S iep c Thanh Cha

nhan Ngay The gii cac benh nhan lan th 23

11 thang 2 nam 2015

 

S iep c Thanh Cha nhan Ngay The gii cac benh nhan lan th 23: 11 thang 2 nam 2015.

Vatican (9-02-2015) - Th t ngay 11 thang 2 nam 2015, le c Me Lo c, Giao Hoi Cong Giao se c hanh Ngay the gii cac benh nhan lan th 23.

Thanh Gioan Phaolo 2 Giao Hoang thiet lap Ngay nay hom 13 thang 5 nam 1992, tc la 1 nam sau khi ngai b cac bac s cho biet la b benh Parkinson. Ngai a viet nhieu ve van e au kho benh tat va nhan manh en gia tr cua kho au cu o nh Chua Kito. Van kien noi bat cua ngai ve van e nay la Tong th "Salvifici Doloris" (Kho au cu o). Ngay The gii cac benh nhan c an nh vao ngay le c Me Lo c v co nhieu tn hu hanh hng tai en thanh c Me cho biet a c khoi benh nh s chuyen cau cua c Trinh N Maria.

Trong buoi oc kinh Truyen Tin tra chua nhat 8 thang 2 nam 2015, c Thanh Cha Phanxico cung nhac nh cac tn hu c hanh Ngay The Gii cac benh nhan va ngai chuc lanh cho cac sang kien e c hanh ngay nay, ac biet la buoi Canh thc cau nguyen tai Roma chieu ngay 10 thang 2 nam 2015. Ngai cung nhac en c Tong Giam Muc Zygmunt Zimowski, ngi Ba Lan, Chu tch Hoi ong Toa Thanh muc vu y te va xin cau nguyen cho c Tong Giam Muc ang b benh nang (c Tong Giam Muc b ung th tuyen tuy (la lach), a c giai phau hoi thang 12 nam 2014 va ang c ieu tr tai Ba Lan. Hoi ong Giam Muc Ba Lan cung nh giao phan Random nguyen quan cung keu goi cac tn hu cau nguyen cho c Tong Giam Muc Zimowski).

Nam 2015, Ngay The gii cac benh nhan co chu e la mot cau trch t sach Ong Giop: "Toi a la oi mat cho ngi mu, oi chan cho ngi que" (G 29,15).

e giup cac tn hu suy t va chuan b c hanh ngay nay, c Thanh Cha Phanxico cung noi tiep truyen thong cua cac v tien nhiem va cho cong bo mot s iep, qua o ngai mi goi cac tn hu ci m oi vi nhng au kho cua benh nhan, phuc vu, thap tung, ra khoi mnh e en vi anh ch em benh nhan au kho. Sau ay la toan van s iep cua c Thanh Cha:

 

S khon ngoan cua tam hon

"Toi a la oi mat cho ngi mu, oi chan cho ngi que" (G 29,15).

Anh ch em than men,

Nhan Ngay the gii cac benh nhan do Thanh Gioan Phaolo 2 Giao Hoang thiet lap, toi ngo li vi tat ca anh ch em ang mang ganh nang benh tat va qua nhieu cach thc khac nhau, anh ch em ang ket hiep vi Chua Kito chu au kho; cung nh vi anh ch em la nhng ngi chuyen nghiep va nhng ngi thien nguyen trong lanh vc y te.

Chu e nam nay mi goi chung ta suy niem ve cau noi cua sach Ong Giop: "Toi a la oi mat cho ngi mu, oi chan cho ngi que" (G 29,15). Toi muon thc hien viec suy niem nay trong vien tng "s khon ngoan cua tam hon", sapientia cordis.

1. S khon ngoan nay khong phai la mot kien thc ly thuyet tru tng, ket qua cua nhng ly luan. ung hn, nh thanh Giacobe a mo ta trong Th cua ngai, s khon ngoan ay "tinh tuyen, an bnh, du dang, bao dung, ay long t bi va nhng hoa trai tot lanh, khong thien v va thanh that" (3,17). V the, o la mot thai o c Thanh Linh phu vao trong tam tr cua ngi biet ci m oi vi au kho cua anh ch em mnh va nhan ra hnh anh cua Thien Chua ni ho. Do o, chung ta hay keu cau nh trong Thanh Vnh: "Xin day chung con em nhng ngay i chung con va chung con se c mot tam hon khon ngoan" (Tv 90,12). Trong s khon ngoan nay, la hong an cua Thien Chua, chung ta co the tom tat nhng hoa trai cua Ngay The Gii cac benh nhan.

2. S khon ngoan cua tam hon la phuc vu anh ch em. Trong dien van cua Ong Giop, - co cha ng nhng li nay: "Toi a la oi mat cho ngi mu, oi chan cho ngi que" (G 29,15) - ta thay noi bat chieu kch phuc vu nhng ngi tung thieu t pha ong Giop ngi cong chnh, ong co uy tn va co mot cho ng c knh ne ni cac ky lao trong thanh. Uy tn tinh than cua ong c bieu lo trong viec phuc vu ngi ngheo xin ong giup , cung nh san soc ke mo coi va ngi goa bua (vv.12-13).

"Bao nhieu Kito hu ngay nay ang lam chng ta, - khong phai bang li noi, nhng bang cuoc song cua ho c an re trong mot c tin chan thanh, - la 'oi mat cho ngi mu' va la 'oi chan cua ngi que!'. Ho la nhng ngi gan gui cac benh nhan ang can c giup lien tuc, giup e tam ra, mac quan ao, an uong. Viec phuc vu nay, nhat la khi no keo dai trong thi gian, co the tr thanh vat va va nang ne. Phuc vu vai ngay th de, nhng that kho cham soc mot ngi keo dai hang thang hoac hang nam, ca khi ngi ay khong con kha nang cam n na. Nhng o thc la mot ai lo e thanh hoa! Trong luc ay ta co the cay trong ac biet vao s gan gui cua Chua, va la mot nang ac biet cho s mang cua Giao Hoi".

