RADIO VERITAS ASIA

NEWS & VIEW

Tin Tc va Thi S

trong thang 4 nam 2008

Click here for ENGLISH NEWS


Tin Tc va Thi S ve Giao Hoi Cong Giao Viet Nam

Nhng Tin Tc va Thi S mi nhat (Hot News)

 

Ngay 30/04/2008:

Cac linh muc quyet tam oc kinh nhat tung va tham khao y kien giao dan

Toa ai S My to cao nan buon ban tre s sinh tai Viet Nam

 

Ngay 29/04/2008:

Dong Ngoi Li Viet Nam c nang len thanh tnh dong Viet Nam

 

Ngay 28/04/2008:

Cac hoc gia Phat giao va Tin lanh thuc giuc giao dan cai cach ton giao

Chng trnh lam vn trong nha giup giam bt tnh trang thieu lng thc

 

Ngay 27/04/2008:

TC truyen chc cho 29 tan linh muc vao ngay Chua Nhat 27/04/2008

 

Ngay 25/04/2008:

c Hong y Shan cua ai Loan kham pha ra tam nhn mi ve truyen giao

Ky niem Ngay Trai at bang nang cao nhan thc ve mau xanh

Giao X Phng uc xay san nha an ngh tien nhan cho giao dan

 

Ngay 24/04/2008:

Nha nc Viet Nam ha tra lai at thuoc trung tam Thanh Mau toan quoc

 

Ngay 22/04/2008:

Tan giam muc An o u tien muc vu gii tre va giao duc

Phu huynh chung sinh VN c mi goi tiep tuc ho tr ao tao linh muc

Bai dien van t gia cua TC tai Phi Trng Quoc te Kennedy New York

 

Ngay 21/04/2008:

Ngi Cong giao Tajikistan hao hc giup cac Kito hu tai Thanh a

LM Federico Lombardi nhan nh ve chuyen tong du cua TC tai Hoa Ky

TC en cau nguyen tai Mat Bang Zero New York

 

Ngay 20/04/2008:

c Thanh Cha gap cac ban tre tai chung vien Thanh Giuse New York

TC dang Thanh Le tai Nha Th Chnh Toa St Patrick cua New York

 

Ngay 19/04/2008:

Kham Benh va Phat Thuoc Thien Nguyen tai Giao X Ka-n, GP a Lat

Giao Ho Oanh, Bac Ninh Han Hoan Mng Le Ta n Khanh Thanh Nha Th

 

Ngay 18/04/2008:

Bai phong van c Hong y Man suy ngh ve 10 nam lam tong giam muc

Cac ba me Sri Lanka lo s cho tnh mang va s an toan cua cac linh muc

Tng thuat ngay th t trong chuyen vieng tham cua TC tai Hoa Ky

TGM Celestino Migliore than phien viec lam dung ton giao e gay chien

Tng thuat Thanh Le TC c hanh tai Cong Vien Quoc Gia 17/4/2008

 

Ngay 17/04/2008:

Thieu nhi Thai Lan bay to khat vong hoa bnh bang hnh anh

Tng thuat ngay th ba trong chuyen tham cua TC tai Hoa Ky

Thong Cao chung cua Toa Thanh va Van Phong Tong Thong Hoa Ky

Thu o Washington vang day li hoan ho Chuc Mng Sinh Nhat TC

 

Ngay 16/04/2008:

Tng thuat ngay th hai trong chuyen tham cua TC tai Hoa Ky

Tng thuat ngay th nhat trong chuyen tham cua TC tai Hoa Ky

 

Ngay 15/04/2008:

Phu n A Chau gi vai tro chu ao trong cac cong ong pho bien hoa bnh

Tha tac vu linh muc nh la mot viec phuc vu

Thanh Le Ta n Khanh Thanh Ho Giao Ch Chu Giao Phan Bac Ninh

 

Ngay 14/04/2008:

Mot nha ngoai giao Philippines c bo nhiem lam s than Han Quoc

Cau Nguyen la u tien mot cua Linh Muc

Vai net tong quat ve chuyen vieng tham cua TC tai Hoa Ky

 

Ngay 13/04/2008:

Chng Trnh chi tiet chuyen vieng tham cua TC tai Hoa Ky

CV Ha Noi mng kim khanh linh muc Inhaxio Nguyen Ngoc Rao

S iep cua TC gi dan chung Hoa Ky trc khi en vieng tham

 

