c Thanh Cha

keu goi hoa bnh cho Libia

 

c Thanh Cha keu goi hoa bnh cho Libia.

Vatican (SD 18-02-2015) - c Thanh Cha Phanxico tai len tieng keu goi cau nguyen cho cac tn hu Copte Ai Cap b giet tai Libia va cho hoa bnh tai nc nay cung nh tai Trung ong va Bac Phi.

Len tieng trong buoi tiep kien chung sang th t, 18 thang 2 nam 2015, c Thanh Cha noi:

"Mot lan na toi muon mi goi cau nguyen cho cac anh em chung ta ngi Ai Cap, a b giet cach ay 3 ngay tai Libia ch v ho la Kito hu. Xin Chua on nhan ho vao Nha Ngai va ban n an ui cho gia nh va cac cong oan cua ho. Chung ta hay cau nguyen cho hoa bnh Trung ong va Bac Phi, nh en tat ca nhng ngi qua i, nhng ngi b thng va ngi t nan. c g cong ong quoc te tm gia nhng giai phap chnh tr cho tnh trang kho khan tai Libia."

Tnh hnh tai Libia ang cang thang va hon on them, vi hai chnh phu tranh gianh nhau, cung vi nhieu nhom dan quan. Ngoai ra co nhng nhom vo trang khac, nhat la cac chien binh thanh chien Hoi giao IS la thu pham a chem au 21 tn hu Chnh Thong Copte hom 15 thang 2 nam 2015. (SD 18-2-2015)

 

G. Tran c Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page