c Cha Giuse inh c ao

tiep Nhom Giao Chc Cong Giao

Tong Giao Phan Saigon

 

c Cha Giuse inh c ao tiep Nhom Giao Chc Cong Giao Tong Giao Phan Saigon.

Xuan Loc (VietCatholic News 17-02-2015) - Trc them Nam Mi At Mui, Nhom Giao chc Cong Giao Tong Giao Phan Saigon a en chao tham c Cha Chu tch Uy Ban Giao Duc Giuse inh c ao tai ai chung vien Thanh Giuse giao phan Xuan Loc.


c Cha Giuse inh c ao tiep Nhom Giao Chc Cong Giao Tong Giao Phan Saigon.


oan giao chc Saigon gom linh muc ong hanh Giuse Teresa Tran Anh Thu, Soeur Elisabeth Dng th Tot SPC ai dien Khoi Mam Non, va 12 thay co ai dien cho 4 khoi Cao ang - ai hoc, Trung hoc, Tieu hoc va Hu tr.

M au buoi gap g, c Cha an can bat tay chao tham tng ngi va bay to niem vui c gap quy thay co thuoc Nhom Giao Chc Cong Giao Saigon. Tiep o, c Cha gii thieu s net ve giao phan Xuan Loc va Uy Ban Giao Duc trc thuoc Hoi ong Giam Muc Viet Nam. ong thi, Ngai cung xac nh thanh phan gii tre ma Uy Ban co trach nhiem giao duc, o la gii tre hoc ng t bac mam non cho en ai hoc. c Cha cho biet, Uy Ban can co nhieu ngi cong tac tren nhieu lanh vc va Ngai hy vong moi thanh phan dan Chua cung gop phan trong s mang cao ca nay.

Chia se ve cong tac giao duc c Cha cho biet a t lau Hoi ong Giam Muc Viet Nam luon yeu cau, mong muon c tham gia vao cac lanh vc giao duc, y te va nay a co tn hieu tot ve viec m mot Hoc Vien Cong Giao Viet Nam vi phan khoa au tien la than hoc. Tuy cha c phep m trng hoc (ngoai tr mam non), nhng khong v the ma Giao Hoi Viet Nam xao lang cong tac giao duc. Muc tieu ln ma Giao Hoi nham ti la giao duc gii tre ch khong phai la m trng. Nha trng ch la mot trong nhng phng the e thc hien bon phan giao duc ma thoi. Ngay ca khi c phep m trng, th so trng co the m la kha gii han, trong khi gii tre - oi tng phuc vu cua Giao Hoi, la rat ln. Hien nay ve c s vat chat, a co nhieu trng Mam Non do cac dong tu phu trach, mot so trng hoc do giao dan m, co nhieu lu xa cho sinh vien.

Theo c Cha chu tch, ve hien co oi ngu giao vien Cong Giao tat ca cac cap hoc (t mam non ti ai hoc), nhieu nhom sinh vien Cong Giao t phat hoac hoi sinh vien Cong Giao. Giao Hoi i vao giao duc thong qua nhng con ngi rat quang ai va nang ong nay. oi vi Giao chc Cong Giao, hoat ong giang day khong phai n thuan la mot nghe e sinh song, nhng la mot n goi ac biet, la s mang cao quy c Giao Hoi trao pho, la li ap tra song va yeu thng nhng ngi tre theo tinh than c Kito. V the cac thay co can lien ket e giup nhau hoan thanh s mang trong hoan canh hien nay. c Cha mong muon cac thay co oc ky th cua v Chu tch Uy Ban Giao Duc, thao luan, phan hoi va co hanh ong cu the theo gi y trong th nay.

Ve phan mnh, c Cha cho biet Ngai co hai ao c: Th nhat la m rong cac Nhom Giao Chc tai cac giao phan tren ba mien at nc; Th hai la moi ngi quan tam en hoc sinh, sinh vien ngheo, cac lu xa... c Cha cung mong muon cac nhom Giao Chc Cong Giao, ac biet la nhom ai hoc, tham gia vao cac hoat ong nghien cu nhieu hn, e giup cho song s mang truyen giao nhieu hn trong moi trng giao duc hien nay.

Tiep li c Cha, thay Vu Quang Tuyen - Trng Ban Thng Vu, gii thieu cac Trng Khoi Mam Non, Trung hoc, Tieu hoc, Hu tr, Cao ang - ai hoc e quy thay co tng trnh ngan gon sinh hoat cua Khoi trong thi gian qua. Thay cung cho biet trong 3 nam qua Nhom co chng trnh huan luyen giup cac thay co vng vang hn trong cong tac day va hoc. Thay cung gii thieu ngi tien nhiem la co Tran th Nhan trnh bay van tat qua trnh hnh thanh Nhom Giao Chc Cong Giao Saigon t buc s khai cho en nay (2001-2015). Cha ong hanh Giuse Teresa Tran Anh Thu cung trnh bay vi c Cha nhng kho khan trong nhiem vu ong hanh vi Gii Giao chc ma Ngai mi am trach. c Cha a cham chu lang nghe va ghi nhan tnh trang giam sut ngi tham d, khong phai rieng gii giao chc nhng hau nh khap ni. Tnh trang ban bu khong co thi gian tham gia sinh hoat co the la thc mot so ngi tham gia qua nhieu oan the, nhng cung co the ch la mot trang thai tam ly do nep song voi vang cua xa hoi tao nen. e vt qua trang thai tam ly nay, can co mot ly tng. Co ly tng th ngi ta de dang vt qua c moi kho khan ve thi gian, tien bac... e ben tam thc hien tot moi cong viec cua mnh.

Ve mo hnh to chc cua Uy Ban cap Hoi ong Giam Muc va tng giao phan, c Cha cho rang can tham khao y kien cac giao phan e co mot mau so chung tien ti viec lien ket; can gia tang vai tro cung nh s tham gia cua cac anh ch em giao dan co kha nang va ieu kien vao cac tieu ban sinh hoat cua Uy Ban.

Cau hoi ma c Cha neu ra vi qu Thay Co giao la: "Vi t cach Chu tch Uy Ban Giao Duc, toi co the giup g trong viec quy tu, lien ket giao chc vi nhau ?". Mot cau hoi gi nhieu suy t va can co thi gian th mi co the tra li thau ao, v trc khi e ngh c Cha ho tr, moi ngi can suy ngh mnh c ao g, co the lam g va can ieu kien g e bien cac c muon tot lanh thanh hien thc.

Buoi tro chuyen ang en luc soi noi nhng gi an a iem. c Cha tran trong mi quy thay co dung cm chung vi khoang 400 chung sinh va khong quen nh cha giao Giuse Ha ang nh a oan tham quan khuon vien ai chung vien trc khi ra ve.

Chia tay trong lu luyen, quy thay co mang theo hnh anh mot v chu chan n s, nhiet thanh, an can lang nghe va trao oi vi gii giao chc trong s vu giao duc. Vi qua tang cua c Cha la trang chuoi truyen giao 5 mau, Nhom Giao Chc Giao Phan Saigon xin dang len Me Maria li cam ta tru men cho buoi gap g rat bo ch nay, khi gi cho nhng buoi gap g khac trong tng lai. Xin cam n c Cha Giuse, cha giao nh a tiep on oan giao chc Saigon that nong am. Tet At Mui sap en, xin knh chuc c Cha, Uy Ban Giao Duc, quy cha giao va quy thay ai chung vien Thanh Giuse Xuan Loc doi dao sc khoe va tran ay n Chua trong nam mi.

 

Tran th Nhan - Nguyen Tri Phng

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page