Giao phan My Tho

khai mac nam i Song Thanh Hien

 

Giao phan My Tho khai mac nam i Song Thanh Hien.

My Tho (VietCatholic News 9-02-2015) - "Nam i song thanh hien chat van chung ta ve s vu a c uy thac. Nhng cong tac, c s, s hien dien e ap ng ieu ma Thanh Linh a yeu cau cac v sang lap, co con tng xng e theo uoi nhng muc ch trong xa hoi va Giao Hoi thi nay na khong? Co ieu g can phai thay oi khong? Chung ta con gi c long say me vi ong loai, chung ta co gan gui vi nhng ngi than can e chia se nhng niem vui noi kho cua ho, e hieu thau nhng g ho ang can, ngo hau gop phan vao viec ap ng cac nhu cau o khong?." o la nhng li nhan nhu ay yeu thng trong Tong th cua c Thanh Cha Phanxico gi tat ca Cac ngi Tan hien nhan dp Nam i song thanh hien (STH ).


Giao phan My Tho khai mac nam i Song Thanh Hien.


Vi y hng o, ngay 07 thang 02 nam 2015, Giao phan My Tho a to chc Ngay Hop mat Tu s Khai mac Nam i song Thanh hien, tai Trung tam Muc vu Giao phan vi s hien dien cua gan 300 tu s trong Giao phan. Ngoai Hoi dong Men Thanh Gia (MTG) Tan An cua Giao phan, con co cac cong oan cua cac Hoi dong ang phuc vu trong a ban Giao phan My Tho: Nha Giam tnh Dong Thanh Phaolo, Men Thanh Gia Ch Quan, Men Thanh Gia Thu Thiem, Men Thanh Gia Cai Nhum, Dong N Tu Chua Quan Phong, Dong N T Bac Ai Vinh Sn, va hai Dong nam: Dong Don Bosco va Dong Chua Cu The. Vi nhieu sac ao cua tu phuc tao nen s phong phu khong ch ve hnh thc nhng ca ve lnh vc hoat ong.

Sinh hoat trc Thanh le

Trc khi bc vao noi dung ngay khai mac, Cha Tong ai Dien (TD) chao mng quy tu s, va xin Chua Thanh Than thanh hoa ngay hop mat nay. Chng trnh Ngay khai mac c bat au luc 9g00, do c Cha Phero khai mac. Sau li khai mac, c Cha gii thieu Cha Toma Vu Quang Trung, dong Ten, thuyet trnh trong buoi hop mat nay. Qua tong th cua c Thanh Cha Phanxico, gi tat ca cac ngi tan hien nhan dp Nam i song thanh hien, Cha giup quy tu s hieu ro hn ve 3 chieu kch ma c Thanh Cha e cap en:

1) Muc tieu Nam i song thanh hien

2) c Thanh Cha ch i g Nam i song thanh hien

3) Nhng chan tri cua Nam i song thanh hien

Xen lan gia hai gi thuyet trnh cua Cha Toma, Hoi Dong Men Thanh Gia Tan An va dong Thanh Phaolo a ong gop tiet muc mua that duyen dang va ac sac.

Thanh le

Luc 11g15, Thanh le ong te gan 30 linh muc, do c Cha Phero Giam muc Giao phan chu te.

Bai giang trong thanh le, c Cha da vao bai Tin mng Mc 6,30-34 e neu len hai kha canh, giup ngi tu s song triet e hn ve n goi cua mnh la lui vao ni thanh vang va chanh long thng. Hai kha canh nay tng tac nhau. V khi moi ngi vao ni thanh vang th tat ca eu nhn ve mot hng va hiep thong vi nhau, gan bo vi nhau trong s mang loan bao Tin mng. Ket thuc bai giang, c Cha mi goi cac tu s trong Nam Phuc Am hoa i song thanh hien nay, biet chay en vi B tch Thanh The e c tiep them sc manh, va e kien trung trong hanh trnh n goi.

Trc khi ket thuc Thanh le, D Maria Nguyen Th Kieu Nng - Tong Phu Trach Dong Men Thanh Gia Tan An ai dien cho tu s trong Giao phan, dang li cam n c Cha v nhng thao thc cua v Cha chung, ve nhng tu s trong Giao phan cung nh s u ai cua c Cha danh cho quy tu s trong thanh le nay. Rieng oi vi Cha Toma, D cung cam n Cha a chia se e giup cho quy tu s co mot cam thc mi hn ve n goi cao quy, cung nh nhng chat van ni nhng ngi song i thanh hien, ong thi Cha cung anh thc nhng nhay cam mi qua niem vui va s hiep thong. oi vi quy Cha, D cung noi len tnh hiep thong cua quy Cha oi vi quy tu s trong cong tac muc vu, cung nh s hien dien cua quy Cha trong thanh le nay. D cung cam n quy tu s ve s ong gop va phuc vu trong Giao phan. Nhan dp nay, D cung chuc mng Nam Mi c Cha, quy Cha va quy tu s.

ap t, c Cha bay to tam tnh vui ti v s hop mat ong u cac tu s trong Giao phan. c Cha cau chuc moi ngi Nam Mi luc nao cung vui ve, de nuoi nh "de" e vui song hoa thuan vi nhau lam viec trong canh ong cua Chua.

Ngay khai mac nay m ra cho nhng ngi song i thanh hien mot hng nhn tch cc hn nh trong s iep c Thanh Cha Phanxico a e cap ti: "Gia nhng hoang mang ma chung ta cung chia se vi bao nhieu ngi ng thi, bng len niem hy vong cua chung ta, la hoa trai cua c tin vao ang lam chu lch s va khong ngng lap lai vi chung ta: "ng s... Ta ang vi con" (Gr 1,8)

c g, nhng tu s cua Chua luon la canh tay noi dai cua Ngai gia long xa hoi hom nay, e trc het la ho song tron ven y ngha va can tnh i tu, sau la lan toa sc song cua Chua cho nhng ngi xung quanh nh chia se nhng hoa trai thieng lieng t ni Chua.

 

N tu Teresa Mai An

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page