c Thanh Cha noi chuyen

vi cac hoc sinh khuyet tat

 

c Thanh Cha noi chuyen vi cac hoc sinh khuyet tat.

Vatican (RG 5-02-2015) - Chieu 5 thang 2 nam 2015, c Thanh Cha Phanxico a noi chuyen vi cac hoc sinh khuyet tat qua Video vien lien va khch le cac em vt thang nhng kho khan do tnh trang tat nguyen cua mnh.

Cuoc gap g c to chc tai Hoi trng Thng Hoi ong Giam Muc Vatican nhan dp ket thuc Hoi ngh quoc te lan th t cua to chc "Scholas Occurentes" (Lien trng), mot mang quoc te cac trng hoc, c thanh lap tai Buenos Aires, Argentina, do y muon cua c Hong Y Tong Giam Muc s tai hoi o la Jorge Bergolio, nay la c ng kim Giao Hoang. Ngay nay Lien trng ln manh va bao gom 400 ngan trng hoc rai rac tai 5 chau. Cuoc gap g vi s tham d cua ai hoc Cong Giao Lumsa Roma va c noi qua Video vi 260 ngi khac, cung vi cac tre em khuyet tat tai nhieu nc My, Phi, Australia, Trung ong..

Cac hoc sinh a ke cho c Thanh Cha nhng kho khan cua ho do tnh trang tat nguyen. Ngai nhan nhu cac em: "Trong tat ca cac con co mot cai hop ng o qu gia, ng kho tang. Cong tac cua cac con la m hop ay va rut ra kho tang, lam cho no tang trng, trao tang ngi khac va cung nhan nhng ieu qu gia t ngi khac. Moi ngi chung ta eu co mot kho tang trong noi tam. Neu chung ta khep kn no trong mnh, th no van nam tiem an, neu chung ta chia se vi ngi khac th kho tang ay c gia tang nh nhng kho tang en t nhng ngi khac na".

Trong cuoc noi chuyen, c Thanh Cha cung nhan xet tnh trang "hiep c giao duc" ngay nay, trong gia nh, tai trng hoc, ni que hng va trong nen van hoa, a b pha v, ngha la: xa hoi, cung nh gia nh va cac to chc khac uy thac viec giao duc cho nhng nhan vien lo ve giao duc, cho cac giao chc, thng khong c tra lng t, nhng lai mang trach nhiem nay tren vai..." Theo c Thanh Cha, hiep c giao duc can c moi ngi on nhan va thi hanh e anh bai cuoc khung hoang cua nen van minh.

c Thanh Cha bay to s gan gui vi cac giao chc trong cong tac kho khan nay va ngai e cao kinh nghiem cua to chc Scholas Occurentes, kinh nghiem nay lam noi bat co gang muon tai tao hiep c giao duc mot cach hoa hp va e cao con ng van hoa, the thao va khoa hoc e kien tao nhng nhp cau. To chc Lien trng muon hp ngon ng cua tr tue vi ngon ng cua con tim va ngon ng cua oi tay". (RG 5-2-2015)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page