RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 8 nam 2008

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 24/08/2008:

c Ong Georg c trao tang Cong Dan Danh D cua Castel Gandolfo

 

Ngay 23/08/2008:

TC Bo Nhiem TGM Monsengwo Lam TTK ac Biet THGM

Mai Am Don Bosco Va Hanh Trnh Xuyen Viet

 

Ngay 22/08/2008:

Th c Cha Hoang c Oanh mng Tet Trung Thu va Nam Hoc mi

Con qua sm e noi ve viec c Thanh cha vieng tham Trung Quoc

 

Ngay 21/08/2008:

TC C c Hong Y Meisner Lam ac S Tai Lituani

 

Ngay 15/08/2008:

Ngay hoi giao l tai giao x Nguyet c, Bac Ninh

 

Ngay 14/08/2008:

Ky niem 3 nam thay Roger Schutz qua i

 

Ngay 12/08/2008:

Chnh Quyen Anh cho phep cai tang Hai Cot cua HY Newman

C quan tr giup phat trien cua HGM c mng 50 thanh lap

c Giam Muc Hoang Van at Ngi Cha cua Benh Nhan Phong

Cac Tn hu han hoan chuan b mng Le Me Maria hon xac len tri

 

Ngay 11/08/2008:

Hanh Hng ky niem 150 nam c Me hien ra cho Bernadette

Giao Hoi va tnh hnh chien s tai Ossezia

Thanh Le Gio Cau Nguyen Cho c Ong Nguyen Ngoc Oanh

Thanh Le Ky Niem 60 Nam Thanh Lap Legio Mariae Viet Nam

 

Ngay 10/08/2008:

Nhng Dau An Cuoc i Cua c Tan GM Cosma Hoang Van at

Danh sach cac nan nhan t thng trong tai nan xe bus Sherman

Chu tch HGM VN chia buon vi nhng nan nhan tai nan xe bus

TGM Ha Noi Chia Buon vi nhng Nan Nhan Tai Nan Xe Bus

 

Ngay 9/08/2008:

TGM Ngo Quang Kiet ban b tch them sc cho 218 em thieu nhi

 

Ngay 7/08/2008:

TC c trao tang Cong Dan Danh D cua Th Xa Bressanone

Nhat Bao Quan Sat Vien Roma chuc mng The Van Hoi Bac Kinh

 

Ngay 6/08/2008:

Huan c cua TC tai Oies ni sinh trng cua thanh Josef Freinademetz

TC trao oi vi cac linh muc ve nhng van e lien quan en moi sinh

TC Beneito XVI gap rieng vi hang giao s giao phan Bolzano

Ky Niem 63 Nam Bom Nguyen T nem xuong Hiroshima va Nagasaki

 

Ngay 5/08/2008:

Vai Nhan nh cua Ong Gian Maria Vian ve c Phaolo VI

Mot linh muc xay nha th va cac cong trnh phu e nang giao dan

Tam hon c Thanh Cha Beneito XVI hng ve Trung Quoc

Th cua c Tong Giam muc Ngo quang Kiet gi giao phan Bac Ninh

 

Ngay 4/08/2008:

Tng niem 30 nam c Phaolo VI qua i (6/08/1978-6/08/2008)

TC bo nhiem Cha Hoang Van at lam Tan Giam Muc GP Bac Ninh

 

Ngay 3/08/2008:

Tong thong Thuy S tham d thanh le tai nha th chnh toa Ha Noi

 


Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: September 25, 2008 .