3. S khon ngoan cua tam hon la vi ngi anh em. Thi gian trai qua canh ngi benh la mot thi gian thanh. La chuc tung Thien Chua, ang lam cho chung ta c ong hnh dang vi Con cua Ngai, ang a khong en e c phuc vu, nhng e phuc vu va hien mang song mnh e cu chuoc nhieu ngi" (Mt 20,28). Chnh Chua Giesu a noi: "Thay gia cac con nh ngi phuc vu" (Lc 22,27).

Vi long tin song ong, chung ta hay cau xin Thanh Linh ban cho chung ta n hieu c gia tr cua s thap tung, nhieu khi trong thinh lang, khien chung ta danh thi gi cho cac anh ch em, nh s gan gui va phuc vu cua chung ta, ho cam thay c yeu thng va an ui hn. Trai lai, that la mot s doi tra tram trong khi nap ang sau nhng kieu noi nhan manh rat nhieu ve "chat lng i song", e lam cho ngi ta tin rang nhng sinh mang b ton thng nang ne v benh tat th khong ang song!"

4. S khon ngoan cua tam hon la ra khoi chnh mnh e i ti ngi anh em. The gii chung ta nhieu khi quen gia tr ac biet cua thi gian ben ging ngi benh, bi le ngi ta b vay bua v s voi va, miet mai lam viec, san xuat, ma quen i chieu kch nhng khong, cham soc tha nhan. Xet cho cung, ang sau thai o ay thng co mot c tin nguoi lanh, quen mat li Chua noi: "Cac con a lam ieu ay cho Ta" (Mt 25,40).

V the, mot lan na toi muon nhac nh "u tien tuyet oi can 'ra khoi mnh e en vi ngi anh em', nh mot trong hai gii ran chnh lam en tang cho moi qui luat luan ly va nh dau ch ro rang nhat e phan nh tren hanh trnh tang trng tinh than ap lai s hien than tuyet oi nhng khong cua Thien Chua" (Tong huan "Niem vui Phuc Am", 179). T chnh ban chat truyen giao cua Giao Hoi nay sinh "c bac ai thc s oi vi tha nhan, long cam thng hieu ro, tr giup va thang tien" (Ibid.)

5. S khon ngoan cua tam hon la lien i vi ngi anh em ma khong xet oan ho. c bac ai can thi gian. Thi gian e cham soc ngi benh va thi gian e vieng tham ho. Thi gian e canh ho nh cac ban hu cua Ong Giop: "Roi ho ngoi canh ong tren at, trong 7 ngay 7 em. Khong ai noi g vi ong, v ho thay noi au kho cua ong rat ln" (G 2,13). Nhng cac ban Ong Giop giau kn trong mnh mot phan oan tieu cc ve ong: ho ngh rang bat hanh cua ong la hnh phat cua Thien Chua oi vi mot toi cua ong. Trai lai c bac ai ch thc la chia se ma khong xet oan, khong chu trng hoan cai ngi khac; c bac ai khong co s khiem nhng gia tao, ngam ngam tnh kiem s ung ho va hai long v ieu thien a lam."

Kinh nghiem cua Ong Giop ch tm c cau tra li chan thc trong Thap gia cua Chua Giesu, la hanh vi lien i tot nh cua Thien Chua vi chung ta, hoan toan nhng khong, hoan toan t bi. o la cau tra li yeu thng oi vi tham trang au kho cua con ngi, nhat la au kho cua ngi vo toi, in am mai mai trong than mnh Chua Kito phuc sinh, trong nhng vet thng vinh hien, la c vap pham cho c tin nhng cung la ieu kiem chng c tin (Xc Bai giang le phong thanh cho c Giao Hoang Gioan 23 va Gioan Phaolo 2, 27-4-2014).

Ca khi benh tat, co n va tat nguyen thang the trong i song hien than cua chung ta, kinh nghiem ve s au kho co the tr thanh ni u tien e thong truyen n thanh va la nguon mach e thu ac va cung co s khon ngoan cua tam hon. V the ta hieu tai sao khi ket thuc kinh nghiem, Ong Giop ngo li vi Thien Chua va a co the qua quyet rang: "Trc kia con ch biet Chua qua nhng li nghe noi, nhng gi ay mat con a thay Chua" (42,5). Ca nhng ngi chm ngap trong mau nhiem au n kho s neu on nhan trong c tin, cung co the tr thanh nhng chng nhan song ong ve mot niem tin giup trong au kho, mac du con ngi, vi kha nang tr tue cua mnh, khong co kha nang thau hieu au kho ay.

6. Toi pho thac Ngay The gii cac benh nhan cho s bao tr t mau cua Me Maria, ang a on nhan ang Khon ngoan nhap the la Chua Giesu Kito trong cung long Me.

Lay Me Maria la Toa ang Khon Ngoan, trong t cach la Me, xin cau bau cho tat ca cac benh nhan va nhng ngi san soc ho. Xin lam cho chung con, khi phuc vu tha nhan au kho va qua chnh kinh nghiem kho au, chung con co the on nhan va lam tang trng ni chung con s khon ngoan ch thc cua tam hon.

Toi thap tung li khan cau nay cho tat ca anh ch em cung vi phep lanh Toa Thanh cua toi.

 

Vatican ngay 3 thang 12 nam 2014

Le Thanh Phanxico Xavie

Phanxico Giao Hoang

 

(G. Tran c Anh OP chuyen y)

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page