Thanh le ta n cua

c Tan Hong Y Phero Nguyen Van Nhn

tai Nha th Chnh Toa Ha Noi

 

Thanh le ta n cua c Tan Hong Y Phero Nguyen Van Nhn tai Nha th Chnh Toa Ha Noi.

Ha Noi (WTGP HN 26-02-2015) - Luc 10g00 sang ngay 26 thang 2 nam 2015, tai Nha th Chnh Toa Ha Noi, c Tan Hong Y Phero Nguyen Van Nhn a chu te thanh le e ta n Thien Chua va tri an c Thanh Cha ve tc v hong y ma ngai a lanh nhan qua nghi thc trao mu va nhan hong y tai Roma vao ngay 14 thang 2 nam 2015.

Cung hien dien chuc mng va chung li ta n vi c Tan Hong Y trong thanh le co c Tong Giam Muc Leopoldo Girelli, ai dien Toa Thanh tai Viet Nam, c cha Kevin Vann, Giam muc Giao phan Orange cung vi hai linh muc, cac c Giam muc trong Giao tnh Ha Noi gom: c Cha Giuse Vu Van Thien - Giam muc Hai Phong, c Cha Cosma Hoang Van at - Giam muc Bac Ninh, c cha Gioan Vu Tat - Giam muc Hng Hoa, c Cha Giuse ang c Ngan - Giam muc Lang Sn, Phero Nguyen Van e - Giam muc Thai Bnh, c cha Toma Vu nh Hieu - Giam muc Bui Chu, c Cha Giuse Nguyen Ch Linh - Giam muc Thanh Hoa, c Cha Giuse Nguyen Nang - Giam muc Giao Phan Phat Diem, c Cha Giuse Nguyen Van Yen - Pho chu tch Uy Ban Bac Ai Xa Hoi, c Cha Phero Nguyen Van Vien - Giam muc Phu ta Vinh, c Cha Alfonso Nguyen Hu Long - Giam muc Phu Ta Hng Hoa, c Cha Lorenso Chu Van Minh - Giam muc Phu ta Ha Noi. Ngoai ra con co s hien dien cua quy cha Tong ai dien, quy cha Quan hat, quy cha trong va ngoai Tong Giao phan, quy tu sy nam n va ong ao anh ch em giao dan ai dien cac giao x va giao ho trong Tong Giao phan.

Trc khi bc vao thanh le, c Cha Giuse Vu Van Thien - Giam muc Hai Phong, nien trng giam muc trong Giao tnh Ha Noi a oc dien van chuc mng c Tan Hong Y Phero. Trc het ngai noi len tam tnh biet n c Thanh Cha Phanxico a oai thng Giao Hoi Viet Nam, " mot Giao Hoi c sinh ra va ln len trong mau cac Thanh t ao , mot Giao Hoi mac du trai qua nhieu au kho ma van kien trung vi Chua, gan bo vi ang ke v Thanh Phero, va hom nay ang tng bc no lc lam cho giao huan cua Tin mng tham m nen van hoa va que hng Viet Nam"; cung vi s quy men cua c Thanh Cha oi vi c Tan Hong Y ve " long nhiet thanh tong o, long trung thanh, yeu men Giao Hoi va tai nang c o cua c Hong Y Phero trong suot 20 nam cng v Giam muc trc het la Giao phan a Lat, va tiep o la Tong Giao phan Ha Noi". Tiep en c cha Giuse ai dien cho cac Giam muc, Linh muc, Tu sy va anh ch em tn hu trong Giao tnh dang len c Tan Hong Y nhng tam tnh cau chuc tot ep nhat. Sau cung, c cha Giuse noi len y ngha va trach nhiem cua tc v hong y e cung nguyen c vi cac Giam muc va moi thanh phan dan Chua trong Giao tnh se la "nhng cong s vien cua c Hong Y, e cung vi c Hong Y xay dng Giao Hoi, loan bao Tin mng cua Chua, la Tin vui cho nhng ngi ngheo kho, au kho va b bo ri ben le xa hoi, nh li chia se cua c Thanh Cha Phanxico trong nghi le phong tc v cho cac tan Hong Y tai Roma va qua". Tat ca tam tnh cua c Cha nien trng Giao tnh Ha Noi c goi gon trong bo hoa ti tham c hai c Giam Hai Phong va Thanh Hoa trao tang cho c Tan Hong Y.

