Chng trnh tnh tam Mua Chay 2015

cua Giao trieu Roma

 

Chng trnh tnh tam Mua Chay 2015 cua Giao trieu Roma.

Roma (WH 03-02-2015) - T ngay 22 en 27 thang Hai nam 2015, c Thanh Cha Phanxico cung vi giao trieu Roma se tham d tuan tnh tam Mua Chay tai Ariccia, mot thanh pho cach Roma 30 km. Nam 2015, e tai tuan tnh tam Mua Chay truyen thong la "Ngi toi t va tien tri cua Thien Chua hang song". Cac bai suy niem se xoay quanh mot th muc vu cua tien tri Elia, do cha Bruno Secondin, dong Carmel, hng dan.

Tuan tnh tam khai mac vi gi Chau Thanh The va Kinh Chieu luc 18 gi chieu Chua nhat 22 thang 02 nam 2015. Bai suy niem au tien se la: "Ra khoi 'ngoi lang' cua mnh". Nhng ngay ke tiep se khi s vi Kinh Sang luc 7g30, sau o la bai suy niem mot luc 9g30 trc khi bat au Thanh le ong te. Bai suy niem hai bat au luc 16g00 trc khi Chau Thanh The va oc Kinh Chieu. Vao ngay cuoi cung, th Sau 27 thang 02 nam 2015, se c hanh Thanh le ong te luc 7g30 va be mac vi bai suy niem luc 9g30 ve e tai "Mac lay ao choang cua tien tri Elia" (e tr thanh nhng tien tri cua tnh huynh e).

Trong suot tuan tnh tam, nhieu e tai lan lt se c suy niem thau ao nh "Nhng con ng dan en s chan thc" (can tnh cua c Tin va can am noi Khong vi nhng g m ho), "Nhng loi mon cua T do" (t nhng than tng h ao en long ao c ch thc), "e cho Chua gay bat ng" (gap g Chua ni khac va nhn nhan ngi ngheo co the Phuc-am-hoa chung ta), "Cong ly va s chuyen cau" (Chng ta cua cong ly va tnh lien i).

 

An Phu S

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page