Nhng the he ban me ban con

 

Nhng the he ban me ban con.

Vatican (Vat. 13-02-2015) - Ngay 31 thang gieng nam 2015 c Thanh Cha Phanxico a tiep kien cac thanh vien cua Lien oan cac nong dan Italia viet tat la Coldiretti, nhan ky niem 70 nam thanh lap.

Ngo li trong dp nay c Thanh Cha a khang nh rang at ai la me cua con ngi, v khi c trong tia vi s can trong, long biet n tran quy va chng mc, at ai cung cap lng thc nuoi song con ngi. Trong cac luong cay cua me at khong ch c ap u cac hat giong va loai cu tr thanh thc pham nuoi song con ngi, nhng no con ap u ca chnh goc re cua cuoc song nhan ban na. Y thc at ai la me con rat manh ni cac dan toc phi chau, A chau va chau My Latinh. at khong ch la me, ma thng khi con c nang len hang than linh, hay t nhat la thc tai thuoc the gii linh thieng. at, nc, la, gio chiem cho quan trong trong cac ton giao co truyen phi chau. Ngi dan ton trong va knh s cac yeu to thien nhien ay, v biet rang cuoc song cua mnh tuy thuoc cac yeu to o.

Tuy nhien, khi con ngi ch ton th tien bac va li nhuan, th no se ban ca me at, v no ch coi me no la hang hoa, va hut ta moi nha song cua me mot cach tan bao, nham gia tang li nhuan va tui tien cua mnh, ma khong them em xa g ti cac chu ky sinh hoc cua me. V the khi me at kiet que, khong vat c g na, th no vt bo hay ban tong ban thao i.

Chnh v me at nuoi song con ngi nen cac chnh quyen phai biet e ra cac ng loi chnh tr thang tien mot nen nong nghiep xa hoi co gng mat nhan ban, c lam thanh bi cac lien lac quan bnh, vng chac va sinh ong gia con ngi va me at. Khong co nhan loai, neu khong co viec trong tia at ai. Khong co cuoc song tot, neu khong san xuat u lng thc e nuoi song tat ca moi ngi. Do o can phai loai bo cac chng ngai trng phat sinh hoat nong nghiep quy bau nh vay va can phai lng dnh tr lai vai tro va tam quan trong cua at oi vi cuoc song con ngi. ong thi phai chu y khong dung at ai canh tac nong nghiep cho cac sinh hoat xem ra em lai nhieu li nhuan hn, nhng khong bao am lng thc toi thieu cho dan.

Ngoai ra, theo quan niem cua Kito giao, at ai la cua tat ca moi ngi va phai c s dung e nuoi song moi ngi, lam sao e khong xay ra canh ngheo oi. He thong kinh te thong tr hien nay loai bo rat nhieu ngi, khong cho ho c hng thien ch cua at ai c danh e cho tat ca moi ngi. Cac chnh sach nong nghiep cua cac chnh quyen ang ly ra phai lien l chu y ti thc tai nay, nhng thng khi chung b chi phoi bi cac th li nhuan khac nhau cua hang lanh ao hay cac nhom xa hoi, nen co the pham cac sai lam va khong thanh cong trong viec bao am nhu yeu pham cho cuoc song cua ngi dan.

Them vao o viec tuyet oi hoa cac luat le th trng, mot nen van hoa gat bo va phung ph vi cac mc o khong the chap nhan c, cung vi cac yeu to khac gay ra canh song ban cung va kho au cho biet bao nhieu gia nh tren the gii hien nay. V the can phai suy t sau xa tr lai he thong san xuat va phan phoi thc pham. Cm banh nuoi song con ngi, trong mot nghia nao o, cung tham d vao s thanh thieng cua cuoc song con ngi na, v the khong the coi no ch nh la mot mon hang.

Trc cac thay oi kh hau, va s kien nc va at b o nhiem, moi quoc gia tren the gii can phai y thc ve s khan thiet gi gn moi sinh, bao ve thu tao cho s song con cua nhan loai va thien ch cua cac the he en sau. Do o can phai tm tr lai tnh yeu oi vi me at va gi gn me at nh Thien Chua muon, v no la nguon s song cua toan nhan loai, ch khong c khai thac xa lang va ban o ban thao me at i.

Qua the, khi ch ton th tien bac va li nhuan ngi ta ban me mnh. ay a la trng hp xay ra tai Congo va nhieu nc Phi chau, ni gii lanh ao chnh tr ban hang trieu mau at cho chnh quyen cong san Trung Quoc va An o. Trong cac nam qua Trung Quoc a mua cua Congo 9 trieu mau at, e canh tac va san xuat hoa mau cung cap them lng thc cho khoi 1 ty bon tram trieu mieng an. An o va Nam Han cung o xo i mua at ben Phi chau e canh tac. Con Nhat Ban th mua cac bat ong san va mua at lap lang cho ngi gia sang hu tr ben Australia.

"Ban me" at ay cung la trng hp xay ra tai Viet Nam, v gii lanh ao cong san a ban at, ban bien, ban rng, ban cac quang mo va ban nc cho Trung Quoc. Tuy lam g cung nhan danh ly tng xa hoi chu ngha, nhng gii t ban o Viet Nam phan quoc ch con biet ton th than my kim va li nhuan ca nhan phe nhom, v the ang Cong San Viet Nam a am tham ban t at me va ban luon ca 90 trieu con dan Viet Nam cho Trung Quoc. Cu the la t nhieu thap nien qua moi nam nha nc cong san Viet Nam a ban hang ngan co dau Viet cho Trung Quoc, ai Han, Nhat Ban, ai Loan. Tai cac a iem mua co dau Viet, ngi nc ngoai co the ti ngo nhn, la chon va tra gia mua phu n Viet nh mua suc vat,

Roi ay vao nam 2020 khi Viet Nam chnh thc tr thanh mot tnh cua Trung Quoc theo thoa hiep ban nc len lut cua Hoi ngh Thanh o, con dan Viet Nam se con b c hiep, ay oa, Han hoa, song kiep toi moi va tr thanh nguon cung cap c phan cho an anh Trung Quoc v ai biet chng nao ma ke!

 

Linh Tien Khai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page