Sau dien van chuc mng cua c Cha Giuse Vu Van Thien - Giam muc Hai Phong, c Cha Lorenso Chu Van Minh - Giam muc Phu ta Tong Giao Phan Ha Noi a ai dien tat ca thanh phan dan Chua trong Tong Giao phan Ha Noi dang len c Tan Hong Y, v cha chung cua Tong Giao Phan nhng tam tnh chuc mng ay tnh con thao. Trc het, qua tc v hong y ma v cha chung cua Tong Giao Phan lanh nhan, c cha Phu ta noi len s mang cao trong cua tc v hong y trong i song cua Giao Hoi, cach rieng la "mot hong an cho at nc Viet Nam, ac biet cho Giao Hoi tai Viet Nam" e hiep cung ca Tong Giao Phan dang len Chua li ta n va tam tnh chuc mng c Tan Hong Y. ac biet oi vi Tong Giao Phan Ha Noi, c Cha Phu ta neu bat hnh anh cua ba v hong y tien boi la "nhng v lanh ao ton giao can am, khon ngoan, trong nhng hoan canh kho khan van duy tr c cac sinh hoat muc vu trong Giao phan va cung co i song c tin cua giao dan, e hien nay Tong Giao phan Ha Noi co mot linh muc oan co kha nang, trach nhiem, tot lanh, nhieu tu s nam n ao c tham gia cong viec truyen giao va ong ao giao dan nhiet thanh thc hanh c tin"; qua o cho thay c Tan Hong Y Phero se la ang "ke nhiem s nghiep va trong trach cua cac bac tien boi vi tinh than men Chua, yeu ngi kien vng cua thanh Andre Dung Lac, vui ti ma anh dung dan than vao i" nh vao tai c cua c Tan Hong Y v Ngai "la ngi on hoa, nhan t, oi thoai, a tng gi chc Chu tch Hoi ong Giam muc Viet Nam trong hai nhiem ky, t nam 2007 en nam 2013". Cuoi cung, c cha Phu ta noi len li nguyen chuc c Hong Y tren cng v mi "se thuc ay ten trnh bnh thng hoa quan he ngoai giao gia Toa Thanh va Viet Nam" va nguyen xin "c Me Maria giup c Hong y luon tien bc tren con ng chan ly la c Giesu Kito di s bao tr du dang va yeu thng cua c Me". Cung li li cau chuc tot ep, c cha Phu ta a ai dien cong oan Tong Giao Phan Ha Noi knh tang c Hong Y mot chen thanh e noi len tnh con thao va la bieu tng cua s mang t hien cho Giao Hoi trong cng v hong y.

ap t, c Hong Y a chia se: "vi nhng g ang dien ra trong ngay hom nay, cung nh vi nhng g a chuan b t trc va nhng g se c tiep noi sau nay, toi a thay tron ven y ngha, tron ven tam tnh va neu co the dien ta, toi co the noi tom lai trong mot vai tam tnh. Trc het oi vi anh em thuoc Giao tnh Ha Noi, tuy toi la con ngi mi me nhng trong thi gian ngan, anh em a on nhan toi nh mot ngi anh em thc s, a chia se niem vui va noi buon, ac biet la cong tac e toi chu toan nhiem vu cua mnh. Va co the noi ket qua chnh la nhng g a the hien ngay hom nay. Xin anh em Giam muc nhan ni toi long biet n, s tran trong va nhat la cung cong tac e tat ca chung ta phuc vu Giao Hoi cua Chua, cach rieng phuc vu Giao Hoi tai Viet Nam. Toi xin cam n c Cha Lorenso, tat ca quy cha trieu va dong, tat ca quy tu sy nam n, cac chung sinh cung nh tat ca anh ch em a luon danh cho toi long quy men, s cam thong va cong tac. Va nhng ngay nay, chung ta co the thay nh c Cha Lorenso a gi ra, o la chung ta cung song trong mot Tong Giao phan co c tin vng chac, co long yeu men quang ai, co tinh than truyen giao va ac biet co mot linh muc oan sot sang, ao c va nhiet thanh. Toi khong the khong noi en hai v khach ac biet hien dien trong thanh le nay. Trc het la oi vi c Tong Giam Muc Leopoldo Girelli, ai dien Toa Thanh tai Viet Nam. Va noi ve Ngai toi ch co mot li, mot li nay u noi len long biet n cua toi, long biet n thay mat cho Giao Hoi va Tong Giao phan. Ngai la ngi au tien bao tin cho toi ve viec c Thanh Cha nang toi len hang hong y. Va khi ngai thay toi b ng, th Chua a soi sang cho Ngai e noi cho toi co hai ch, nhng hai ch o cung u soi sang tam hon cua toi va co the noi em lai cho toi s bnh an cho en ngay gi phut nay. o la v Giao Hoi va v at nc. ay la hai li bnh thng neu noi vao luc khac nhng noi vao giay phut ac biet nay giup toi thay c n goi tiep cua toi khong co g khac la li mi goi phuc vu Hoi Thanh va Que hng va li o la li ay n Chua Thanh Than, a soi sang cho toi en ngay hom nay va hy vong cho en suot ca cuoc i. V khach th hai la c Cha Kevin Vann, Giam muc Giao phan Orange, cung vi hai cha Gioan Baotixita Toan va cha Giuse Bnh. La Giao phan ket ngha anh em vi Giao phan Ha Noi t thi cua c Tong Giam Muc Giuse Ngo Quang Kiet va tiep tuc keo dai va tiep tuc c noi ket. S hien dien cua Ngai va anh em linh muc trong thanh le nay va ac biet trong nhng ngay nay la nhng co gang cua c cha va phai oan thu xep thay oi chng trnh e co the hien dien vi toi, ieu nay cho thay ngha c cua ngi anh em hay noi theo tieng cua Giao Hoi la ch em vi nhau. Chung ta vui mng ve s ket ngha nay va cung gop phan e s ket ngha nay ngay cang ben chat va cang ngay cang mang lai nhieu ket qua tot ep cho ca hai Giao phan ch em".

