Hay cham soc ngi au yeu

v ho chnh la than mnh c Kito

 

Hay cham soc ngi au yeu v ho chnh la than mnh c Kito.

Vatican (Vat. 8-02-2015) - Tra ngay Chua nhat 08 thang 02 nam 2015, nh thng le, c Thanh Cha Phanxico a oc kinh Truyen Tin vao luc 12h tra trc s hien dien cua vai chuc ngan khach hanh hng tai quang trng Thanh Phero. Trong bai giang, Ngai nhan nhu moi ngi hay quan tam cham soc nhng ai yeu au benh tat v ho chnh la than mnh cua c Ki-to.

Sau ay la noi dung chnh bai giang cua c Thanh Cha, Ngai noi:

"Tin Mng ngay hom nay (Mc 1, 29 -39) gii thieu cho chung ta viec c Giesu a cha lanh tat ca nhng ai benh tat, sau khi a giang day trong hoi ng ngay Sa-bat. Giang day va cha lanh la nhng hoat ong chnh yeu trong i song cong khai cua c Giesu. Vi viec rao giang Ngai loan bao ve Nc Thien Chua, va vi viec cha lanh Ngai cho thay rang Nc Thien Chua a en gan va ang gia chung ta."

Nhac en s quan tam cua c Giesu oi vi ngi benh tat, c Thanh Cha noi:

"Ng en tran gian e loan bao va hien thc hoa s cu o cho tat ca moi ngi, c Giesu a bay to mot s u ai ac biet oi vi nhng ai ang b ton thng ni the xac cung nh tinh than: nhng ngi ngheo kho, cac toi nhan, nhng ngi b quy am, nhng ai yeu au, va ca nhng ai b gat ra ngoai le xa hoi. Nh the, Ngai t mac khai chnh mnh nh lng y cua tat ca cac linh hon va moi the xac, nh ngi Sa-ma-ri-ta-no nhan hau vay."

Mi goi phan tnh ve y ngha cua viec cha lanh benh tat cua c Giesu, c Thanh Cha noi:

"Thc tai cua viec cha lanh cac benh tat cua c Giesu mi goi chung ta phan tnh ve y ngha va gia tr cua benh tat. ay cung la ieu ma Ngay Quoc te benh nhat - von se c c hanh vao ngay th t tuan ti, 11 thang 02, dp le nh c Trinh N Maria Lo c - cung tai keu goi chung ta."

Nhac en vai tro cua Giao Hoi vi ngi au benh, c Thanh Cha noi:

"Hoat ong cu o cua c Ki-to khong ch dien ra cung vi con ngi va cuoc song tai the cua Ngai nhng van con tiep dien thong qua Giao Hoi, b tch cua tnh yeu va s au yem cua Thien Chua danh cho con ngi. Sai phai nhng mon e cua mnh trong cac s mang, c Giesu ban cho ho mot s uy thac kep: loan bao Tin Mng cu o va cha lanh nhng benh tat (Mt 10, 7-8). Tin vao giao huan nay, Giao Hoi a luon danh s quan tam ho tr het mnh oi vi nhng ai benh tat trong s mang cua mnh.

"Nhng ngi ngheo kho va nhng ngi au kho luc nao cung ben canh cac ngi", c Giesu canh bao nh the (Mt 26,11), va Giao Hoi tiep tuc tm kiem ho tren cac nga ng, quan tam en nhng ai yeu au nh mot phng the ac quyen e gap g c Ki-to, e on nhan Ngai va phuc vu Ngai. Quan tam en mot ngi yeu au, on nhan ngi o, phuc vu ngi o la phuc vu c Ki-to: ngi yeu au la tht cua c Ki-to.

ieu nay cung dien ra trong thi ai cua chung ta, khi, mac du co nhng thanh tu cua khoa hoc, s au kho noi tam va the xac cua con ngi van gi len nhng van nan tram trong ve y ngha cua benh tat va au kho va ca nguyen do cua cai chet. o la nhng cau hoi mang tnh hien sinh e nhng hoat ong muc vu cua Giao Hoi phai tra li trong anh sang cua c tin, khi oi dien vi Thanh gia trc mat mnh, rang o la tat ca nhng g xuat hien trong mau nhiem cu chuoc cua Thien Chua Cha, ang v tnh yeu oi vi con ngi, a khong tiec xot trao ban Ngi Con Mot (Rm 8, 32)."

Keu goi moi ngi hay quan tam en ngi au benh, c Thanh Cha noi:

"Bi the, moi ngi chung ta c keu goi e mang anh sang cua Li Chua va uy lc cua an sung cho nhng ai ang au kho va nhng ai ang nang ho, nh nhng ngi than trong gia nh, cac bac s, y ta, bi v phuc vu ngi yeu au ch co the c thc hien cung vi long nhan ao, cung vi s dan than quang ai, cung vi tnh yeu cua tin mng, va cung vi s au yem. Me Giao Hoi, thong qua nhng canh tay noi dai cua chung ta, om ap nhng ngi au kho va quan tam nhng ai benh tat vi tnh mau t au yem."

Cuoi bai giang, c Thanh Cha keu goi: "Chung ta hay nai xin c Maria, Sc manh cua nhng ngi au om, chuyen cau e moi ngi khi au benh co the cam thay s nang t s cham soc cua nhng ngi ben canh, cung nh sc manh cua tnh yeu Thien Chua va s an ui v tnh mau t au yem cua Me."

Sau kinh Truyen tin, c Thanh Cha chao tham tat ca cac khach hanh hng en t I-ta-li-a va khap moi ni tren the gii. Sau o, c Thanh Cha nhan nhu rang Chua nhat 08 thang 02 nam 2015, le thanh Giuseppina Bakhita, n tu ngi Su-dan, t thu be a phai trai qua kinh nghiem au thng la nan nhan cua s buon ngi, cung la Ngay cau nguyen va phan tnh e chong lai nan buon ngi do Lien hiep cac Be tren Tong quyen cac dong n va nam e xng. c Thanh Cha khch le nhng nhan vien ang giup nhng con ngi nh cac phu n va tre em b no le, b boc lot, b lam dung. c Thanh Cha cung ao c nhng ngi hu trach cua cac chnh phu phai gang het sc cung vi quyet tam e loai tr nhng can nguyen cua tai ng nhc nhoi nay, mot tai ng khong ang co trong mot xa hoi van minh. Ngai cung keu goi moi ngi can phai dan than e tr nen tieng noi cho nhng anh ch em ma nhan pham cua ho ang b xuc pham nghiem trong.

 

Jos. Nguyen Huy Mai

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page