8 thang Hai:

Ngay Quoc te chong nan buon ngi

 

8 thang Hai: Ngay Quoc te chong nan buon ngi.

Roma (WH 04-02-2015) - Sang th Ba 03 thang 02 nam 2015 Phong Bao ch Toa Thanh a m cuoc hop bao e gii thieu Ngay Quoc te chong nan buon ngi, c to chc lan au tien vao nam nay, 2015. Ngay nay se c to chc vao 8 thang Hai hang nam, ngay le knh Thanh Josephine Bakhita. Thanh n Bakhita ngi Sudan nguyen la mot no le, sau khi c tra t do, a tr thanh n tu Dong N t Bac ai Canossa va c tuyen thanh nam 2000. "Ngay Quoc te chong nan buon ngi" lan au tien co chu e "Thap len mot ngon en chong nan buon ngi".

"Ngay Quoc te chong nan buon ngi" do Hoi ong Toa Thanh Cham soc muc vu cho Di dan va Ngi l hanh cung vi Hoi ong Toa Thanh Cong ly va Hoa bnh va Lien hiep quoc te cac Be tren Tong quyen (UISG) to chc.

Tham d hop bao co c hong y Joao Braz de Aviz, Bo trng Bo i song Thanh hien va cac Hiep hoi i song tong o; c hong y Antonio Maria Veglio, chu tch Hoi ong Toa Thanh Cham soc muc vu cho Di dan va Ngi l hanh; va c hong y Peter Kodwo Appiah Turkson, Chu tch Hoi ong Toa Thanh Cong ly va Hoa bnh. Ngoai ra con co n tu Carmen Sammut, MSOLA, chu tch Lien hiep Quoc te cac Be tren Tong quyen (n); n tu Gabriella Bottani, SMC, ieu phoi vien cua Talitha Kum (Mang li quoc te i song Thanh hien chong nan buon ngi); n tu Valeria Gandini, SMC; va n tu Imelda Poole IBVM, ieu phoi vien mang li Talitha Kum tai chau Au.

c hong y Turkson nhac lai rang "ngay nay co hang trieu ngi - tre em, phu n va an ong thuoc moi la tuoi - b tc mat t do va buoc phai song nh no le. Vi nhng ngi ay, Thanh Josephine Bakhita la mot mau gng cua niem hy vong. c hong y khuyen khch cac tn hu noi gng thanh nhan, i theo bc chan cua ngai va xin ngai chuyen cau.

c hong y nhan manh: "c Thanh Cha mi goi tat ca chung ta nhan ra rang chung ta ang phai oi mat vi mot hien tng toan cau vt qua kha nang cua bat c mot cong ong hay quoc gia nao. e loai tr te nan nay, chung ta can huy ong mot lc lng cung co quy mo ln nh the". c hong y giai thch rang Ngay Quoc te chong nan buon ngi nham "van ong nang cao nhan thc va cau nguyen tren quy mo toan cau. Chung ta phai nhan thc ay u va can ke ve ieu ac nay... nhan thc i en cau nguyen ... cau nguyen dan en lien i... va tnh lien i dan en phoi hp hanh ong, cho en khi che o no le va nan buon ngi cham dt".

Nhan dp "Ngay Quoc te chong nan buon ngi" lan au tien, moi giao phan, giao x, moi hiep hoi, moi gia nh va ca nhan eu c mi goi suy t va cau nguyen e thap len ngon en chong toi pham nay, nh chu e a neu. Ngoai ra, cac buoi canh thc cau nguyen cung se c to chc tai nhieu nc khac nhau, vi cao iem la buoi oc kinh Truyen Tin tai quang trng Thanh Phero vao ngay 8 thang Hai.

Sau ay la li kinh nguyen c e ngh cho Ngay Quoc te chong nan buon ngi:

"Lay Chua, khi chung con nghe biet co nhng tre em, va ca ngi ln b la gat a en nhng ni xa la e boc lot tnh duc, cng bc lao ong va ban cac bo phan c the, tam tr chung con au buon va phan no v nhan pham va quyen li cua ho b cha ap bang nhng e doa, doi tra va bao lc.

Xin Chua giup chung con biet dung cuoc i mnh chong lai moi hnh thc no le.

Chung con cau xin Chua, cung vi Thanh Josephine Bakhita, cho nan buon ngi phai cham dt.

Xin ban cho chung con s khon ngoan va long can am e en vi tat ca nhng ai ang mang thng tch trong than xac, con tim va tinh than, e cung nhau chung con co the thc hien li Chua ha ban s song va tnh yeu du dang vo bien cho nhng anh ch em cua chung con ang b khai thac.

Xin Chua lay ong con tim cua nhng ai phai chu trach nhiem ve toi ac khung khiep nay va xin nang chung con trong no lc dan than cho t do, la qua tang Chua a danh cho con cai Chua. Amen".

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page