RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 6 nam 2012

 


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 30/06/2012:

TC nhan n t chc cua c Giam Muc Phu Cng va Qui Nhn

 

Ngay 29/06/2012:

c Thanh Cha trao giay Pallium cho 43 v Tong Giam Muc chnh toa

 

Ngay 28/06/2012:

Toa Thanh Vatican cong bo cac Tong Giam Muc c trao day pallium

TC tiep kien Phai oan Toa Thng Phu Chnh Thong Constantinople

Cong bo 17 sac lenh ve cac an phong chan phc

 

Ngay 27/06/2012:

Doc o chnh mnh la con ng cua cuoc song kito

Mot so van e quan trong va te nh trong i song Giao Hoi

 

Ngay 26/06/2012:

Cha Giam oc Caritas Viet Nam tham d Hoi ngh Caritas A chau tai ai Loan

c Thanh Cha vieng tham cac nan nhan ong at tai bac Italia

Mot so bo nhiem tai Toa Thanh

Ngay quoc te chong nan tra tan

 

Ngay 25/06/2012:

Benh vc cong ly va Giao Hoi

Cong bo Van kien cua Bo Giao Duc Cong Giao ve viec muc vu n goi linh muc

 

Ngay 24/06/2012:

Thanh Gioan Tay Gia cao trong v la ngon s don ng cho Chua Cu The

 

Ngay 23/06/2012:

c Thanh Cha gap cac Hong y ve vu Vatileaks

 

Ngay 22/06/2012:

TC keu goi cac Giam Muc Colombia giup cac tn hu ng i theo giao phai

HY Quoc vu khanh Toa Thanh keu goi giup cac ba me va con b Sida

 

Ngay 21/06/2012:

The gii ky niem Ngay t nan the gii do Lien Hp Quoc thiet lap

c Thanh Cha tai keu goi hoa bnh cho Syria

Cong bo chng trnh c hanh Nam c Tin tai Roma

 

Ngay 20/06/2012:

Li cau nguyen em anh sang vao trong the gii toi tam

c Thanh Cha keu goi cham dt bao lc khung bo tai Nigeria

 

Ngay 19/06/2012:

uc ket va d am cua ai Hoi Thanh The lan th 50 tai Dublin Ailen

Cong ong Chung Vaticang II la bien co rong m cho Thanh Kinh

Cong bo tai lieu lam viec cua Thng Hoi ong Giam Muc the gii ky th 13

Be mac ai hoi Thanh The Quoc Te lan th 50 tai Dublin

 

Ngay 18/06/2012:

Hop bao cua Giam oc Phong Bao Ch Toa Thanh ve vu Vatileaks

To chc Caritas quoc te va cuoc chien chong lai nan oi tren the gii

 

Ngay 17/06/2012:

Giao phan Thanh Hoa ton vinh Long Thng Xot Chua

S iep Video TC gi ai Hoi Thanh The quoc te th 50 tai Dublin

Tin tng va hy vong gia nhng kho khan vat va va c cc

 

Ngay 16/06/2012:

Khi li nhuan khong che chnh tr

 

Ngay 15/06/2012:

c Thanh Cha tiep Chu tch ai Hoi ong th 66 cua Lien Hiep Quoc

Thanh lap Giao hat tong nhan tai Australia

Keu goi khoi G20 chien au chong nan ngheo kho tren toan cau

Ba Lan ky niem 25 nam phong trao chau Thanh The lien l

Giam oc To Chc Thc Pham va Canh Nong vieng tham c Thanh cha

Hoi Dong Phuc Am S Song mng 9 N Tu tien khan

 

Ngay 14/06/2012:

c Thanh Cha se di chuyen ti Castel Gandolfo t ngay 3 thang 7 nam 2012

 

Ngay 11/06/2012:

Phong van HY Marc Ouellet ac s cua TC chu s ai Hoi Thanh The Quoc Te th 50 tai Dublin

 

Ngay 7/06/2012:

c Thanh Cha benh vc viec ton sung Thanh The

c Thanh Cha ca ngi vai tro cua the thao

 

Ngay 6/06/2012:

Nhan loai khong co tng lai neu khong co gia nh

 

Ngay 5/06/2012:

Quan gia cua c Thanh cha co the b phat tu 6 nam neu b ket an

Chan Phuc Gioan Phaolo II v Giao Hoang cua S Song

 

Ngay 4/06/2012:

Canh giac ve nhng sai lam trong cuon sach cua mot n tu Hoa Ky

 

Ngay 3/06/2012:

c Thanh Cha be mac ai hoi ky 7 cac gia nh Cong Giao the gii

 

Ngay 2/06/2012:

Le hoi chng t cua cac gia nh vi c Thanh Cha

Tng thuat ngay th hai TC vieng tham muc vu Tong giao phan Milano

 

Ngay 1/06/2012:

c Thanh Cha bat au vieng tham Tong giao phan Milano

 


Tin Tc nam 2012 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2011 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2010 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2009 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: February 01, 2016 .