay 1/03/2007:

Thong Bao ve chuyen tham Giao Phan Kontum cua Phai oan Toa Thanh

Ba ieu c nguyen au nam inh Hi cua HY GB Pham Minh Man

Phai oan Toa Thanh vieng tham Viet Nam t ngay 5 en ngay 11/03/2007

Vai Suy Niem trong Tuan Cam Phong cua TC va Giao Trieu (bai 3)

 

Ngay 1/03/2007:

Thanh le ta n thanh hien nha th Tho Ninh, Bac Ninh

Vai Suy Niem trong Tuan Cam Phong cua TC va Giao Trieu (bai 2)

Thong bao ve viec hop mat ong hng Thanh Hoa tai Saigon

 


Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: May 21, 2007 .