Sau tam tnh chia se cua c Tan Hong Y, thanh le ta n bat au c c hanh do Ngai chu s. Viec c Hong Y ng tren ngai toa hong y mi c at trong cung thanh cua Nha th Chnh e khi au thanh le cho thay s mang cao trong ma Ngai lanh nhan cung vi trach nhiem cua ngi cong tac vi c Thanh Cha trong viec leo lai con thuyen Giao Hoi ve ben bnh an.

Trong bai giang vi chu e ta n, da tren bai oc Tin mng, qua hnh anh cua 10 ngi phong cui, c Hong Y dien ta than phan ang thng cua phan ngi a c Thien Chua oai thng cha lanh. ng trc tnh thng cua Thien Chua, chung ta can phai ta n. o la mot tam tnh quy bau ma chung ta dang len Chua. Hnh anh cua nhng ngi con cai trong gia nh biet n cha me se lam cho cha me vui long. oi vi i song moi ngi, hong an cua Thien Chua luon luon tuon tran va chung ta khong thieu mot n g khi chnh Chua ban c Gie-su cu the cho con ngi. Vay tam tnh tot ep nhat la em Li Chua ra thc hanh trong i song moi ngay. Ap dung vao i song cua moi ngi con cai Chua hom nay, c Hong Y a lay cau chuyen ve chuyen i Roma va qua cua ngai e giup cho ngi tn hu tai Viet Nam phai song tam tnh ta n the nao. Ngai noi: "Trong dp vieng tham Roma e nhan tc hieu hong y va qua, co nhieu s kien e chia se vi anh ch em nhng toi ch noi mot ieu ma thoi. o la khi toi tham d dp le nay cung la dp tham d cong ngh hong y. Cac v hong y tham d rat ong, tren 100 v, cung nh co nhieu giam muc en d. Nhng nhng ai biet ve Viet Nam th cung eu en bat tay chuc mng toi. Nhng trong li chuc mng ho noi g? Ho noi rang chung toi vui mng v Giao Hoi Viet Nam la mot Giao Hoi vng manh trong c tin, la mot Giao Hoi co nhieu Thanh t ao, la mot Giao Hoi trung thanh, la mot Giao Hoi ang phat trien, la mot Giao Hoi co nhieu n goi...Va moi ngi eu thay rang o la tat ca nhng hong an ma Chua ban tang va can phai ta n Chua. Moi ngi a nhac nh toi va e toi noi vi anh ch em rang chung ta ang song trong at nc co the con nhieu kho khan, nhng nhng ieu o em lai muon van hong an, ma cao quy nhat la hong an c tin ma muon van nhng ngi khon ngoan thong thai hn chung ta cha c diem phuc nhan ra. Thieu c tin th co the noi la thieu tat ca. V the trong thanh le nay, chung ta co the ta n Chua ve nhieu s kien nhng toi ch xin moi ngi hay y thc c rang Chua a yeu thng chung ta va ch co mot cach e bieu lo long biet n la hay luon luon suy niem Li Chua, biet lang nghe Li Chua va em Li Chua thi hanh trong i song cua moi ngi chung ta".

Thanh le tiep tuc c c hanh trong bau kh phung vu sot sang va trang nghiem. ac biet, trc khi ket thuc thanh le, c Tan Hong Y Phero a long trong ban phep lanh nam mi At Mui 2015 cho toan the cong oan dan Chua ang hien dien trong Nha th Chnh Toa e cung vi Ngai dang len Chua li ta n hom nay.

 

Bai viet: AT

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page