c Tan Hong Y Phero Nguyen Van Nhn

c c Thanh Cha Phanxico tan phong tai Roma

 

 

c Tan Hong Y Phero Nguyen Van Nhn c c Thanh Cha Phanxico tan phong tai Roma.

Vatican (WTGP HN 14-02-2015) - Vao luc 11g00 sang th Bay, ngay 14 thang 2 nam 2015, 20 tan Hong y thuoc 18 quoc tch a c c Thanh Cha Phanxico tan phong trong Cong ngh tai en th Thanh Phero.


Giao Hoi tai Viet Nam co them v Hong y th sau la c Hong y Phero Nguyen Van Nhn, Tong Giam muc Ha Noi.


Trong so hang chuc ngan ngi hien dien trong buoi le tan phong, co hn 145 Hong y, hang tram Giam muc, linh muc va ong ao than nhan cua cac v tien chc cung vi hang ngan tn hu tham d.

Sau bai huan du, c Thanh Cha bat au nghi thc tan phong Hong y mi.

c Thanh Cha lan lt xng ten 20 Hong Y. Tiep tuc nghi thc, 20 v tien chc Hong Y a tuyen xng c tin va tuyen the trung thanh vi Chua Kito va Tin Mng cua Chua, luon luon tuan phuc Toa Thanh va Thanh Phero ni ban than c Thanh Cha Phanxico va cac ang ke v ngai c bau len hp phap; luon bao ton bang li noi va hanh ong tnh hiep thong vi Giao Hoi Cong Giao; khong bao gi tiet lo cho ngi nao nhng g a c uy thac e gn gi, ma s tiet lo ieu ay co the gay hai hoac lam o danh Hoi Thanh; het sc chuyen can va trung tn thi hanh cac cong tac c keu goi thi hanh trong viec phuc vu Giao Hoi, theo cac quy tac luat nh.

Ke en, tng Hong y lan lt tien len qu trc mat c Thanh Cha e ngai oi mu o Hong y, va khi trao nhan, ngai noi:

"c Hong y hay nhan chiec nhan t tay cua Phero, va c Hong y nen biet rang do long yeu men v Thu lanh cac thanh tong o ma long yeu men Giao hoi c kien cng".

Sau cung c Thanh Cha trao sac ch ve viec phong Hong y cung nh viec ch nh tc hieu thanh ng.

Sau khi lanh mu va sac phong, cac Tan Hong y trao oi c ch bnh an vi c Thanh Cha. Cac v en chao Hong y oan roi len ngoi tren 20 chiec ghe danh cho cac Ngai.

Nghi thc tan phong cac Hong y mi keo dai khoang 1 tieng ong ho va ket thuc vi Kinh Lay Cha va li nguyen cua c Thanh Cha xin cho cac toi t Chua la cac tan Hong Y khi kien tr xay dng Giao Hoi, chieu toa rang ngi vi c tin toan ven va tam tr tinh tuyen.

Trong niem han hoan v Giao Hoi tai Viet Nam co them v Hong y th sau la c Hong y Phero Nguyen Van Nhn, Tong Giam muc Ha Noi, phai oan en t Viet Nam gom co c Tong giam muc Phaolo Bui Van oc, Chu tch Hoi ong Giam Muc Viet Nam va cac Giam muc thuoc cac Giao phan, cac linh muc en t Tong Giao Phan Ha Noi va cac Giao phan, Gia nh cua c Hong y cung vi ong ao nam n tu sy va cong oan tn hu ang tu hoc va sinh song tai hai ngoai a tham d nghi thc tan phong e hiep thong cau nguyen cho c Tan Hong Y Phero va chia se niem vui vi Ngai.

c Tan Hong y Phero Nguyen Van Nhn sinh ngay 1 thang 4 nam 1938 tai a Lat, thu phong linh muc ngay 21 thang 12 nam 1967, c bo nhiem lam giam muc pho a Lat ngay 11 thang 10 nam 1991, va tr thanh giam muc chnh toa a Lat ngay 23 thang 3 nam 1994.

Ngay 22 thang 4 nam 2010, Ngai c bo nhiem lam Tong Giam Muc Pho Tong Giao phan Ha Noi, va lam Tong Giam Muc chnh toa Ha Noi ngay 13 thang 5 nam 2010, ke nhiem c Tong Giam Muc Giuse Ngo Quang Kiet.

Nh chung ta a biet, ngay khi nhan c tin c Thanh Cha bo nhiem tc v Hong y, vi tat ca s khiem nhng, c tan Hong y Phero a dang li cam ta Thien Chua, tri an c Thanh Cha va nhan thay tc v Hong Y nay khong ch danh rieng cho Ngai nhng la cho Tong Giao Phan Ha Noi, cho Giao Hoi tai Viet Nam. "Tat ca v Giao Hoi", o lam tam tnh goi gon cua c Tan Hong Y khi nhan c s vu mi.

c Hong Y Phero Nguyen Van Nhn la Hong y th sau cua Giao Hoi tai Viet Nam, va la Hong y th 4 cua Tong Giao phan Ha Noi. Sau nghi thc phong tc v Hong y vao ngay 14 thang 2 nam 2015, tat ca 20 tan Hong y se cung ong te vi c Thanh Cha trong thanh le long trong vao 10g00 sang ngay Chua nhat 15 thang 2 nam 2015.

 

AT

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page