c giao hoang Phanxico

se phat bieu tai Quoc hoi Hoa Ky

 

c giao hoang Phanxico se phat bieu tai Quoc hoi Hoa Ky.

Roma (WH 07-02-2015) - c giao hoang Phanxico se co bai phat bieu trc quoc hoi Hoa Ky vao ngay 24 thang 09 nam 2015, nhan chuyen vieng tham quoc gia nay e tham d ai hoi the gii cac gia nh lan th VIII dien ra tai Philadelphia. Thong tin chnh thc tren ay a c ong Chu tch Ha vien Hoa Ky John Boehner a ra va c cha Federico Lombardi, phat ngon vien Toa Thanh xac nhan hom chieu th Nam 05 thang 02 nam 2015.

ay la mot s kien lch s cha tng co. Trc o t lau ong Boehner a gi li mi en c giao hoang, va giai thch rang v ngai la "v giao hoang au tien cua chau My Latinh co cung cach muc vu loi cuon hang trieu ngi My, va ngai co ac sung phuc vu nhng ngi ngheo nhat, khi keu goi moi ngi thc thi long thng xot, tha th va tnh lien i".

D kien c giao hoang Phanxico se en Washington ngay 22, va ri Hoa ky ngay 27 thang Chn nam 2015. Sau khi c on tiep tai Nha Trang, c giao hoang se c hanh Thanh Le tai Vng cung thanh ng c Me Vo Nhiem tai Washington.

Nhng iem nhan cua chuyen vieng tham Washington la bai phat bieu trc Quoc hoi. Sau o c giao hoang se i New York vao buoi chieu 24 thang Chn nam 2015. Tai tru s Lien hiep quoc sang 25 thang 09 nam 2015, c giao hoang se tham d khai mac Hoi ngh thng nh 3 ngay ve phat trien ben vng, va co bai phat bieu tai ay.

Tiep theo la mot cuoc gap g lien ton, trc khi c giao hoang en Vng cung thanh ng Thanh Patrick New York. Tuy nhien, ngai se khong c hanh Thanh Le tai ay.

Buoi tap hop ong ao duy nhat trong chuyen vieng tham cua c giao hoang se la Thanh le be mac ai hoi the gii cac gia nh tai Philadelphia vao ngay 26 thang Chn nam 2015, cung la chang cuoi cung trong chuyen vieng tham cua ngai. ai hoi co chu e "Tnh yeu la s mang cua chung ta - e gia nh c song doi dao".

Chng trnh cua c giao hoang cung co the bao gom cac hoat ong khac -nhng cha c xac nhan: tham d mot hoi ngh lien sac toc tai New York; tham "Ground Zero", ni xay ra cuoc tan cong khung bo ngay 11 thang 09 nam 2001; tham mot benh vien nhi hoac mot nha giam gi tre v thanh nien.

Ngoai ra, trong chuyen bay t Sri Lanka i Philippines hom 15 thang 01 nam 2015, c giao hoang Phanxico cung a loan bao rang trong chuyen vieng tham Hoa Ky, co the ngai se tuyen thanh cho nha tha sai Junipero Serra, la ngi a rao giang Tin Mng tai mien Tay Hoa Ky vao the ky XVIII. Nhng a iem va ngay gi le tuyen thanh cha c xac nh.

 

Minh c

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page