Gii thieu sach

"Tnh yeu la s menh cua chung ta

e gia nh c song doi dao"

 

Gii thieu sach: "Tnh yeu la s menh cua chung ta - e gia nh c song doi dao".

Giao ly chuan b ai hoi The gii cac Gia nh 2015.


Gii thieu sach: "Tnh yeu la s menh cua chung ta - e gia nh c song doi dao". Giao ly chuan b ai hoi The gii cac Gia nh 2015.


Philadelphia (WH 27-02-2015) - Trong khung canh Giao hoi toan cau ang het sc quan tam en n goi va s vu gia nh, v "tng lai cua nhan loai i ngang qua gia nh" (Familiaris Consortio, 86), c Thanh Cha Phanxico a trieu tap hai Thng Hoi ong Giam muc lien tiep ban ve gia nh: Khoa ngoai thng th ba a dien ra vao thang Mi nam 2014, va Khoa thng le th 14 se nhom hop tai Roma vao thang Mi nam 2015. Hn na, ai hoi The gii cac Gia nh lan th VIII -dien ra ngay trc Khoa hop thng le nay cua Thng Hoi ong -, vi chu e "Tnh yeu la s menh cua chung ta - e gia nh c song doi dao" lai cang nhan manh tam quan trong cua gia nh oi vi xa hoi.

ai hoi The gii cac Gia nh lan th VIII c to chc tai Philadelphia, Hoa Ky t ngay 22 en 27 thang Chn nam 2015. e chuan b cho ai hoi nay, Tong giao phan Philadelphia a soan thao Tap sach Giao ly chuan b:

"Tap giao ly nay giai thch giao huan cong giao ve tnh duc, hon nhan va gia nh von phat xuat t niem tin c ban, tin vao Chua Giesu. Tap giao ly nay bat au vi trnh thuat tao dng, trnh bay tom tat ve s sa nga va nhng thach o chung ta ang oi dien, nhng nhan manh ke hoach cua Thien Chua e cu o chung ta. Tnh yeu la s menh cua chung ta. Chnh tnh yeu oi vi Thien Chua va tha nhan em en cho chung ta s song doi dao.

Trong tap giao ly nay, chung toi co gang trnh bay giao huan cong giao theo cach mi me, ro rang, de hieu oi vi ngi cong giao hom nay va tat ca nhng ai thanh tam thien ch... Chung toi hy vong cac bai giao ly mi nay trnh bay cho anh ch em ve ep va tnh xuyen suot cua giao huan cong giao, von la s khon ngoan cao ca tuyet vi, va nguon mach doi dao e canh tan trong moi thi ai, ke ca thi ai chung ta" (Trch Li m au).

Tap Giao ly chuan b gom 10 bai: (1) c dng nen e chung hng niem vui; (2) S menh yeu thng; (3) Y ngha tnh duc con ngi; (4) Hai nen mot; (5) Tao dng tng lai; (6) Moi tnh yeu eu mang lai hoa trai; (7) Anh sang trong mot the gii tam toi; (8) Mot mai am cho nhng trai tim mang thng tch; (9) Ban chat va vai tro cua Hoi Thanh: La ngi me, ngi thay, gia nh; (10) Chon s song.

Mi bai giao ly nay - vi cac cau hoi thao luan cuoi moi bai - co the dung e hoc hoi, song va chia se trong gia nh, gia cac gia nh, trong cong oan giao x, trong vong mi thang, cho en thang Chn 2015.

Tap Giao ly chuan b a c Uy ban Muc vu Gia nh trc thuoc Hoi ong Giam Muc Viet Nam chuyen ng sang tieng Viet (Nha xuat ban Ton Giao, 156 trang kho 13,5 x 20 cm, gia ba: 20,000).

Quy oc gia co nhu cau mua sach xin lien he:

Uy ban Muc vu Gia nh - Van phong Hoi ong Giam muc Viet Nam

72/12 Tran Quoc Toan, Phng 8, Quan 3, Thanh Pho Saigon;

Tel: (08) 3820.5242; Cellphone: 090 632.5382;

Email: vpbmvgiadinh@hotmail.com

 

WH

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page