RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 2 nam 2015

 


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 28/02/2015

c Thanh Cha keu goi cac Hp tac xa Italia tm phng thc mi

c Thanh Cha tiep kien cac Giam Muc Bac Phi ve Roma tham Toa Thanh

Ngi Hoi giao bay to tnh oan ket vi cac Kito hu ong Phng trong Mua Chay

Ban gi y xet mnh xng toi cua c Thanh Cha Phanxico trong Mua Chay

 

Ngay 27/02/2015

Cha Lombardi len an cac bai cua tuan bao Espresso

Gii thieu sach Tnh yeu la s menh cua chung ta e gia nh c song doi dao

Canh tan phung vu e giup cac tn hu tham d tch cc va co y thc hn

oan chot cuoc hanh trnh cua mot ngi hanh hng tam thng c Benecto XVI

 

Ngay 26/02/2015

Thanh le ta n cua c Tan Hong Y Phero Nguyen Van Nhn tai Nha th Chnh Toa Ha Noi

a gia tang cua Kito Giao

Hn 300 ngan ngi nc ngoai ang ky d Ngay Quoc Te gii tre tai Ba Lan

 

Ngay 25/02/2015

Thanh Grigor Narekatsi c ton phong Tien s Hoi Thanh

 

Ngay 24/02/2015

Phu Quoc vu khanh minh xac li c Thanh Cha

ISIS thien ang hoa nguc hai ben

c giam muc Angaelos Giao hoi Chnh thong Copt noi Toi tha th cho ISIS

c Giam Muc giao phan Orange Kevin W Vann chu te thanh le tai giao x Tan Phu Saigon

 

Ngay 23/02/2015

30 trieu My Kim cho ai Hoi gia nh Cong Giao the gii

Giao Hoi co them mot v Tien S Hoi Thanh

c Thanh Cha tnh tam mua chay

James Foley va t ao mi t ao cu

 

Ngay 22/02/2015

c Thanh Cha quang dien y ngha mua chay nh mot mua chien au

Chu tch Lien HGM A chau bay to long thanh knh vi cac Kito hu Ai Cap chu t ao

 

Ngay 21/02/2015

c Thanh Cha tai keu goi nhng ke bat lng hoan cai

c Thanh Cha tiep kien Ba thu tng c

Indonesia ien hnh cua s hoa hp va ton trong cac nhom thieu so

c Thanh Cha Phanxico khai mac Mua Chay

c Giao Hoang Phanxico tiep kien thu tng c Angela Merkel

 

Ngay 20/02/2015

c Thanh Cha lien i vi Giao Hoi va nhan dan Ucraina

Giao x Chu Hai c vinh d on c Cha Kevin Vann Giam Muc giao phan Orange

Tuyen bo cua Toa Thanh tai Lien Hiep Quoc ve Phat Trien Xa Hoi

 

Ngay 19/02/2015

c Thanh Cha gap g hang giao s giao phan Roma

Quan iem cua Cac Hoi ong Giam Muc Phi Chau ve Thng Hoi ong nam 2015

Hoa Ky lien ket ong tnh luyen ai vi cuoc chien chong khung bo

 

Ngay 18/02/2015

Can cap thiet em tnh huynh e vao long xa hoi ngay nay

c Thanh Cha chu s le tro

c Thanh Cha keu goi hoa bnh cho Libia

 

Ngay 17/02/2015

Toan van S iep cua c Thanh Cha nhan Ngay Quoc te gii tre lan th 30

Cong bo s iep cua c Thanh Cha nhan Ngay Quoc te gii tre lan th 30

c Thanh Cha chia buon vi Giao Hoi Chnh Thong Copte Ai Cap

c tan Hong y Phero Nguyen Van Nhn tra li phong van America Magazine

c Cha Giuse inh c ao tiep Nhom Giao Chc Cong Giao Tong Giao Phan Saigon

ai ket bang mau

 

Ngay 16/02/2015

c Thanh Cha Phanxico chuc mng Nam mi am lch

c Hong Y Marx phat bieu ve c Phanxico Thng Hoi ong va phu n trong Giao Hoi

Xuan hop mat Lien Tu S Viet Nam tai Paris Phap

Than hoc va cac e ngh cai to giao trieu mi ay

 

Ngay 15/02/2015

c Thanh Cha Phanxico c hanh thanh le ong te vi cac Tan Hong Y

Hng dan ghi danh tham d ai hoi The gii cac Gia nh Philadelphia 2015

Cong ngh Hong y thng le vi nghi thc trao mu cho cac tan Hong y

 

Ngay 14/02/2015

c Thanh Cha chu s Cong ngh phong 20 Hong Y va xac nh le phong 4 hien thanh

c Tan Hong Y Phero Nguyen Van Nhn c c Thanh Cha tan phong tai Roma

oi thoai lien ton tai An o

Cong ngh Hong y ngoai thng ngay th hai

 

Ngay 13/02/2015

Ngay th hai cua Cong ngh ngoai thng Hong Y oan

Nhng the he ban me ban con

Khai mac Cong ngh Hong y ngoai thng

HY Phero Nguyen Van Nhn hop Cong Ngh Hong Y cung phai oan Viet Nam a ti Roma

Dong Man Coi Bui Chu an Tet vi benh nhan tam than

Caritas Hai Phong vui Tet cung benh nhan phong Ch Linh Hai Dng

Tai chanh cua Toa Thanh ti hong hn d tng

c Hong Y than hoc gia Dong Ten Karl Josef Becker qua i

 