Ngay 12/04/2008:

Noi dung buoi lam viec cua giao x Thai Ha vi chnh quyen

Vang Len Mot Li Mi Goi

 

Ngay 11/04/2008:

HY Ernesto cu TGM Mehico t tran hng tho 88 tuoi

 

Ngay 10/04/2008:

Mot nhom giao dan An o thay phien nhau chau Thanh The lien tuc

Lanh ao Giao hoi B vieng tham Trung Quoc e ay manh hiep nhat

Gii Bao Ch rat quan tam theo doi chuyen tham cua TC tai Hoa Ky

 

Ngay 9/04/2008:

Giao phan Hong Kong huy bo chuyen hanh hng Sheshan

Lan au tien Giao hoi a phng tai Nepal tan phong linh muc

Phat giao va Kito hu tng nh mot bo trng Cong giao b sat hai

 

Ngay 8/04/2008:

Bien Ban Cuoc Hop Ban To Chc Nam Thanh 2010

GM Kim c bo nhiem vao Hoi ong Giao hoang ve hiep nhat Kito

Vai net ve S iep cua TC gi Giao Hoi Cong Giao tai Hoa Ky

 

Ngay 7/04/2008:

Ngi Cong giao c thuc giuc nang lan chuoi long thng xot Chua

Th Muc Vu thang 5/2008 cua HY Gioan Baotixita Pham Minh Man

 

Ngay 6/04/2008:

Vai net ve Ong Mikhail Gorbachev cu lanh tu ang cong san Lien Xo

 

Ngay 5/04/2008:

Bai Rac, lang Brong Ngol va Giot Nc

 

Ngay 4/04/2008:

TGP Saigon m rong trung tam muc vu nham ap ng nhu cau Giao hoi

 

Ngay 3/04/2008:

Dong Chua Cu The Viet Nam cam ket tiep tuc phuc vu ngi khon cung

Chuyen vieng tham lam phan chan ngi Cong giao trong mot mien xa xoi

Thao Thc cua cac S T trong k thi tuyen sinh vao CV Ha Noi

Hoc Sinh Ngheo Vong Phan Hng Yen c tang Xe ap e i hoc

Chnh Phu Tcheque ong y hoan tra tai san cua Giao Hoi

 

Ngay 2/04/2008:

Vai tro cau nguyen va pho thac c nhan manh tai le tot nghiep chung vien

Mot giam muc keu goi bao ve thanh a Madhu khoi cuoc xung ot d doi

 

Ngay 1/04/2008:

Vung cao nguyen co c Thanh le Tuan thanh au tien trong nhieu thap nien

Chng trnh tr cap cua Caritas giup nhng ngi song sot phuc hoi sinh ke

Thong iep th III cua TC se c cong bo trc mua he nam 2008

Hng ve Nhng ngi ngheo tai Thu o Ha Noi

Thi Tuyen Chung Sinh CV Thanh Giuse Ha Noi Nien Khoa 2008-2016

 


Tin Tc nam 2008 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | |

Tin Tc nam 2007 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2006 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2005 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2004 :  | | thang 1 | | thang 2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | | 

Tin Tc nam 2003 :  | | thang 1&2 | | thang 3 | | thang 4 | | thang 5 | | thang 6 | |

| | thang 7 | | thang 8 | | thang 9 | | thang 10 | | thang 11 | | thang 12 | |

Tin Tc nam 2002 :  | | thang 1~4 | | thang 5 | | thang 6 | | thang 7 | | thang 8 | |

| | thang 9 | | thang 10~12 | |

Tin Tc nam 2001 :  | | thang 1~3 | | thang 4~7 | | thang 8~12 | |

Tin Tc nam 2000 : | | Tin Tc Thi S thang 7~12 nam 2000 | |

| | Thi S thang 1~6 nam 2000 | | Tin Tc nam 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thi s thang 1~6/1999 | | thi s thang 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thi s thang 1~6/1998 | | thi s thang 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thi S trong nam 1997 | | 

S iep va Dien Van cua TC

Sunday Homilies

 


Prepared for internet by  Msgr. Peter Nguyen Van Tai.
Copyright (C) 1996 [Radio Veritas Asia, Philippines].
All rights reserved.
Last updated: May 21, 2008 .