Ngay 12/02/2015

c Thanh Cha Phanxico khai mac cong ngh Hong Y

Tan hong y va tnh cong giao cua Giao Hoi

Giao hoi ieu hanh 115 ngan 352 c s cham soc y te va tr cap xa hoi tren the gii

Bo Phung t va Ky luat cac B tch cong bo Tap sach Hng dan giang thuyet

 

Ngay 11/02/2015

Con cai la hong an cua Chua Mot xa hoi khong co con la mot xa hoi khong ky c va khong tng lai

c Thanh Cha keu goi cu giup cac thuyen nhan

Le c Me Lo c Ngay phuc vu Benh nhan

Cai nhn sai lac cua Tong Thong Obama khi noi ti ISIS va Thap T Quan

 

Ngay 10/02/2015

Lap trng cua Toa Thanh trc cuoc leo thang bao lc tai Ucraina

Lien Giao Hat Cam Ranh va Cam Lam dang le ta n va chuc tet nam mi 2015

Haiti nam nam sau tran ong at

 

Ngay 9/02/2015

S iep c Thanh Cha nhan Ngay The gii cac benh nhan 11 thang 2 nam 2015

c Thanh Cha vieng tham Giao x thanh Micae Tong lanh thien than pha ong bac Roma

Giao phan My Tho khai mac nam i Song Thanh Hien

Ngay bao ve s song Italia lan th 37

 

Ngay 8/02/2015

Hay cham soc ngi au yeu v ho chnh la than mnh c Kito

Hoi ong Muc Vu Giao x va Ban ieu hanh oan the trong Giao Phan a Nang hop mat

Uy ban Toa Thanh Bao ve Tre v thanh nien Trach nhiem chnh la cua cac giam muc

Bao ve tre em la u tien hang au cua c Thanh Cha Phanxico

 

Ngay 7/02/2015

c Thanh Cha co vo tong o giao dan tai thanh th

c Thanh Cha tiep kien Hoi ong Toa Thanh ve Van hoa

c Thanh Cha tiep kien Lien Hoi ong Giam Muc Phi chau va Madagascar

c giao hoang Phanxico se phat bieu tai Quoc hoi Hoa Ky

 

Ngay 6/02/2015

c Thanh Cha tham Quoc hoi lng vien Hoa Ky ngay 24 thang 9 nam 2015

Chua Nhat Hon Nhan va Tuan Le Hon Nhan Toan Quoc

 

Ngay 5/02/2015

c Thanh Cha noi chuyen vi cac hoc sinh khuyet tat

Thong bao thanh lap Van phong Muc vu Gii tre cua Hoi ong Giam Muc Viet Nam

c Thanh Cha tiep kien Hoi ong Giam Muc Hy Lap

Th cua c Thanh Cha ve Uy ban Toa Thanh chong lam dung tnh duc

Roma c hanh Thanh le tng nh nhng ngi chet ngoai ng pho

Le gio Cha Micae Maria Viet Anh sang lap Dong Tan Hien ICM

 

Ngay 4/02/2015

Ngi cha phai luon luon hien dien trong gia nh tr giup v va gan gui vi con cai

c Thanh Cha tai keu goi ngng chien tai Ucraina

8 thang Hai Ngay Quoc te chong nan buon ngi

Tien ti viec ton phong Chan phc cho c Tong giam muc Romero

Ngoi thanh ng au tien c xay dng tai Cuba sau Cach mang 1959

Nhng anh en pha hy vong cho nam 2015 tren the gii

Co hang trieu tre em vo toi t ao ngay nay

 

Ngay 3/02/2015

c Thanh Cha khuyen khch oc va suy niem Tin Mng hang ngay

Chng trnh tnh tam Mua Chay 2015 cua Giao trieu Roma

c Thng phu Bartholomaios xac nhan ai Cong ong Chnh thong giao nam 2016

Dung mao Thng Hoi ong 2015 da vao mot so thanh vien va c c Phanxico xac nhan

 

Ngay 2/02/2015

Th cua TC gi cac Chu tch cac Hoi ong Giam muc ve Uy ban Toa Thanh Bao ve Tre v thanh nien

c Thanh Cha keu goi cac Giam Muc Lituani chong y thc he e doa gia nh

c Thanh Cha chu s thanh le nhan Ngay i Song Thanh Hien

c Thanh Cha Phanxico se vieng tham Sarajevo thu o cua Bosnia Herzegovina

Ngay Thanh Hien 2015 tai Tong Giao Phan Saigon

Le cung hien nha th Phuc Lac Tam Tong Giao Phan Thanh Hoa

Toa Thanh suy ngh ve vai tro phu n trong Giao Hoi va van hoa

 

Ngay 1/02/2015

c Thanh Cha oc kinh Truyen Tin va loan bao tham Sarajevo

Mai am Mai Tam tai Saigon lo cho ngi benh tat tong ket cuoi nam

TC phe chuan danh sach giam muc tham d Thng Hoi ong Giam muc thang 10 nam 2015

 


Tin Tc nam 2015 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2014 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2013 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2012 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2011 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2010 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2009 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: June 27, 2015 .